40 MALÎ BORÇLAR

İşletmenin uzun vadeli (1 yıldan daha uzun süreli) finansal borçları bu grupta yer alır.

hesaplarını içinde barındırır.

Reklam engelleyicilerini bu site için devre dışı bırakarak reklamlara tıklayan ve bütçeme küçük de olsa bir katkıda bulunan herkese en içten teşekkürlerimi iletirim. Umarım hayat dilediğiniz gibi olur.
Saygı ve Sevgilerimle

400 BANKA KREDİLERİ
401 FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
402 ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA BORÇLANMA MALİYETLERİ (-)
405 ÇIKARILMIŞ TAHVİLLER
407 ÇIKARILMIŞ DİĞER MENKUL KIYMETLER
408 MENKUL KIYMETLER İHRAÇ FARKI (-)
409 DİĞER MALÎ BORÇLAR

400 BANKA KREDİLERİ

Bankalar aracılığı ile uzun vadeli olarak çekilen krediler için kullanılır.

Örnek: İşletme iki yıl vadeli olarak 340,000 TL tutarında banka kredisi çekmiştir. Muhasebe kaydını yapınız.

Borç
xx/xx/20xx
Alacak
340,000
340,000

Kredinin vadesi bir yıldan uzun süreli, diğer bir ifade ile uzun vadeli olduğu için 400 BANKA KREDİLERİ hesabının alacağında kayıt altına alınır.


401 FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR

Bilgi yok.


402 ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA BORÇLANMA MALİYETLERİ (-)

Bilgi yok.


405 ÇIKARILMIŞ TAHVİLLER

İşletme tarafından ihraç edilen tahviller bu hesapta izlenir.

Örnek: İşletme iki yıl vadeli 250,000 TL nominal değerli tahvil ihraç etmiştir. Muhasebe kaydını yapınız.

Borç
xx/xx/20xx
Alacak
250,000
250,000

Tahviller uzun vadeli borçlanma araçları olduğu için ihraç edildiklerinde 405 ÇIKARILMIŞ TAHVİLLER hesabının alacağında izlenir.


407 ÇIKARILMIŞ DİĞER MENKUL KIYMETLER

Bilgi yok.


408 MENKUL KIYMETLER İHRAÇ FARKI (-)

Nominal değerinin altında ihraç edilen uzun vadeli menkul kıymetlerin bir yıldan daha uzun süreli ihraç farkları için kullanılır.

Pasifi düzenleyici bir hesap olduğu için açılış kaydı daima borç taraflıdır.

Örnek: İşletme 01/10/2015 tarihinde iki yıl vadeli 396,000 TL nominal değerli tahvili 300,000 TL'ye nakit karşılığında ihraç etmiştir. Tahvilin karşılığı vade sonunda ödenecektir. 01/10/2015 ve 31/12/2015 tarihlerindeki kayıtları yazınız.

Reklam engelleyicilerini bu site için devre dışı bırakarak reklamlara tıklayan ve bütçeme küçük de olsa bir katkıda bulunan herkese en içten teşekkürlerimi iletirim. Umarım hayat dilediğiniz gibi olur.
Saygı ve Sevgilerimle

Borç
01/10/2015
Alacak
300,000
12,000
84,000
496,000

Aylık faiz gideri 96,000 / 24 ay = 4,000 TL'dir.

İhraç edilen tahvil, 405 ÇIKARILMIŞ TAHVİLLER hesabının alacağında kayıt altına alınır. Faizin 3 aylık tutarı 2015 dönemine aittir. Bu sebeple 308 MENKUL KIYMETLER İHRAÇ FARKI (-) hesabına kaydedilir. Kalanı ise izleyen dönemlere aittir ve 408 MENKUL KIYMETLER İHRAÇ FARKI (-) hesabının borcunda izlenir.

Borç
31/12/2015
Alacak
12,000
12,000

2015 bilanço gününde 01/10 ~ 31/12 tarihleri arasındaki 3 aylık faiz gideri 780 FİNANSMAN GİDERLERİ hesabının borcunda kayıt altına alınır.

Borç
31/12/2015
Alacak
48,000
48,000

Ayrıca 2016 dönemine ait faiz gideri, 408 MENKUL KIYMETLER İHRAÇ FARKI (-) hesabı alacaklandırılarak 308 MENKUL KIYMETLER İHRAÇ FARKI (-) hesabının borcuna aktarılır.


409 DİĞER MALÎ BORÇLAR

400 ~ 408 nolu hesapların konusu olmayan uzun vadeli finansal borçların izlendiği hesaptır.

Kullanımı için 309 DİĞER MALÎ BORÇLAR hesabını inceleyiniz.


Genel Tekrar

Uygulama: İşletme, 15/10/2015 tarihinde 348,000 TL nominal değerli 2 yıl vadeli tahvili 300,000 TL nakit karşılığında banka aracılığı ile ihraç etmiştir. 15/10/2015 ve 31/12/2015 tarihlerindeki kayıtları yapınız.

Yanıtı Göster
Borç
15/10/2015
Alacak
300,000
5,000
43,000
348,000

Aylık faiz gideri 48,000 / 24 ay = 2,000 TL'dir.

15/10 ~ 31/12 tarihleri arasındaki 2.5 aylık faiz gideri 5,000 TL'dir ve 308 MENKUL KIYMETLER İHRAÇ FARKI (-) hesabında kayıt altına alınır. Kalan tutar izleyen dönemlere aittir ve 408 MENKUL KIYMETLER İHRAÇ FARKI (-) hesabında gösterilir.

Borç
31/12/2015
Alacak
5,000
5,000

Bilanço gününde 15/10 ~ 31/12 tarihleri arasındaki 2.5 aylık faiz gideri 780 FİNANSMAN GİDERLERİ hesabında faiz gideri olarak gösterilir.

Borç
31/12/2015
Alacak
24,000
24,000

Son olarak 2016 dönemine ait 12 aylık faiz gideri 408 MENKUL KIYMETLER İHRAÇ FARKI (-) hesabından 308 MENKUL KIYMETLER İHRAÇ FARKI (-) hesabına aktarılır.


Pekiştirme: 40 MALÎ BORÇLAR hesap grubundaki hesapları, hesap kodları ile beraber sırasıyla yazınız.

Yanıtı Göster

40 MALÎ BORÇLAR

  • 400 BANKA KREDİLERİ
  • 401 FİNANSAL KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
  • 402 ERTELENMİŞ FİNANSAL KİRALAMA BORÇLANMA MALİYETLERİ (-)
  • 405 ÇIKARILMIŞ TAHVİLLER
  • 407 ÇIKARILMIŞ DİĞER MENKUL KIYMETLER
  • 408 MENKUL KIYMETLER İHRAÇ FARKI (-)
  • 409 DİĞER MALÎ BORÇLAR


<<< Bir önceki ders
Bir sonraki ders >>>