43 DİĞER BORÇLAR

İşletmenin ticarî olmayan tüm uzun vadeli borçlarını kapsar.

hesaplarını içinde barındırır.

Reklam engelleyicilerini bu site için devre dışı bırakarak reklamlara tıklayan ve bütçeme küçük de olsa bir katkıda bulunan herkese en içten teşekkürlerimi iletirim. Umarım hayat dilediğiniz gibi olur.
Saygı ve Sevgilerimle

431 ORTAKLARA BORÇLAR
432 İŞTİRAKLERE BORÇLAR
433 BAĞLI ORTAKLIKLARA BORÇLAR
436 DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR
437 DİĞER BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-)
439 KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ veya TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR

431 ORTAKLARA BORÇLAR

İşletmenin ortaklarına olan uzun vadeli borçlarını kapsar.

Bilanço gününde vadesine bir yıldan az kalan borçlar 331 ORTAKLARA BORÇLAR hesabına aktarılır.

Örnek: İşletme, 07/05/2016 tarihinde ortağı Deniz KAYA'dan 320,000 TL tutarında 13 ay vadeli borç almıştır. 07/05/2016 ve 31/12/2016 tarihlerindeki kayıtları yazınız.

Borç
07/05/2016
Alacak
320,000
320,000

Ortaktan alınan uzun vadeli borç 431 ORTAKLARA BORÇLAR hesabının alacağında izlenir.

Borç
31/12/2016
Alacak
320,000
320,000

Bilanço gününde borcun vadesine bir yıldan az kaldığı için 431 ORTAKLARA BORÇLAR hesabı borçlandırılır ve 331 ORTAKLARA BORÇLAR hesabına aktarılır.


432 İŞTİRAKLERE BORÇLAR

İştiraklere olan uzun vadeli borçların takibi için kullanılır.

Bilanço gününde vadesine bir yıldan az kalan borçlar, 332 İŞTİRAKLERE BORÇLAR hesabına aktarılır.

Örnek: İşletme iştiraki olduğu Okyanus İşletmesi'nden 18 ay vadeli 200,000 TL tutarında borç almış ve mevduat hesabına yatırmıştır. Muhasebe kaydını yapınız.

Borç
xx/xx/20xx
Alacak
200,000
200,000

İştirake olan borç 432 İŞTİRAKLERE BORÇLAR hesabında izlenir.

Reklam engelleyicilerini bu site için devre dışı bırakarak reklamlara tıklayan ve bütçeme küçük de olsa bir katkıda bulunan herkese en içten teşekkürlerimi iletirim. Umarım hayat dilediğiniz gibi olur.
Saygı ve Sevgilerimle

433 BAĞLI ORTAKLIKLARA BORÇLAR

Bağlı ortaklıklara olan borçların takibi için kullanılır.

Bilanço gününde vadesine bir yıldan az kalan borçlar, 333 BAĞLI ORTAKLIKLARA BORÇLAR hesabına aktarılır.

Örnek: Bilanço gününde bağlı ortağa olan uzun vadeli 725,000 TL tutarındaki borcun ödeme gününe 7 ay kalmıştır. Muhasebe kaydını yapınız.

Borç
31/12/20xx
Alacak
725,000
725,000

Bağlı ortağa olan borcun vadesine bir yıldan az kaldığı için 433 BAĞLI ORTAKLIKLARA BORÇLAR hesabından 333 BAĞLI ORTAKLIKLARA BORÇLAR hesabına aktarılır.


436 DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR

431 ~ 433 nolu hesapların konusu ve ticarî olmayan diğer tüm uzun vadeli borçlar bu hesapta izlenir.

Kullanımı için 336 DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR hesabını inceleyiniz.


437 DİĞER BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-)

Bilgi yok.


439 KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ veya TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR

Bilgi yok.


Genel Tekrar

Pekiştirme: 43 DİĞER BORÇLAR hesap grubundaki hesapları, hesap kodları ile beraber sırasıyla yazınız.

Yanıtı Göster

43 DİĞER BORÇLAR

  • 431 ORTAKLARA BORÇLAR
  • 432 İŞTİRAKLERE BORÇLAR
  • 433 BAĞLI ORTAKLIKLARA BORÇLAR
  • 436 DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR
  • 437 DİĞER BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-)
  • 439 KAMUYA OLAN ERTELENMİŞ veya TAKSİTLENDİRİLMİŞ BORÇLAR


<<< Bir önceki ders
Bir sonraki ders >>>