28 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER ve GELİR TAHAKKUKLARI

Bir yıldan uzun süreli giderler ile bir yıldan daha uzun bir sürede elde edilecek gelirler için kullanılır.

hesaplarını içinde barındırır.

Reklam engelleyicilerini bu site için devre dışı bırakarak reklamlara tıklayan ve bütçeme küçük de olsa bir katkıda bulunan herkese en içten teşekkürlerimi iletirim. Umarım hayat dilediğiniz gibi olur.
Saygı ve Sevgilerimle

280 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER
281 GELİR TAHAKKUKLARI

280 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER

Genellikle kiralanan işyerleri için peşin ödenen tutarların izleyen döneme ait giderleri için kullanılır.

Vadesi bir yılın altına düşen giderler bilanço gününde 180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER hesabına aktarılır.

Örnek: Finansal tablolarını yıllık olarak tutan işletme, 01/10/2016 tarihinde iki seneliğine kiraladığı işyeri için 24,000 TL tutarı nakit olarak ödemiştir. İşyeri işletmenin yönetim hizmetlerinde kullanılmaktadır. 01/10/2016, 31/12/2016 ve 01/01/2017 tarihlerindeki muhasebe kayıtlarını yapınız.

Borç
01/10/2016
Alacak
3,000
21,000
24,000

Aylık kira masrafı 24,000 / 24 ay = 1,000 TL'dir. İşletme finansal tablolarını yıllık olarak tuttuğu için 10., 11. ve 12. aylara ait kira gideri dönemsellik kavramı gereği 770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ hesabının borcunda gösterilir. İzleyen dönemlere ait kira giderleri 280 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER hesabında kayıt altına alınır.

Borç
31/12/2016
Alacak
12,000
12,000

Bilanço gününde 2017 yılına ait 12,000 TL tutarındaki kira masrafı 180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER hesabına aktarılır.

Borç
01/01/2017
Alacak
12,000
12,000

İşletme finansal tablolarını yıllık olarak tuttuğu için 2017 döneminin ilk gününde yıllık kira gideri 770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ hesabında gider olarak gösterilir.


Örnek: Finansal tablolarını aylık olarak tutan işletme, 01/10/2016 tarihinde iki seneliğine kiraladığı işyeri için 24,000 TL tutarı nakit olarak ödemiştir. İşyeri işletmenin yönetim hizmetlerinde kullanılmaktadır. 01/10/2016, 31/12/2016 ve 01/01/2017 tarihlerindeki muhasebe kayıtlarını yapınız.

Borç
01/10/2016
Alacak
1,000
2,000
21,000
24,000

İşletme finansal tablolarını aylık olarak tuttuğu için 10. ayın kira gideri 770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ hesabında gösterilir. 11. ve 12. ayların kirası 180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER hesabında ve izleyen dönemlere ait kira giderleri ise 280 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER hesabında izlenir.

Borç
31/12/2016
Alacak
12,000
12,000

Bilanço gününde 2017 yılına ait 12,000 TL tutarındaki kira masrafı 180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER hesabına aktarılır.

Borç
01/01/2017
Alacak
1,000
1,000

İşletme finansal tablolarını aylık olarak tuttuğu için 2017 döneminin ilk gününde Ocak ayına ait kira gideri 180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER hesabı alacaklandırılarak 770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ hesabının borcunda gösterilir.

Reklam engelleyicilerini bu site için devre dışı bırakarak reklamlara tıklayan ve bütçeme küçük de olsa bir katkıda bulunan herkese en içten teşekkürlerimi iletirim. Umarım hayat dilediğiniz gibi olur.
Saygı ve Sevgilerimle

281 GELİR TAHAKKUKLARI

Doğmuş, fakat alınacak duruma gelmemiş bir yıldan uzun süreli gelirler için kullanılır.

Vadesi bir yılın altına düşen tahakkuklar bilanço gününde 181 GELİR TAHAKKUKLARI hesabına aktarılır.

Örnek: İşletme 01/01/2015 tarihinde 2 yıl vadeli 100,000 TL nominal faizli %24 faizli devlet tahvilini banka aracılığı ile satın almıştır. Anapara ve faiz vade sonunda ödenecektir. 01/01/2015, 31/12/2015, 31/12/2016 ve 01/01/2017 tarihlerinde yapılması gereken kayıtları yazınız.

Borç
01/01/2015
Alacak
100,000
100,000

Satın alınan tahvil 112 KAMU KESİMİ TAHVİL, SENET ve BONOLARI hesabında kayıt altına alınır.

Borç
31/12/2015
Alacak
24,000
24,000

Bilanço gününde 2015 dönemine ait faiz geliri 281 GELİR TAHAKKUKLARI hesabına aktarılır.

