63 FAALİYET GİDERLERİ

Dönem sonunda maliyet hesaplarındaki ilgili giderlerin gelir tablosuna aktarılması için kullanılır.

Gider hesapları olduğu için açılış kayıtları daima borç taraflıdır.

hesaplarını içinde barındırır.

Reklam engelleyicilerini bu site için devre dışı bırakarak reklamlara tıklayan ve bütçeme küçük de olsa bir katkıda bulunan herkese en içten teşekkürlerimi iletirim. Umarım hayat dilediğiniz gibi olur.
Saygı ve Sevgilerimle

630 ARAŞTIRMA ve GELİŞTİRME GİDERLERİ
631 PAZARLAMA, SATIŞ ve DAĞITIM GİDERLERİ
632 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ

630 ARAŞTIRMA ve GELİŞTİRME GİDERLERİ

Dönem sonunda maliyet hesaplarına kaydedilen AR-GE giderlerinin gelir tablosuna aktarılmasında kullanılır.

Örnek: Dönem sonunda maliyet hesaplarından araştırma ve geliştirme giderleri hesabının borç kalanı 110,000 TL'dir. Dönem sonu muhasebe kaydını yapınız.

Borç
31/12/20xx
Alacak
110,000
110,000
Borç
31/12/20xx
Alacak
110,000
110,000

Dönem sonunda maliyet hesaplarından olan 750 ARAŞTIRMA ve GELİŞTİRME GİDERLERİ hesabının borcunda biriken tutar, 751 ARAŞTIRMA ve GELİŞTİRME GİDERLERİ YANSITMA HESABI yardımıyla 630 ARAŞTIRMA ve GELİŞTİRME GİDERLERİ hesabına aktarılır.

İpucu

AR-GE giderleri bilançoda aktifleştirildiyse 750 ARAŞTIRMA ve GELİŞTİRME GİDERLERİ hesabı yerine 263 ARAŞTIRMA ve GELİŞTİRME GİDERLERİ hesabı kullanılmıştır.


631 PAZARLAMA, SATIŞ ve DAĞITIM GİDERLERİ

Dönem sonunda pazarlama, satış ve dağıtım giderleri maliyet hesabında biriken tutarların gelir tablosuna aktarımı için kullanılır.

Örnek: Dönem sonunda maliyet hesaplarından pazarlama, satış ve dağıtım giderleri hesabının borç kalanı 185,000 TL'dir. Dönem sonu muhasebe kaydını yapınız.

Borç
31/12/20xx
Alacak
185,000
185,000
Borç
31/12/20xx
Alacak
185,000
185,000

Dönem sonunda 760 PAZARLAMA, SATIŞ ve DAĞITIM GİDERLERİ hesabında biriken tutar, 761 PAZARLAMA, SATIŞ ve DAĞITIM GİDERLERİ YANSITMA HESABI yoluyla 631 PAZARLAMA, SATIŞ ve DAĞITIM GİDERLERİ hesabına aktarılır.

Reklam engelleyicilerini bu site için devre dışı bırakarak reklamlara tıklayan ve bütçeme küçük de olsa bir katkıda bulunan herkese en içten teşekkürlerimi iletirim. Umarım hayat dilediğiniz gibi olur.
Saygı ve Sevgilerimle

632 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ

Dönem sonunda maliyet hesaplarından genel yönetim giderleri hesabında biriken tutarların gelir tablosuna aktarılması için kullanılır.

Örnek: Dönem sonunda maliyet hesaplarından genel yönetim giderleri hesabında biriken 265,000 TL değerinde tutar bulunmaktadır. Dönem sonu muhasebe kaydını yapınız.

Borç
31/12/20xx
Alacak
265,000
265,000
Borç
31/12/20xx
Alacak
265,000
265,000

Dönem sonunda 770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ hesabında biriken tutar, 771 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ YANSITMA HESABI yoluyla gelir tablosu hesaplarından 632 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ hesabına aktarılır.


Net Satış (Faaliyet) Kârı veya Zararı

Brüt satışlardan satış indirimlerinin, satışların maliyetinin ve faaliyet giderlerinin çıkarılması sonucu net satış kârı veya zararı, diğer adıyla faaliyet kârı veya zararı bulunabilir.

Faaliyet Kârı/Zararı = 60 BRÜT SATIŞLAR - 61 SATIŞ İNDİRİMLERİ - 62 SATIŞLARIN MALİYETİ - 63 FAALİYET GİDERLERİ

Örnek: İşletmenin dönem sonunda brüt satışları 600,000 TL, satış indirimleri 20,000 TL, satışların maliyeti 400,000 TL ve faaliyet giderleri 230,000 TL'dir. İşletmenin brüt satış ve net satış kârını/zararını bulunuz.

Brüt Satış K/Z = 60 BRÜT SATIŞLAR - 61 SATIŞ İNDİRİMLERİ - 62 SATIŞLARIN MALİYETİ
Brüt Satış K/Z = 600,000 - 20,000 - 400,000 = 180,000 TL (kâr)

Net Satış K/Z = 60 BRÜT SAT. - 61 SAT. İNDİRİMLERİ - 62 SAT. MALİYETİ - 63 FAALİYET GİDERLERİ
Net Satış K/Z = 600,000 - 20,000 - 400,000 - 230,000 = -50,000 TL (zarar)


Genel Tekrar

Pekiştirme: 63 nolu hesap grubuna ait hesapları, hesap kodları ile beraber sırasıyla yazınız.

Yanıtı Göster

63 FAALİYET GİDERLERİ

  • 630 ARAŞTIRMA ve GELİŞTİRME GİDERLERİ
  • 631 PAZARLAMA, SATIŞ ve DAĞITIM GİDERLERİ
  • 632 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ


<<< Bir önceki ders
Bir sonraki ders >>>
63