38 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER ve GİDER TAHAKKUKLARI

Gelecek ayları ilgilendiren gelirler ile bir sene içinde ödenecek faiz gibi giderlerin tahakkuk kayıtları için kullanılır.

hesaplarını içinde barındırır.

Reklam engelleyicilerini bu site için devre dışı bırakarak reklamlara tıklayan ve bütçeme küçük de olsa bir katkıda bulunan herkese en içten teşekkürlerimi iletirim. Umarım hayat dilediğiniz gibi olur.
Saygı ve Sevgilerimle

380 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER
381 GİDER TAHAKKUKLARI

380 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER

Peşin olarak tahsil edilen; fakat gelecek ayları ilgilendiren gelirler bu hesapta izlenir.

Örnek: Malî tablolarını aylık olarak izleyen işletme 01/10/2016 tarihinde kiraya verdiği bir işyeri için bir senelik kira geliri olan 24,000 TL'yi peşin olarak tahsil etmiştir. 01/10/2016 ve 31/12/2016 tarihlerinde yapılması gereken kayıtları yazınız.

Borç
01/10/2016
Alacak
24,000
2,000
4,000
18,000

Aylık kira geliri 24,000 / 12 = 2,000 TL'dir.

10. ayın kira geliri 679 DİĞER OLAĞANDIĞI GELİR ve KÂRLAR, 10 ve 11. ayların kira geliri ise 380 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER hesabının alacağında kayıt altına alınır. İzleyen döneme ait kira tutarı 480 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER hesabında gösterilir.

Borç
31/12/2016
Alacak
18,000
18,000

Değerleme gününde izleyen döneme ait 9 aylık kira geliri 480 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER hesabı borçlandırılarak 380 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER hesabının alacağına aktarılır.


Örnek: Malî tablolarını yıllık olarak izleyen işletme 01/10/2016 tarihinde kiraya verdiği bir işyeri için bir senelik kira geliri olan 24,000 TL'yi peşin olarak tahsil etmiştir. 01/10/2016 ve 31/12/2016 tarihlerinde yapılması gereken kayıtları yazınız.

Borç
01/10/2016
Alacak
24,000
6,000
18,000
Reklam engelleyicilerini bu site için devre dışı bırakarak reklamlara tıklayan ve bütçeme küçük de olsa bir katkıda bulunan herkese en içten teşekkürlerimi iletirim. Umarım hayat dilediğiniz gibi olur.
Saygı ve Sevgilerimle

2016 yılına ait kira geliri dönemsellik kavramı gereği 679 DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR ve KÂRLAR hesabının alacağında kayıt altına alınır. İzleyen döneme ait kira tutarı ise 480 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER hesabında gösterilir.

Borç
31/12/2016
Alacak
18,000
18,000

Değerleme gününde izleyen döneme ait 9 aylık kira geliri 480 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER hesabı borçlandırılarak 380 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER hesabının alacağına aktarılır.


381 GİDER TAHAKKUKLARI

Borç olarak doğmuş; fakat henüz ödenecek duruma gelmemiş kısa vadeli giderler için kullanılır.

Örnek: İşletme 01/08/2016 tarihinde %12 faiz oranlı ve 6 ay vadeli 200,000 TL tutarında finansman bonosu ihraç etmiştir. Anapara ve faiz vade sonunda ödenecektir. 01/08/2016 ve 31/12/2016 tarihlerindeki kayıtları yapınız.

Borç
01/08/2016
Alacak
200,000
200,000

İhraç edilen finansman bonosu 305 ÇIKARILMIŞ BONOLAR ve SENETLER hesabının alacağında izlenir.

Borç
31/12/2016
Alacak
10,000
10,000

01/08 ~ 31/12 tarihleri arasındaki 5 aylık faiz gideri

Faiz Tutarı = Anapara x Faiz Oranı x Vade = 200,000 x %12 x 5/12 = 10,000 TL şeklinde hesaplanır.

Ödenecek faiz tutarı 381 GİDER TAHAKKUKLARI hesabının alacağında kayıt altına alınır. Faiz gideri ise 780 FİNANSMAN GİDERLERİ hesabının borcunda gösterilir.


Genel Tekrar

Uygulama: Finansal tablolarını yıllık olarak izleyen işletme 01/06/2015 tarihinde bir işyerini 48,000 TL peşin olarak iki yıllığına kiraya vermiştir. 01/06/2015 ve 31/12/2015 tarihlerindeki kayıtları yazınız.

Yanıtı Göster
Borç
01/06/2015
Alacak
48,000
14,000
34,000

Aylık kira geliri 48,000 / 24 ay = 2,000 TL'dir. 01/06 ~ 31/12 tarihleri arasındaki 7 aylık kira geliri 679 DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR ve KÂRLAR hesabının alacağında kayıt altına alır. İzleyen döneme ait gelir ise 480 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER hesabında gösterilir.

Borç
31/12/2015
Alacak
24,000
24,000

Bilanço gününde 2016 yılına ait 12 aylık kira geliri 480 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER hesabı borçlandırılarak 380 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER hesabına aktarılır.


Uygulama: Dönem sonunda, işletme tarafından ihraç edilen finansman bonosunun izleyen yılda ödenecek 4,000 TL tutarında faizi tahakkuk etmiştir. Muhasebe kaydını yapınız.

Yanıtı Göster
Borç
31/12/20xx
Alacak
4,000
4,000

Dönem sonunda tahakkuk eden giderler, 381 GİDER TAHAKKUKLARI hesabının alacağında izlenir. Faiz gideri ise 780 FİNANSMAN GİDERLERİ hesabının borcunda gösterilir.


Pekiştirme: 37 ve 38 nolu hesap gruplarına ait hesapları, hesap kodları ile beraber sırasıyla yazınız.

Yanıtı Göster

37 BORÇ ve GİDER KARŞILIKLARI

  • 370 DÖNEM KÂRI VERGİ ve DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜK KARŞILIKLARI
  • 371 DÖNEM KÂRININ PEŞİN ÖDENEN VERGİ ve DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLERİ (-)
  • 372 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI
  • 373 MALİYET GİDERLERİ KARŞILIĞI
  • 379 DİĞER BORÇ ve GİDER KARŞILIKLARI

38 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER ve GİDER TAHAKKUKLARI

  • 380 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER
  • 381 GİDER TAHAKKUKLARI


<<< Bir önceki ders
Bir sonraki ders >>>