59 DÖNEM NET KÂRI (ZARARI)

İşletmenin dönem sonundaki net kârını ya da zararını gösteren hesaplar bu grupta yer alır.

hesaplarını içinde barındırır.

Reklam engelleyicilerini bu site için devre dışı bırakarak reklamlara tıklayan ve bütçeme küçük de olsa bir katkıda bulunan herkese en içten teşekkürlerimi iletirim. Umarım hayat dilediğiniz gibi olur.
Saygı ve Sevgilerimle

590 DÖNEM NET KÂRI
591 DÖNEM NET ZARARI (-)

590 DÖNEM NET KÂRI

İşletmenin dönem sonundaki net kârını gösterir.

Örnek: İşletmenin dönem sonu kârı 260,000 TL, ödenecek kurumlar vergisi ise 60,000 TL'dir. Dönem sonu net kârı bulunuz ve muhasebe kaydını yapınız.

Borç
31/12/20xx
Alacak
260,000
60,000
200,000

Dönem sonu net kârı bulmak için gelir tablosu hesapları kullanılmalıdır. Bunun için ilk önce 690 DÖNEM KÂRI veya ZARARI hesabı borçlandırılır ve 691 DÖNEM KÂRI VERGİ ve DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI hesabı alacaklandırılır. Aradaki fark 692 DÖNEM NET KÂRI veya ZARARI hesabına aktarılır.

Borç
31/12/20xx
Alacak
200,000
200,000

Son olarak 692 DÖNEM NET KÂRI veya ZARARI hesabı borçlandırılarak bilançoya aktarılır ve net kâr 590 DÖNEM NET KÂRI hesabında gösterilir.

Reklam engelleyicilerini bu site için devre dışı bırakarak reklamlara tıklayan ve bütçeme küçük de olsa bir katkıda bulunan herkese en içten teşekkürlerimi iletirim. Umarım hayat dilediğiniz gibi olur.
Saygı ve Sevgilerimle

591 DÖNEM NET ZARARI (-)

Dönem sonundaki net zararı gösterir.

Pasifi düzenleyici son hesaptır. Diğer pasifi düzenleyici hesaplar gibi açılış kaydı daima borç taraflıdır.

Örnek: İşletmenin dönem zararı 170,000 TL'dir. Dönem sonu net zararı bulunuz ve muhasebe kayıtlarını yapınız.

Borç
31/12/20xx
Alacak
170,000
170,000

İlk olarak 690 DÖNEM KÂRI veya ZARARI hesabı alacaklandırılarak 692 DÖNEM NET KÂRI veya ZARARI hesabına aktarılır.

Borç
31/12/20xx
Alacak
170,000
170,000

Son olarak 692 DÖNEM NET KÂRI veya ZARARI hesabı alacaklandırılarak 591 DÖNEM NET ZARARI (-) hesabına aktarılır ve bilançoda gösterilir.


Pekiştirme: 57, 58 ve 59 hesap gruplarına ait hesapları, hesap kodları ile beraber sırasıyla yazınız.

Yanıtı Göster

57 GEÇMİŞ YILLAR KÂRLARI

  • 570 GEÇMİŞ YILLAR KÂRLARI

58 GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI

  • 580 GEÇMİŞ YILLAR ZARARLARI (-)

59 DÖNEM NET KÂRI (ZARARI)

  • 590 DÖNEM NET KÂRI
  • 591 DÖNEM NET ZARARI (-)


<<< Bir önceki ders
Bir sonraki ders >>>