61 SATIŞ İNDİRİMLERİ

Satış sonrası yapılan indirimler, iskontolar ve iadeler bu grupta izlenir.

Gider hesapları olduğu için açılış kaydı daima borç taraflıdır.

hesaplarını içinde barındırır.

Reklam engelleyicilerini bu site için devre dışı bırakarak reklamlara tıklayan ve bütçeme küçük de olsa bir katkıda bulunan herkese en içten teşekkürlerimi iletirim. Umarım hayat dilediğiniz gibi olur.
Saygı ve Sevgilerimle

610 SATIŞTAN İADELER
611 SATIŞ İSKONTOLARI
612 DİĞER İNDİRİMLER

610 SATIŞTAN İADELER

Geçerli sebepler sonucu işletmeye iade edilen malların satış tutarının izlendiği hesaptır.

Hesap, giderleri gösterdiği için açılış kaydı daima borç taraflıdır.

Örnek: İşletme, peşin fiyatına satmış olduğu 22,000 TL'lik satışın 2,000 TL tutarındaki kısmını ürün hasarı sebebiyle iade almıştır. İade tutarı müşteriye nakit olarak ödenmiştir. Muhasebe kaydını yapınız. (KDV %18)

Borç
xx/xx/20xx
Alacak
2,000
360
2,360

İade alınan tutar 610 SATIŞTAN İADELER hesabının borcuna kaydedilir. KDV'yi işletme yüklendiği için 191 İNDİRİLECEK KDV hesabı borçlandırılır. İadenin karşılığı peşin ödendiği için de kasadan nakit çıkışı olmuştur. Bu sebeple 100 KASA hesabı alacaklandırılır.


611 SATIŞ İSKONTOLARI

Satış sonrası müşterinin borcunu erken ödemesi gibi sebeplerle yapılan indirimler için kullanılır.

Yapılan iskonto işletme adına gider olarak yorumlandığı için 611 SATIŞ İSKONTOLARI daima borç taraflı çalışır.

Örnek: İşletmenin 8,000 TL veresiye alacağı olduğu müşterisinin borcunu erken ödemesinden dolayı 800 TL indirim yapılmıştır. Veresiye alacak, nakit olarak tahsil edilmiştir. Muhasebe kaydını yapınız.

Borç
xx/xx/20xx
Alacak
7,200
800
8,000

Müşteriden olan veresiye alacak kapatıldığı için 120 ALICILAR hesabı alacaklandırılır. 800 TL indirim 611 SATIŞ İSKONTOLARI hesabından gösterilir. Alacak nakit olarak tahsil edildiği için de kasaya bir nakit girişi olmuştur. Bu sebeple 100 KASA hesabı borçlandırılır.

Reklam engelleyicilerini bu site için devre dışı bırakarak reklamlara tıklayan ve bütçeme küçük de olsa bir katkıda bulunan herkese en içten teşekkürlerimi iletirim. Umarım hayat dilediğiniz gibi olur.
Saygı ve Sevgilerimle

612 DİĞER İNDİRİMLER

Malın kusurlu çıkması, taşınması sırasında hasar alması gibi sebeplerle yapılan indirimler için kullanılır. Mallar işletmeye iade edilmediği için 610 SATIŞTAN İADELER kullanılmaz. Bunun yerine satış tutarı üzerinden indirim yapılır.

Yapılan indirim işletme adına bir gider olduğu için hesap, daima borç taraflı çalışır.

Örnek: Adedi 2 TL'den satılan 10,000 adet ürünün müşteriye nakli sırasında 1,300 adedi hasar almış ve kullanılamaz hâle gelmiştir. Müşteri ile yapılan görüşme sonucunda hasarlı ürünlerin tutarının bir hafta sonra ödeneceği bildirilmiştir. Muhasebe kaydını yapınız. (KDV %10)

Borç
xx/xx/20xx
Alacak
2,600
260
2,860

1,300 x 2 = 2,600 TL tutarındaki hasarlı ürün için indirim yapılmıştır. Bu sebeple 612 DİĞER İNDİRİMLER hesabı borçlandırılır. KDV'yi işletme yüklendiği için 191 İNDİRİLECEK KDV hesabı kullanılır. Hasarlı ürünlerin tutarı bir hafta sonra ödeneceği için de 329 DİĞER TİCARÎ BORÇLAR hesabı alacaklandırılır.


Net Satışlar

Brüt satışlardan satış indirimlerinin çıkarılması ile işletmenin net satış tutarı bulunur. Formülize edilecek olursa

Net Satışlar = 60 BRÜT SATIŞLAR - 61 SATIŞ İNDİRİMLERİ

şeklinde gösterilebilir.

Örnek: İşletmenin brüt satışlar grubunun alacak kalanı 64,000 TL, satış indirimleri grubunun borç kalanı ise 8,000 TL'dir. İşletmenin net satışları kaç TL'dir?

Net Satışlar = 60 BRÜT SATIŞLAR - 61 SATIŞ İNDİRİMLERİ
Net Satışlar = 64,000 - 8,000 = 56,000 TL


Genel Tekrar

Pekiştirme: 61 nolu hesap grubuna ait hesapları, hesap kodları ile beraber sırasıyla yazınız.

Yanıtı Göster

61 SATIŞ İNDİRİMLERİ

  • 610 SATIŞTAN İADELER
  • 611 SATIŞ İSKONTOLARI
  • 612 DİĞER İNDİRİMLER


<<< Bir önceki ders
Bir sonraki ders >>>