65 DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER ve ZARARLAR

Ticarî ilişkiler sonucu meydana gelen gider ve zararların takibi için kullanılır.

Gider hesapları olduğu için açılış kayıtları daima borç taraflıdır.

hesaplarını içinde barındırır.

Reklam engelleyicilerini bu site için devre dışı bırakarak reklamlara tıklayan ve bütçeme küçük de olsa bir katkıda bulunan herkese en içten teşekkürlerimi iletirim. Umarım hayat dilediğiniz gibi olur.
Saygı ve Sevgilerimle

653 KOMİSYON GİDERLERİ
654 KARŞILIK GİDERLERİ
655 MENKUL KIYMET SATIŞ ZARARLARI
656 KAMBİYO ZARARLARI
657 REESKONT FAİZ GİDERLERİ
658 ENFLASYON DÜZELTMESİ ZARARLARI
659 DİĞER OLAĞAN GİDER ve ZARARLAR

653 KOMİSYON GİDERLERİ

Satış sonucu anlaşmalı olan şirkete verilen komisyon tutarları için kullanılır.

Örnek: İşletme adına satış yapan Deniz Ltd. şirketine, satış karşılığı olarak 6,000 TL komisyon ve KDV tutarı nakit olarak verilmiştir. Muhasebe kaydını yapınız. (KDV %18)

Borç
xx/xx/20xx
Alacak
6,000
1,080
7,080

Anlaşmalı şirkete verilen komisyon tutarı 653 KOMİSYON GİDERLERİ hesabının borcunda gider olarak gösterilir. KDV'yi işletme yüklendiği için 191 İNDİRİLECEK KDV hesabı borçlandırılır. Komisyon ve komisyonun KDV tutarı nakit olarak ödendiği için de 100 KASA hesabı alacaklandırılır.


654 KARŞILIK GİDERLERİ

Şüpheli hâle gelen alacaklar ve değer düşüklüğüne uğrayan mallar için ayrılan her türlü karşılığın gideri için kullanılır.

Örnek: İşletme, 2,100 TL tutarındaki müşteri çekinin tamamı için şüpheli hâle gelmesinden dolayı karşılık ayırmıştır. Muhasebe kaydını yapınız.

Borç
xx/xx/20xx
Alacak
2,100
2,100

129 ŞÜPHELİ TİCARÎ ALACAKLAR KARŞILIĞI (-) hesabı alacaklandırılarak karşılık ayrılır. Karşılığın gideri ise 654 KARŞILIK GİDERLERİ hesabının borcuna kaydedilir.


655 MENKUL KIYMET SATIŞ ZARARLARI

Her türlü menkul kıymet satışı sonucu meydana gelen zararın takibi sonucu kullanılır.

Örnek: İşletme, 80,000 TL karşılığında satın aldığı hisse senetlerini 78,000 TL'ye banka aracılığı ile satmıştır. Muhasebe kaydını yapınız.

Borç
xx/xx/20xx
Alacak
78,000
2,000
80,000

80,000 TL'ye alınan hisse senetleri 78,000 TL'ye satıldığı için oluşan 2,000 TL'lik zarar 655 MENKUL KIYMET SATIŞ ZARARLARI hesabının borcunda gösterilir.


656 KAMBİYO ZARARLARI

Döviz değerlemesi sonucu meydana gelen her türlü zararın takibi için kullanılır.

Reklam engelleyicilerini bu site için devre dışı bırakarak reklamlara tıklayan ve bütçeme küçük de olsa bir katkıda bulunan herkese en içten teşekkürlerimi iletirim. Umarım hayat dilediğiniz gibi olur.
Saygı ve Sevgilerimle

Örnek: İşletme 1$ = 2.60 TL'den satın aldığı 2,000 doları 1$ = 2.40 TL kurundan satmıştır. Muhasebe kaydını yapınız.

Borç
xx/xx/20xx
Alacak
4,800
400
5,200

İşletme satıştan (2.40 - 2.60) x 2,000$ = -400 TL zarar etmiştir. Satış zararı 656 KAMBİYO ZARARLARI hesabının borcunda gösterilir.


657 REESKONT FAİZ GİDERLERİ

Her türlü reeskont giderinin takibi için kullanılır.

Örnek: İşletme, yeni yılın ilk günü kısa vadeli borç senetleri için bir önceki dönemden hesapladığı 4,900 TL reeskontu kapatmıştır. Muhasebe kaydını yapınız.

Borç
01/01/20xx
Alacak
4,900
4,900

Borç senetleri reeskontu dönem sonuna kadar kapatıldığı için 322 BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-) hesabı alacaklandılır. Reeskont tutarı ise 657 REESKONT FAİZ GİDERLERİ hesabının borcunda gider olarak gösterilir.


Örnek: Dönem sonunda kısa vadeli alacak senetleri için 2,700 TL reeskont hesaplanmıştır. Muhasebe kaydını yapınız.

Borç
31/12/20xx
Alacak
2,700
2,700

Dönem sonunda alacak senetleri için hesaplanan reeskont tutarı 122 ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-) hesabının alacağına kaydedilir. Reeskont gideri ise 657 REESKONT FAİZ GİDERLERİ (-) hesabının borcunda gösterilir.


658 ENFLASYON DÜZELTMESİ ZARARLARI

Bilgi yok.


659 DİĞER OLAĞAN GİDER ve ZARARLAR

653 ~ 658 nolu hesapların konusu olmayan ve ticarî ilişkiler sonucu meydana gelen tüm gider ve zararlar için kullanılır.

Örnek: Nakde sıkışan işletme, 14,000 TL tutarındaki malı nakit olarak 11,000 TL'ye satmıştır. Muhasebe kaydını yapınız. (KDV dikkate alınmayacaktır.)

Borç
xx/xx/20xx
Alacak
11,000
3,000
14,000

Satışın zararı 659 DİĞER OLAĞAN GİDER ve ZARARLAR hesabının borcunda gösterilir.


Genel Tekrar

Pekiştirme: 65 nolu hesap grubuna ait hesapları, hesap kodları ile beraber sırasıyla yazınız.

Yanıtı Göster

65 DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER ve ZARARLAR

  • 653 KOMİSYON GİDERLERİ
  • 654 KARŞILIK GİDERLERİ
  • 655 MENKUL KIYMET SATIŞ ZARARLARI
  • 656 KAMBİYO ZARARLARI
  • 657 REESKONT FAİZ GİDERLERİ
  • 658 ENFLASYON DÜZELTMESİ ZARARLARI
  • 659 DİĞER OLAĞAN GİDER ve ZARARLAR


<<< Bir önceki ders
Bir sonraki ders >>>