66 FİNANSMAN GİDERLERİ

Her türlü faiz giderinin vade sonunda maliyet hesaplarından gelir tablosuna aktarılması için kullanılır.

Gider hesapları olduğu için açılış kayıtları daima borç taraflıdır.

hesaplarını içinde barındırır.

Reklam engelleyicilerini bu site için devre dışı bırakarak reklamlara tıklayan ve bütçeme küçük de olsa bir katkıda bulunan herkese en içten teşekkürlerimi iletirim. Umarım hayat dilediğiniz gibi olur.
Saygı ve Sevgilerimle

660 KISA VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ
661 UZUN VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ

660 KISA VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ

Dönem içinde ödenen veya tahakkuk eden bir yıldan az süreli (kısa vadeli) faiz giderlerinin takibi için kullanılır.

Örnek: Bilanço gününde ilgili dönem adına kısa vadeli menkul kıymetler için toplam 8,200 TL faiz ödemesi ve tahakkuku yapılmıştır. Dönem sonu kaydını yapınız.

Borç
31/12/20xx
Alacak
8,200
8,200
Borç
31/12/20xx
Alacak
8,200
8,200

Dönem sonunda 780 FİNANSMAN GİDERLERİ hesabında biriken kısa vadeli faiz giderleri 781 FİNANSMAN GİDERLERİ YANSITMA HESABI yardımıyla 660 KISA VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ hesabına aktarılır.


661 UZUN VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ

Dönem içinde yapılan uzun vadeli faiz giderlerinin gösterimi için kullanılır.

Örnek: İşletmenin dönem sonu 780 FİNANSMAN GİDERLERİ hesabının borç kalanı 90,000 TL'dir. Tutarın 70,000 TL'si kısa vadeli, kalanı ise uzun vadeli faiz giderleridir. Dönem sonu muhasebe kaydını yapınız.

Borç
31/12/20xx
Alacak
70,000
20,000
90,000
Borç
31/12/20xx
Alacak
90,000
90,000
Reklam engelleyicilerini bu site için devre dışı bırakarak reklamlara tıklayan ve bütçeme küçük de olsa bir katkıda bulunan herkese en içten teşekkürlerimi iletirim. Umarım hayat dilediğiniz gibi olur.
Saygı ve Sevgilerimle

Değerleme gününde 780 FİNANSMAN GİDERLERİ hesabında gider olarak kaydedilen faiz ödemeleri, vadelerine göre ilgili yansıtma hesabı yardımıyla 660 KISA VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ ve 661 UZUN VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ hesaplarına aktarılır.


Olağan Kâr veya Zarar

Brüt satışlarından satış indirimlerinin, satışların maliyetinin, faaliyet giderlerinin, diğer faaliyetlerden olağan giderler ile finansman giderlerinin çıkarılması ve brüt satışlara diğer faaiyetlerden olağan gelirlerin eklenmesi sonucu bulunur.

Olağan Kâr/Zarar = 60 - 61 - 62 - 63 + 64 - 65 - 66 nolu hesap grupları ile hesaplanır.

Örnek: İşletmenin 2016 dönemi brüt satışları 880,000 TL, satış indirimleri 80,000 TL, satışların maliyeti 400,000 TL, faaliyet giderleri 200,000 TL, diğer faaliyetlerden olağan gelir ve kârları 150,000 TL, diğer faaliyetlerden olağan gider ve zararları 50,000 TL, finansman giderleri ise 30,000 TL'dir. İşletmenin olağan kârını veya zararını hesaplayınız.

Olağan K/Z = 880,000 - 80,000 - 400,000 - 200,000 + 150,000 - 50,000 - 30,000 = 270,000 TL (kâr)


Genel Tekrar

Pekiştirme: 66 nolu hesap grubuna ait hesapları, hesap kodları ile beraber sırasıyla yazınız.

Yanıtı Göster

66 FİNANSMAN GİDERLERİ

  • 660 KISA VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ
  • 661 UZUN VADELİ BORÇLANMA GİDERLERİ


<<< Bir önceki ders
Bir sonraki ders >>>