62 SATIŞLARIN MALİYETİ

Satış sonucu gerçekleşen maliyetlerin izlendiği hesap grubudur.

Yapılan maliyetler bir gider olduğu için bu gruptaki tüm hesapların açılış kaydı borç taraflıdır.

Bu konuda anlatılan hesapların ayrıntılı kullanımları için 15 STOKLAR hesap grubunu inceleyebilirsiniz.

hesaplarını içinde barındırır.

Reklam engelleyicilerini bu site için devre dışı bırakarak reklamlara tıklayan ve bütçeme küçük de olsa bir katkıda bulunan herkese en içten teşekkürlerimi iletirim. Umarım hayat dilediğiniz gibi olur.
Saygı ve Sevgilerimle

620 SATILAN MAMULLER MALİYETİ
621 SATILAN TİCARÎ MALLAR MALİYETİ
622 SATILAN HİZMET MALİYETİ
623 DİĞER SATIŞLARIN MALİYETİ

620 SATILAN MAMULLER MALİYETİ

Bilgi yok.


621 SATILAN TİCARÎ MALLAR MALİYETİ

Ticarî işletmelerin dönem içinde en çok kullandıkları satış maliyeti hesabıdır.

Sürekli envanter yöntemini kullanan işletmeler 621 STMM hesabını dönem içinde her mal satışı sonrası kullanılır. Aralıklı envanter yöntemini kullanan işletmeler ise sadece dönem sonunda bu hesabı kullanır.

Örnek: Devamlı (sürekli) envanter yöntemini kullanan işletme, 30,000 TL tutarındaki malı %20 kâr ile peşin fiyatına satmıştır. Muhasebe kaydını yapınız. (KDV %10)

Borç
xx/xx/20xx
Alacak
39,600
36,000
3,600

Satış %20 kâr marjı ile yapıldığı için satış tutarı 30,000 x 1.20 = 36,000 TL'dir. Satışın KDV'si müşteriye yüklendiği için de 391 HESAPLANAN KDV hesabı alacaklandırılır.

Borç
xx/xx/20xx
Alacak
30,000
30,000

İşletme, sürekli envanter yöntemini kullandığı için satışın maliyeti 621 SATILAN TİCARÎ MALLAR MALİYETİ hesabında izlenir. Satış sonrası ürünler elden çıktığı için de 153 TİCARÎ MALLAR hesabı alacaklandırılır.


Örnek: Aralıklı envanter yöntemini kullanan işletmenin bilanço gününde ticarî mallar hesabının borç kalanı 40,000 TL'dir. Dönem sonu mal mevcudu 12,000 TL ise dönem için satılan malların maliyeti kaç TL'dir? Satılan malların maliyeti ile ilgili dönem sonu kaydını yapınız.

STMM = 153 TİCARÎ MALLAR Hesabı Borç Kalanı - Dönem Sonu Mal Mevcudu
STMM = 40,000 - 12,000 = 28,000 TL

Borç
31/12/20xx
Alacak
28,000
28,000

Aralıklı envanter yöntemini kullanan işletmeler 621 STMM hesabını sadece dönem sonunda kullanırlar.


622 SATILAN HİZMET MALİYETİ

Turizm gibi sektörlerdeki hizmet maliyetlerinin dönem sonunda gelir tablosuna aktarılması için kullanılır.

Reklam engelleyicilerini bu site için devre dışı bırakarak reklamlara tıklayan ve bütçeme küçük de olsa bir katkıda bulunan herkese en içten teşekkürlerimi iletirim. Umarım hayat dilediğiniz gibi olur.
Saygı ve Sevgilerimle

Örnek: Dönem sonunda 740 HİZMET ÜRETİM MALİYETİ hesabının borç kalanı 68,000 TL'dir. Dönem sonu muhasebe kaydını yapınız.

Borç
31/12/20xx
Alacak
68,000
68,000
Borç
31/12/20xx
Alacak
68,000
68,000

Dönem sonunda 740 HİZMET ÜRETİM MALİYETİ hesabındaki tutar 741 HİZMET ÜRETİM MALİYETİ YANSITMA HESABI yoluyla 622 SATILAN HİZMET MALİYETİ hesabına aktarılır.


623 DİĞER SATIŞLARIN MALİYETİ

Çoğunlukla diğer stoklarla ilgili yapılan satışlar sonrası kullanılır.

Örnek: Devamlı envanter yöntemini kullanan işletme, modası geçmiş ve kayıt altına alınmış 21,000 TL'ye mal edilen malı 23,000 TL'ye nakit karşılığı satmıştır. Muhasebe kaydını yapınız. (KDV dikkate alınmayacaktır.)

Borç
xx/xx/20xx
Alacak
23,000
23,000

Satışın geliri 600 YURTİÇİ SATIŞLAR hesabının alacağında izlenir.

Borç
xx/xx/20xx
Alacak
21,000
21,000

Satışın maliyeti ise 623 DİĞER SATIŞLARIN MALİYETİ hesabında kayıt altına alınır.


Brüt Satış Kârı veya Zararı

Brüt satışlardan satış indirimlerinin ve satışların maliyetinin çıkarılması sonucu brüt satış kârı veya zararına ulaşılabilir.

Brüt Satış Kârı/Zararı = 60 BRÜT SATIŞLAR - 61 SATIŞ İNDİRİMLERİ - 62 SATIŞLARIN MALİYETİ

Örnek: İşletmenin dönem içinde yaptığı satış tutarları 200,000 TL, satış indirimleri 20,000 TL ve satışların maliyeti 140,000 TL'dir. Brüt satış kârı veya zararı kaç TL'dir?

Brüt Satış Kârı/Zararı = 200,000 - 20,000 - 140,000 = 40,000 TL (kâr)


İpucu

Brüt Satışlar, Net Satışlar, Brüt Satış K/Z gibi unsurları ayrıntılı olarak inceleyebilmek için Finansal Analiz bölümündeki gelir tablosu örneğini inceleyebilirsiniz.


Genel Tekrar

Pekiştirme: 62 nolu hesap grubuna ait hesapları, hesap kodları ile beraber sırasıyla yazınız.

Yanıtı Göster

62 SATIŞLARIN MALİYETİ

  • 620 SATILAN MAMULLER MALİYETİ
  • 621 SATILAN TİCARÎ MALLAR MALİYETİ
  • 622 SATILAN HİZMET MALİYETİ
  • 623 DİĞER SATIŞLARIN MALİYETİ


<<< Bir önceki ders
Bir sonraki ders >>>