Gelir Tablosu

İşletmenin faaliyet dönemi içerisinde elde ettiği gelir ve giderleri gösteren tablodur.

Gelir tablosu hesaplarının alacak tarafı gelirleri, borç tarafı ise giderleri gösterir.

6 rakamı ile başlayan tüm hesap kodları gelir tablosu hesaplarını belirtir.

olmak üzere on farklı grup yer alır.

Reklam engelleyicilerini bu site için devre dışı bırakarak reklamlara tıklayan ve bütçeme küçük de olsa bir katkıda bulunan herkese en içten teşekkürlerimi iletirim. Umarım hayat dilediğiniz gibi olur.
Saygı ve Sevgilerimle

60 BRÜT SATIŞLAR
61 SATIŞ İNDİRİMLERİ
62 SATIŞLARIN MALİYETİ
63 FAALİYET GİDERLERİ
64 DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR ve KÂRLAR
65 DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER ve ZARARLAR
66 FİNANSMAN GİDERLERİ
67 OLAĞANDIŞI GELİR ve KÂRLAR
68 OLAĞANDIŞI GİDER ve ZARARLAR
69 DÖNEM NET KÂRI veya ZARARI

İpucu

Gelir tablosu hesapları alacak kalanı veriyorsa gelir, borç kalanı veriyorsa gider olarak algılanır. Sadece bu bilgi ile birçok soruyu rahatlıkla çözebilirsiniz.


Gelir Tablosu ile Kâr veya Zararın Belirlenmesi

Gelir tablosu yardımıyla kâr veya zarar aşağıdaki basit formül yardımıyla belirlenebilir.

Kâr/Zarar = (DS Öz Sermaye - DB Öz Sermaye) - (Eklenen Değerler - Çekilen Değerler)

Dönemsonu öz sermayeden dönembaşı öz sermayeyi çıkarmanın sebebi net dönemsonu öz sermayeyi bulmaktır. Eklenen değerlerden çekilen değerleri çıkarmanın sebebi ise net eklenen değerleri bulmaktır. Bulunan bu iki değerin birbirinden çıkarılması ile dönemsonu net kâr veya zararı bulunur. Pozitif olması kârı, negatif olması ise zararı belirtir.

Örnek: İşletmenin 2016 yılı dönem sonu öz sermayesi 140,000 TL, dönem başı öz sermayesi 170,000 TL'dir. Dönem içerisinde işletmeye eklenen değerler 10,000 TL ve işletmeden çekilen değerler 5,000 TL'dir. İşletmenin kârı veya zararı kaç TL'dir?

K/Z = (DS Öz Sermaye - DB Öz Sermaye) - (Eklenen Değerler - Çekilen Değerler)
K/Z = (140,000 - 170,000) - (10,000 - 5,000)
K/Z = - 35,000 TL (zarar)<<< Bir önceki ders
Bir sonraki ders >>>