42 TİCARÎ BORÇLAR

İşletmenin ticarî faaliyetlerinden dolayı uzun vadeli senetli ve senetsiz borçlarını kapsar.

hesaplarını içinde barındırır.

Reklam engelleyicilerini bu site için devre dışı bırakarak reklamlara tıklayan ve bütçeme küçük de olsa bir katkıda bulunan herkese en içten teşekkürlerimi iletirim. Umarım hayat dilediğiniz gibi olur.
Saygı ve Sevgilerimle

420 SATICILAR
421 BORÇ SENETLERİ
422 BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-)
426 ALINAN DEPOZİTO ve TEMİNATLAR
429 DİĞER TİCARÎ BORÇLAR

420 SATICILAR

Satıcılara olan uzun vadeli veresiye borçları kapsar.

Vadesi bir yılın altına düşen kredili borçlar, bilanço gününde 320 SATICILAR hesabına aktarılır.

Örnek: İşletme 36,000 TL değerindeki ticarî malı 01/02/2016 tarihinde 14 ay vadeli olarak veresiye olarak satın almıştır. 24/02/2016 ve 31/12/2016 tarihlerindeki kayıtları yapınız. (KDV %10)

Borç
24/02/2016
Alacak
36,000
3,600
39,600

Satıcıya olan veresiye borç uzun vadeli olduğu için 420 SATICILAR hesabında izlenir.

Borç
31/12/2016
Alacak
39,600
39,600

Bilanço gününde veresiye borcun vadesine bir yıldan az kaldığı için 420 SATICILAR hesabı borçlandırılır ve 320 SATICILAR hesabına aktarılır.


421 BORÇ SENETLERİ

İşletmenin ticarî ilişkileri sonucu uzun vadeli olarak keşide ettiği senetlerini kapsar.

Bilanço gününde vadesine bir yıldan az kalan senetler 321 BORÇ SENETLERİ hesabına aktarılır.

Örnek: 03/01/2016 tarihinde satın alınan 80,000 TL değerindeki hammadde için 16 ay vadeli senet keşide edilmiştir. 03/01/2016 ve 31/12/2016 tarihlerindeki kayıtları yapınız. (KDV %10)

Borç
03/01/2016
Alacak
80,000
8,000
88,000

16 ay vadeli olarak keşide edilen senet 421 BORÇ SENETLERİ hesabının alacağında izlenir.

Borç
31/12/2016
Alacak
88,000
88,000

Değerleme gününde senedin vadesine bir yıldan az süre kaldığı için 421 BORÇ SENETLERİ hesabı borçlandırılarak 321 BORÇ SENETLERİ hesabına aktarılır.


422 BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-)

Bilanço gününde vadesine bir yıldan uzun süre kalan borç senetleri için hesaplanan reeskont tutarları için kullanılır.

Reklam engelleyicilerini bu site için devre dışı bırakarak reklamlara tıklayan ve bütçeme küçük de olsa bir katkıda bulunan herkese en içten teşekkürlerimi iletirim. Umarım hayat dilediğiniz gibi olur.
Saygı ve Sevgilerimle

Pasifi düzenleyici bir hesap olduğu için açılış kaydı daima borç taraflıdır.

Örnek: Bilanço gününde vadesine 13, 16 ve 17 ay kalan üç adet borç senedi için 6,400 TL reeskont hesaplanmıştır. Muhasebe kaydını yapınız.

Borç
31/12/20xx
Alacak
6,400
6,400

Değerleme gününde vadesine bir yıldan uzun süre kalan borç senetleri için hesaplanan reeskont, 422 BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-) hesabının borcunda izlenir.


426 ALINAN DEPOZİTO ve TEMİNATLAR

Kiralanan varlık için müşteriden temin edilen depozito ve teminatlar bu hesapta izlenir.

Bilanço gününde vadesine bir yıldan az kalan depozito ve teminatlar, 326 ALINAN DEPOZİTO ve TEMİNATLAR hesabına aktarılır.

Örnek: İşletme, 15 aylığına kiraladığı bir işyeri için 06/04/2016 tarihinde 3,900 TL tutarında depozitoyu nakit olarak almıştır. 06/04/2016 ve 31/12/2016 tarihlerindeki kayıtları yapınız.

Borç
06/04/2016
Alacak
3,900
3,900

Ticarî ilişkiler sonucu alınan uzun vadeli depozito 426 ALINAN DEPOZİTO ve TEMİNATLAR hesabının alacağında izlenir.

Borç
31/12/2016
Alacak
3,900
3,900

Bilanço gününde depozitonun vadesine bir yıldan az kaldığı için 426 ALINAN DEPOZİTO ve TEMİNATLAR hesabı borçlandırılarak 326 ALINAN DEPOZİTO ve TEMİNATLAR hesabına aktarılır.


429 DİĞER TİCARÎ BORÇLAR

420 ~ 426 nolu hesapların konusu olmayan diğer tüm uzun vadeli ticarî borçlar bu hesapta izlenir.

Kullanımı için 329 DİĞER TİCARÎ BORÇLAR hesabını inceleyiniz.


Genel Tekrar

Pekiştirme: 42 TİCARÎ BORÇLAR hesap grubuna ait hesapları, hesap kodları ile beraber sırasıyla yazınız.

Yanıtı Göster

42 TİCARÎ BORÇLAR

  • 420 SATICILAR
  • 421 BORÇ SENETLERİ
  • 422 BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-)
  • 426 ALINAN DEPOZİTO ve TEMİNATLAR
  • 429 DİĞER TİCARÎ BORÇLAR


<<< Bir önceki ders
Bir sonraki ders >>>