60 BRÜT SATIŞLAR

İşletmenin dönem içinde yaptığı brüt satışları gösterir.

Bu hesap grubundaki hesapların açılış kaydı daima alacak taraflıdır.

hesaplarını içinde barındırır.

Reklam engelleyicilerini bu site için devre dışı bırakarak reklamlara tıklayan ve bütçeme küçük de olsa bir katkıda bulunan herkese en içten teşekkürlerimi iletirim. Umarım hayat dilediğiniz gibi olur.
Saygı ve Sevgilerimle

600 YURTİÇİ SATIŞLAR
601 YURTDIŞI SATIŞLAR
602 DİĞER GELİRLER

600 YURTİÇİ SATIŞLAR

İşletmenin ülke içinde yaptığı satışların brüt tutarını gösterir.

Örnek: İşletme, nakit olarak 3,000 TL tutarında mal satmıştır. Muhasebe kaydını yapınız. (KDV %18)

Borç
xx/xx/20xx
Alacak
3,540
3,000
540

Satılan malların tutarı 600 YURTİÇİ SATIŞLAR hesabında gösterilir. Satışın KDV'si müşteriye yüklendiği için 391 HESAPLANAN KDV hesabı alacaklandırılır. Satış tutarı nakit olarak tahsil edildiği için de 100 KASA hesabı borçlandırılır.


601 YURTDIŞI SATIŞLAR

Yurtdışına yapılan satışların (ihracatın) brüt satış tutarını gösterir.

Açılış kaydı daima alacak taraflıdır.

Örnek: İşletme, banka aracılığı ile 140,000 TL tutarında malı yurtdışındaki müşterisine ihraç etmiştir. Muhasebe kaydını yapınız. (KDV %10)

Borç
xx/xx/20xx
Alacak
154,000
140,000
14,000

Yurtdışına satış yapıldığı için 601 YURTDIŞI SATIŞLAR hesabı alacaklandırılır. Satışın KDV'si müşteriye yüklendiği için 391 HESAPLANAN KDV hesabı alacaklandırılır. Satış tutarı banka aracılığı ile tahsil edildiği için de 102 BANKALAR hesabı borçlandırılır.

Reklam engelleyicilerini bu site için devre dışı bırakarak reklamlara tıklayan ve bütçeme küçük de olsa bir katkıda bulunan herkese en içten teşekkürlerimi iletirim. Umarım hayat dilediğiniz gibi olur.
Saygı ve Sevgilerimle

602 DİĞER GELİRLER

Devlet tarafından verilen sübvansiyonlar ve satıştaki vade farkları bu hesapta izlenir.

Örnek: İhracat yapmakta olan işletmeye devlet tarafından 12,000 TL tutarında destekleme alımı yapılacağı açıklanmıştır. Muhasebe kaydını yapınız.

Borç
xx/xx/20xx
Alacak
12,000
12,000

Kamu otoriteleri tarafından yapılacak destekleme alımının geliri 602 DİĞER GELİRLER hesabında izlenir. Devletten olan alacak ise 127 DİĞER TİCARÎ ALACAKLAR hesabının borcunda takip edilir.


Örnek: İşletme, veresiye olarak 40,000 TL'lik malı 6 ay vadeli olarak 45,000 TL'ye satmıştır. Vade farkları diğer gelirlerde izlenmektedir. Muhasebe kaydını yapınız. (KDV dikkate alınmayacaktır.)

Borç
xx/xx/20xx
Alacak
45,000
40,000
5,000

Satışın vade farkı 642 FAİZ GELİRLERİ hesabı yerine 602 DİĞER GELİRLER hesabında izlenir.


Genel Tekrar

Pekiştirme: 60 nolu hesap grubuna ait hesapları, hesap kodları ile beraber sırasıyla yazınız.

Yanıtı Göster

60 BRÜT SATIŞLAR

  • 600 YURTİÇİ SATIŞLAR
  • 601 YURTDIŞI SATIŞLAR
  • 602 DİĞER GELİRLER


<<< Bir önceki ders
Bir sonraki ders >>>