27 ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR

Madencilik sektörü ile ilgili hesapların yer aldığı gruptur.

hesaplarını içinde barındırır.

Reklam engelleyicilerini bu site için devre dışı bırakarak reklamlara tıklayan ve bütçeme küçük de olsa bir katkıda bulunan herkese en içten teşekkürlerimi iletirim. Umarım hayat dilediğiniz gibi olur.
Saygı ve Sevgilerimle

271 ARAMA GİDERLERİ
272 HAZIRLIK ve GELİŞTİRME GİDERLERİ
277 DİĞER ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR
278 BİRİKMİŞ TÜKENME PAYLARI (-)
279 VERİLEN AVANSLAR

271 ARAMA GİDERLERİ

Maden araması sonucu yapılan giderlerin izlendiği hesaptır.

Maden araması başarı ile sonuçlandığı takdirde eşit taksitlerle itfa edilirler.

Örnek: Petrol araması yapan işletme, petrol yatağının bulunması için 8,250,000 TL harcamayı banka aracılığı ile yapmıştır. Muhasebe kaydını yapınız.

Borç
xx/xx/20xx
Alacak
8,250,000
8,250,000

Petrol yatağının bulunması için yapılan arama giderleri 271 ARAMA GİDERLERİ hesabının borcunda izlenir.


272 HAZIRLIK ve GELİŞTİRME GİDERLERİ

Madenin çıkarılması için yapılan harcamalar bu hesapta izlenir.

Örnek: Petrol araması yapan şirket, yeni petrol yatakları bulmuş ve petrol rezervlerinin çıkarılması için 4,750,000 TL tutarında sondaj masrafı yapmıştır. Masraflar banka yoluyla ödenmiştir. Muhasebe kaydını yapınız.

Borç
xx/xx/20xx
Alacak
4,750,000
4,750,000

Petrolün çıkarılması için yapılan giderler 272 HAZIRLIK ve GELİŞTİRME GİDERLERİ hesabında izlenir.


277 DİĞER ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR

Bilgi yok.


278 BİRİKMİŞ TÜKENME PAYLARI (-)

27 hesap grubu ile ilgili amortismanlar bu hesapta izlenir.

Aktifi düzenleyici bir hesap olduğu için açılış kaydı diğer BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-) hesapları gibi alacak tarafında yapılır.

Örnek: Petrol araması yapan şirket, bilanço gününde arama giderleri için 1,200,000 TL amortisman hesaplamıştır. Muhasebe kaydını yapınız.

Borç
31/12/20xx
Alacak
1,200,000
1,200,000

Arama giderleri için ayrılan amortisman 278 BİRİKMİŞ TÜKENME PAYLARI (-) hesabında izlenir.

Reklam engelleyicilerini bu site için devre dışı bırakarak reklamlara tıklayan ve bütçeme küçük de olsa bir katkıda bulunan herkese en içten teşekkürlerimi iletirim. Umarım hayat dilediğiniz gibi olur.
Saygı ve Sevgilerimle

279 VERİLEN AVANSLAR

Özel tükenmeye tabi varlıklar için verilen avanslar bu hesapta izlenir.

Örnek (1/2): Kömür madenciliği yapan işletme, yeni kömür yataklarının bulunması için mühendislik firmasına 400,000 TL avansı banka aracılığı ile vermiştir. Muhasebe kaydını yapınız.

Borç
xx/xx/20xx
Alacak
400,000
400,000

Arama giderleri için verilen avanslar 279 VERİLEN AVANSLAR hesabını borcunda izlenir.


Örnek (2/2): Maden yatakları bulunmuş ve işletme arama giderleri için mühendislik firmasına 700,000 TL tutarı banka aracılığı ile göndermiştir. Muhasebe kaydını yapınız.

Borç
xx/xx/20xx
Alacak
1,100,000
400,000
700,000

Daha önce verilen avans alacaklandırılarak son ödenen 700,000 TL tutar ile birlikte 271 ARAMA GİDERLERİ hesabının borcuna kaydedilir.


Genel Tekrar

Pekiştirme: Maden araması yapan işletmenin, madenlerin bulunması için yaptığı harcamalar hangi hesapta aktifleştirilir?

Yanıtı Göster

271 ARAMA GİDERLERİ


Pekiştirme: Arama giderleri için ayrılan amortismanlar hangi hesapta izlenir?

Yanıtı Göster

278 BİRİKMİŞ TÜKENME PAYLARI (-)


Pekiştirme: Madencilik firması demir yatağının işlenmesi için 800,000 TL harcama yapmıştır. Yapılan harcama hangi hesapta aktifleştirilir?

Yanıtı Göster

272 HAZIRLIK ve GELİŞTİRME GİDERLERİ


Pekiştirme: 27 hesap grubuna ait hesapları, hesap kodları ile beraber sırasıyla yazınız.

Yanıtı Göster

27 ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR

  • 271 ARAMA GİDERLERİ
  • 272 HAZIRLIK ve GELİŞTİRME GİDERLERİ
  • 277 DİĞER ÖZEL TÜKENMEYE TABİ VARLIKLAR
  • 278 BİRİKMİŞ TÜKENME PAYLARI (-)
  • 279 VERİLEN AVANSLAR


<<< Bir önceki ders
Bir sonraki ders >>>