69 DÖNEM NET KÂRI veya ZARARI

İlgili dönemin net kârının veya zararının gösterimi için kullanılır.

hesaplarını içinde barındırır.

Reklam engelleyicilerini bu site için devre dışı bırakarak reklamlara tıklayan ve bütçeme küçük de olsa bir katkıda bulunan herkese en içten teşekkürlerimi iletirim. Umarım hayat dilediğiniz gibi olur.
Saygı ve Sevgilerimle

690 DÖNEM KÂRI veya ZARARI
691 DÖNEM KÂRI VERGİ ve DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI
692 DÖNEM NET KÂRI veya ZARARI
697 YILLARA YAYGIN İNŞAAT ENFLASYON DÜZELTME
698 ENFLASYON DÜZELTME

690 DÖNEM KÂRI veya ZARARI

Dönem sonunda 60 ~ 68 hesap gruplarına ait hesapların kalanları, ters kayıt yapılarak 690 DÖNEM KÂRI veya ZARARI hesabına aktarılır.

Hesabın alacak kalanı vermesi dönem kârını, borç kalanı vermesi dönem zararını gösterir.

Örnek: İşletme, örnek olması amacıyla dönem içinde sadece aşağıdaki gelir tablosu hesaplarını kullanmıştır. İlk olarak hesaplara ters kayıt yapılır.

Borç
31/12/20xx
Alacak
500,000
100,000
50,000
200,000
50,000
300,000
50,000
50,000
40,000
10,000
400,000

Ters kayıt sonucu artan tutar 690 DÖNEM KÂRI veya ZARARI hesabına aktarılır. 690 DÖNEM KÂRI veya ZARARI hesabı alacak kalanı veriyorsa dönem kârı söz konusudur. Bu örnekte işletme 400,000 TL dönem kârı elde etmiştir.


Örnek: Dönem içinde sadece aşağıdaki gelir tablosu hesapları kullanılmıştır. Hesaplara ters kayıt yapılır ve dönem kârı/zararı bulunur.

Borç
31/12/20xx
Alacak
600,000
100,000
50,000
50,000
100,000
50,000
100,000
400,000
200,000
50,000
200,000

Benzer şekilde 60 ~ 68 nolu hesap gruplarına ait hesaplara ters kayıt yapılır ve aradaki fark 690 DÖNEM KÂRI veya ZARARI hesabının borcunda gösterilir. 690 DÖNEM KÂRI veya ZARARI hesabının borç kalanı vermesi işletmenin zarar ettiğini gösterir. Bu örnekte işletmenin 50,000 TL dönem zararı vardır.


691 DÖNEM KÂRI VERGİ ve DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI

Dönem sonunda ödenmesi gereken kurumlar vergisi ve diğer yasal yükümlülüklerin gelir tablosunda gösterimi için ve dönem net kârını veya zararını bulabilmek için kullanılır.

Reklam engelleyicilerini bu site için devre dışı bırakarak reklamlara tıklayan ve bütçeme küçük de olsa bir katkıda bulunan herkese en içten teşekkürlerimi iletirim. Umarım hayat dilediğiniz gibi olur.
Saygı ve Sevgilerimle

Açılış kaydı daima borç taraflıdır.

Dönem net kârı hesaplanırken 690 DÖNEM KÂRI veya ZARARI hesabı ile birlikte ters kayıt yapılarak kapatılır.

Örnek: Dönem sonunda 360,000 TL kurumlar vergisi tahakkuk etmiştir. Muhasebe kaydını yapınız.

Borç
31/12/20xx
Alacak
360,000
360,000

Verginin tahakkuk kaydında 691 DÖNEM KÂRI VERGİ ve DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI hesabı borçlandırılır ve 370 DÖNEM KÂRI VERGİ ve DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI hesabı alacaklandırılır.


692 DÖNEM NET KÂRI veya ZARARI

Dönem kârından işletmenin ödemekle yükümlü olduğu vergi tutarının çıkarılması sonucu oluşan net kâr veya zararı gösterir.

Hesap borç kalanı veriyorsa dönem net zararı, alacak kalanı veriyorsa dönem net kârı söz konusudur.

Örnek: İşletmenin dönem kârı 400,000 TL, ödenecek vergi ve yükümlülükleri 120,000 TL'dir. Dönem kârını veya zararını bulunuz. Dönem sonu muhasebe kayıtlarını yapınız.

Borç
31/12/20xx
Alacak
400,000
120,000
280,000

Dönem sonunda 690 DÖNEM KÂRI veya ZARARI hesabı ile 691 DÖNEM KÂRI VERGİ ve DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI hesabı ters kayıt yapılarak kapatılır. Artan tutar 692 DÖNEM NET KÂRI veya ZARARI hesabına aktarılır. Bu örnekte işletmenin 280,000 TL dönem net kârı bulunmaktadır.

Borç
31/12/20xx
Alacak
280,000
280,000

Son olarak, 692 DÖNEM NET KÂRI veya ZARARI hesabı ters kayıt yapılarak bilanço hesaplarından 590 DÖNEM NET KÂRI hesabına aktarılır ve bilançoda gösterilir.


Örnek: İşletme, dönem sonunda 110,000 TL zarar etmiştir. Dönem sonu kayıtlarını yapınız.

Borç
31/12/20xx
Alacak
110,000
110,000

690 DÖNEM KÂRI veya ZARARI hesabı ters kayıt yapılarak 692 DÖNEM NET KÂRI veya ZARARI hesabına aktarılır. 692 DÖNEM NET KÂRI veya ZARARI hesabının borç kalanı vermesi işletmenin zararda olduğunu gösterir. Bu örnekte işletmenin 110,000 TL dönem zararı vardır.

Net zarar bulunurken, 691 DÖNEM KÂRI VERGİ ve DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI hesabı kullanılmaz. Çünkü hesap adından da anlaşılacağı üzere 691 DÖNEM KÂRI VERGİ ve DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI sadece dönem kârı durumunda kullanılır.

Borç
31/12/20xx
Alacak
110,000
110,000

Son olarak, 692 DÖNEM NET KÂRI veya ZARARI hesabı ters kayıt yapılarak 591 DÖNEM NET ZARARI (-) hesabına aktarılır ve bilançoda gösterilir.


697 YILLARA YAYGIN İNŞAAT ENFLASYON DÜZELTME

Bilgi yok.


698 ENFLASYON DÜZELTME

Bilgi yok.


Genel Tekrar

Pekiştirme: 69 nolu hesap grubuna ait hesapları, hesap kodları ile beraber sırasıyla yazınız.

Yanıtı Göster

69 DÖNEM NET KÂRI veya ZARARI

  • 690 DÖNEM KÂRI veya ZARARI
  • 691 DÖNEM KÂRI VERGİ ve DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI
  • 692 DÖNEM NET KÂRI veya ZARARI
  • 697 YILLARA YAYGIN İNŞAAT ENFLASYON DÜZELTME
  • 698 ENFLASYON DÜZELTME


<<< Bir önceki ders
Bir sonraki ders >>>