29 DİĞER DURAN VARLIKLAR

22 ~ 28 nolu hesap gruplarının konusu olmayan uzun vadeli duran varlıklar için kullanılır.

hesaplarını içinde barındırır.

Reklam engelleyicilerini bu site için devre dışı bırakarak reklamlara tıklayan ve bütçeme küçük de olsa bir katkıda bulunan herkese en içten teşekkürlerimi iletirim. Umarım hayat dilediğiniz gibi olur.
Saygı ve Sevgilerimle

291 GELECEK YILLARDA İNDİRİLECEK KDV
292 DİĞER KDV
293 GELECEK YILLAR İHTİYACI STOKLAR
294 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR ve MADDÎ DURAN VARLIKLAR
295 PEŞİN ÖDENEN VERGİLER ve FONLAR
297 DİĞER ÇEŞİTLİ DURAN VARLIKLAR
298 STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-)
299 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-)

291 GELECEK YILLARDA İNDİRİLECEK KDV

Bilgi yok.


292 DİĞER KDV

Bilgi yok.


293 GELECEK YILLAR İHTİYACI STOKLAR

İzleyen dönemlerde kullanılması veya satılması düşünülen hammadde, ticarî mal gibi varlıklar bu hesapta izlenir.

Örnek: İşletme peşin fiyatına 230,000 TL'lik ticarî mal satın almıştır. Bu malların 50,000 TL'lik kısmının izleyen dönemde satılması planlanmaktadır. Muhasebe kaydını yapınız. (KDV dikkate alınmayacaktır.)

Borç
xx/xx/20xx
Alacak
180,000
50,000
230,000

İzleyen dönemde satılacak mallar 293 GELECEK YILLAR İHTİYACI STOKLAR hesabında kayıt altına alınır.


294 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR ve MADDÎ DURAN VARLIKLAR

Çeşitli nedenlerle elden çıkarılacak duran varlıklar bu hesapta kayıt altına alınır.

Örnek: Aktifte kayıtlı değeri 60,000 TL ve birikmiş amortismanı 50,000 TL olan otomobilin hizmetten çıkarılmasına karar verilmiştir. Muhasebe kaydını yapınız.

Borç
xx/xx/20xx
Alacak
60,000
50,000
60,000
50,000

İlk olarak 254 TAŞITLAR alacaklandırılarak 294 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR ve MADDÎ DURAN VARLIKLAR hesabına aktarılır. Ayrıca taşıtın birikmiş amortismanı 257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-) hesabı borçlandırılarak 299 BİRİKMİŞ AMORTİSMALAR (-) hesabına aktarılır.


Uygulama: Kayıtlı değeri 4,000 TL ve birikmiş amortismanı 3,200 TL olan dizüstü bilgisayarın hizmetten çıkarılmasına karar verilmiştir. Muhasebe kaydını yapınız.

Yanıtı Göster
Borç
xx/xx/20xx
Alacak
4,000
3,000
4,000
3,000

Hizmetten çıkarılan dizüstü bilgisayar 255 DEMİRBAŞLAR hesabı alacaklandırılarak 294 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR ve MADDÎ DURAN VARLIKLAR hesabına aktarılır. Söz konusu dizüstü bilgisayarın biriken amortisman tutarı ise 257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-) hesabı borçlandırılarak 299 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-) hesabına aktarılır.


Reklam engelleyicilerini bu site için devre dışı bırakarak reklamlara tıklayan ve bütçeme küçük de olsa bir katkıda bulunan herkese en içten teşekkürlerimi iletirim. Umarım hayat dilediğiniz gibi olur.
Saygı ve Sevgilerimle

295 PEŞİN ÖDENEN VERGİLER ve FONLAR

Bilgi yok.


297 DİĞER ÇEŞİTLİ DURAN VARLIKLAR

Bilgi yok.

298 STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-)

Diğer duran varlıklar ile ilgili ayrılan karşılıklar bu hesapta izlenir.

158 STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-) hesabı gibi çalışır.

Örnek: Gelecek yıllarda satılması düşünülen 12,000 TL'lik ticarî malın modasının geçmesi sebebiyle bilanço gününde 10,000 TL karşılık ayrılmıştır. Muhasebe kaydını yapınız.

Borç
31/12/20xx
Alacak
12,000
12,000

İlk olarak gelecek yıllarda satılması düşünülen ticarî mallar 293 GELECEK YILLAR İHTİYACI STOKLAR hesabı alacaklandırılarak 157 DİĞER STOKLAR hesabına aktarılır.

Borç
31/12/20xx
Alacak
10,000
10,000

Son olarak 654 KARŞILIK GİDERLERİ hesabı borçlandırılır ve ilgili karşılık hesabı alacaklandırılarak karşılık ayırma işlemi tamamlanır.


299 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR

29 DİĞER DURAN VARLIKLAR hesap grubu ile ilgili ayrılan amortismanlar için kullanılır.

Kullanımı için 294 ELDEN ÇIKARILACAK STOKLAR ve MADDÎ DURAN VARLIKLAR hesabındaki örneği inceleyiniz.


Genel Tekrar

Sınavlarda bu hesap grubu ile ilgili nadiren soru geldiği için genel tekrarı yapılmayacaktır. Yine de hesapların nasıl kullanıldığını bilmeniz sizin yararınızadır.<<< Bir önceki ders
Bir sonraki ders >>>