68 OLAĞANDIŞI GİDER ve ZARARLAR

İşletmenin ana faaliyet konusu dışında meydana gelen gider ve zararların takibi için kullanılır.

Gider hesapları olduğu için açılış kayıtları borç taraflıdır.

hesaplarını içinde barındırır.

Reklam engelleyicilerini bu site için devre dışı bırakarak reklamlara tıklayan ve bütçeme küçük de olsa bir katkıda bulunan herkese en içten teşekkürlerimi iletirim. Umarım hayat dilediğiniz gibi olur.
Saygı ve Sevgilerimle

680 ÇALIŞMAYAN KISIM GİDER ve ZARARLARI
681 ÖNCEKİ DÖNEM GİDER ve ZARARLARI
689 DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER ve ZARARLAR

680 ÇALIŞMAYAN KISIM GİDER ve ZARARLARI

İşletme faaliyetlerinde kullanılmak üzere satın alınan; fakat dönem sonuna kadar kullanılmayan makine ve teçhizatlar için ayrılan amortismanların gideri için kullanılır.

Örnek: İşletme, üretimde kullanılmak üzere 270,000 TL maliyet bedeli ile bir makine satın almış; fakat dönem sonuna kadar kullanmamıştır. Dönem sonunda söz konusu makine için normal amortisman yöntemiyle %10 oranında amortisman ayrılmıştır. Dönem sonu muhasebe kaydını yapınız.

Borç
31/12/20xx
Alacak
27,000
27,000

Makine dönem sonuna kadar kullanılmadığı için amortisman gideri 730 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ hesabı yerine 680 ÇALIŞMAYAN KISIM GİDER ve ZARARLARI hesabının borcunda gösterilir.


681 ÖNCEKİ DÖNEM GİDER ve ZARARLARI

Geçmiş dönemlere ait gider ve zararların gösterimi için kullanılır.

Reklam engelleyicilerini bu site için devre dışı bırakarak reklamlara tıklayan ve bütçeme küçük de olsa bir katkıda bulunan herkese en içten teşekkürlerimi iletirim. Umarım hayat dilediğiniz gibi olur.
Saygı ve Sevgilerimle

Örnek: İşletme, geçmiş yıla ait 2,650 TL tutarında kirayı nakit olarak ödemiştir. Muhasebe kaydını yapınız.

Borç
xx/xx/20xx
Alacak
2,650
2,650

Kira ödemesi geçmiş döneme ait olduğu için oluşan gider 681 ÖNCEKİ DÖNEM GİDER ve ZARARLARI hesabının borcunda gösterilir.


689 DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER ve ZARARLAR

İşletmenin faaliyet alanı dışında ve/veya arızî olarak meydana gelen gider ve zararların kaydı için kullanılır.

Örnek: Su basması sonucu 4,000 TL tutarındaki ticarî mal kullanılamaz hâle gelmiştir. Muhasebe kaydını yapınız.

Borç
xx/xx/20xx
Alacak
4,000
4,000

Ticarî mallar arızî bir sebeple (işletmenin elinde olmayan sebeplerle) kullanılamaz hâle geldiği için oluşan zarar 689 DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER ve ZARARLAR hesabının borcunda gösterilir.


Dönem Kârı veya Zararı

Olağan kâr veya zarara olağandışı gelir ve kârların eklenip olağandışı gider ve zararların çıkarılmasıyla dönem kârı veya zararı bulunabilir.

Dönem Kârı/Zararı = 60 - 61 - 62 - 63 + 64 - 65 - 66 + 67 - 68

nolu hesap gruplarının kalanları yardımıyla bulunur.

Örnek: İşletmenin olağan zararı 130,000 TL, olağandışı gelir ve kârları 40,000 TL, olağandışı gider ve zararları ise bulunmamaktadır. İşletmenin dönem kârı veya zararı kaç TL'dir?

Dönem K/Z = Olağan Zarar + 67 - 68 = -130,000 + 40,000 - 0 = -90,000 TL (zarar)


Genel Tekrar

Pekiştirme: 68 nolu hesap grubuna ait hesapları, hesap kodları ile beraber sırasıyla yazınız.

Yanıtı Göster

68 OLAĞANDIŞI GİDER ve ZARARLAR

  • 680 ÇALIŞMAYAN KISIM GİDER ve ZARARLARI
  • 681 ÖNCEKİ DÖNEM GİDER ve ZARARLARI
  • 689 DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER ve ZARARLAR


<<< Bir önceki ders
Bir sonraki ders >>>