Faiz Geliri = Anapara x Faiz Oranı x Vade = 100,000 x %24 x (12/12) = 24,000 TL

Borç
31/12/2016
Alacak
48,000
24,000
24,000

Bilanço gününde 2016 yılına ait faiz geliri 642 FAİZ GELİRLERİ hesabı alacaklandırılarak 181 GELİR TAHAKKUKLARI hesabına aktarılır. 2015 yılına ait gelir tahakkukunun vadesine bir yıldan az süre kaldığı için 281 GELİR TAHAKKUKLARI hesabı alacaklandırılarak 181 GELİR TAHAKKUKLARI hesabına kaydedilir.

Borç
01/01/2017
Alacak
148,000
100,000
48,000

Vade gününde 112 KAMU KESİMİ TAHVİL, SENET ve BONOLARI hesabı alacaklandırılarak tahvilin elden çıkarılışı yapılır. 181 GELİR TAHAKKUKLARI hesabında biriken faiz kazancı da anapara ile birlikte 102 BANKALAR hesabına aktarılır.


Genel Tekrar

Uygulama: Finansal tablolarını yıllık olarak düzenleyen işletme satışlarında kullanılmak üzere dört seneliğine 96,000 TL'ye bir işyerini banka aracılığı ile 01/09/2015 tarihinde kiralamıştır. 01/09/2015, 31/12/2018 ve 01/01/2019 tarihlerinde yapılması gereken kayıtları yazınız.

Yanıtı Göster
Borç
01/09/2015
Alacak
8,000
88,000
96,000

Aylık kira masrafı 96,000 / 48 ay = 2,000 TL'dir. 9, 10, 11 ve 12. aylar için 2,000 x 4 = 8,000 TL kira gideri 760 PAZARLAMA, SATIŞ ve DAĞITIM GİDERLERİ hesabında gösterilir. Kalan tutar izleyen dönemlere ait kira gideridir. Bu sebeple 280 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER hesabının borcunda izlenir.

Borç
31/12/2018
Alacak
16,000
16,000

2018 bilanço gününde 01/01/2019 ~ 01/09/2019 tarihleri için 8 aylık kira gideri 280 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER hesabından 180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER hesabına aktarılır.

Borç
01/01/2019
Alacak
16,000
16,000

2019 döneminin ilk gününde 8 aylık kira gideri dönemsellik kavramı gereğince tek bir madde halinde 760 PAZARLAMA, SATIŞ ve DAĞITIM GİDERLERİ hesabına aktarılır.


Uygulama: İşletme, 01/11/2015 tarihinde Ada A.Ş.'nin aynı gün ihraç ettiği 400,000 TL nominal değerli %36 faizli 3 yıl vadeli tahvili banka aracılığı ile satın almıştır. Anapara ve faiz vade sonunda ödenecektir. 01/11/2015, 31/12/2015, 31/12/2017 ve 01/11/2018 tarihlerinde yapılması gereken kayıtları yazınız.

Yanıtı Göster
Borç
01/11/2015
Alacak
400,000
400,000

Satın alınan özel kesim tahvili 112 ÖZEL KESİM TAHVİL, SENET ve BONOLARI hesabında kayıt altına alınır.

Borç
31/12/2015
Alacak
24,000
24,000

Tahvilin aylık faiz getirisi = 400,000 x %36 x 1/12 = 12,000 TL'dir. 2015 bilanço gününde 11. ve 12. aylara ait faiz geliri 24,000 TL'dir.

Borç
31/12/2017
Alacak
312,000
168,000
144,000

2017 bilanço gününde tahvilin vadesine bir yıldan az süre kalmıştır. 281 GELİR TAHAKKUKLARI hesabı 2015'in faiz geliri ile 24,000 + 2016 yılının faiz geliri 144,000 = 168,000 TL tutarında alacaklandırılarak 181 GELİR TAHAKKUKLARI hesabına aktarılır. 2017 yılının faiz geliri ise 642 FAİZ GELİRLERİ hesabında gösterilir.

Borç
01/11/2018
Alacak
832,000
400,000
312,000
120,000

Vade gününde 01/01/2018 ~ 01/11/2018 tarihleri arasındaki 10 aylık faiz geliri 642 FAİZ GELİRLERİ hesabı alacaklandırılarak anapara ve biriken faizler ile birlikte 102 BANKALAR hesabına aktarılır.


Pekiştirme: 28 nolu hesap grubundaki hesapları, hesap kodları ile beraber sırasıyla yazınız.

Yanıtı Göster

28 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER ve GELİR TAHAKKUKLARI

  • 280 GELECEK YILLARA AİT GİDERLER
  • 281 GELİR TAHAKKUKLARI


<<< Bir önceki ders
Bir sonraki ders >>>