39 DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR

30 ~ 38 nolu hesap gruplarının konusu olmayan tüm kısa vadeli yabancı kaynakların takibi için kullanılır.

hesaplarını içinde barındırır.

Reklam engelleyicilerini bu site için devre dışı bırakarak reklamlara tıklayan ve bütçeme küçük de olsa bir katkıda bulunan herkese en içten teşekkürlerimi iletirim. Umarım hayat dilediğiniz gibi olur.
Saygı ve Sevgilerimle

391 HESAPLANAN KDV
392 DİĞER KDV
393 MERKEZ ve ŞUBELER CARİ HESABI
397 SAYIM ve TESELLÜM FAZLALARI
399 DİĞER ÇEŞİTLİ YABANCI KAYNAKLAR

391 HESAPLANAN KDV

İşletmenin varlık satımı sonucu müşterilerine yüklediği KDV tutarları için kullanılır.

Pasif karakterli bir hesap olduğu için açılış kaydı daima alacak taraflıdır.

Örnek: İşletme, 2,000 TL tutarındaki malı üç ay vadeli senet karşılığı satmıştır. Muhasebe kaydını yapınız. (KDV %18)

Borç
xx/xx/20xx
Alacak
2,360
2,000
360

2,000 TL tutarındaki malın KDV'si 2,000 x %18 = 360 TL'dir. KDV tutarı müşteriye yüklendiği için 391 HESAPLANAN KDV alacaklandırılır.


392 DİĞER KDV

Bilgi yok.


393 MERKEZ ve ŞUBELER CARİ HESABI

Bilgi yok.


397 SAYIM ve TESELLÜM FAZLALARI

Sayım sonucunun, defter değerinden büyük olması durumunda bulunamayan farkların araştırılmak üzere kayıt altına alındığı hesaptır.

Pasif karakterli bir hesap olduğu için açılış kaydı alacak tarafına yapılır.

Örnek (1/2): Kasa sayımı sonucu 12,600 TL tutarında nakit bulunduğu tespit edilmiştir. Kasa hesabının borç kalanı ise 12,000 TL'dir. Farkın nedeni bulunamamış ve kayıt altına alınmıştır.

Borç
xx/xx/20xx
Alacak
600
600

Sayım sonucu, defter değerinden büyük çıktığı için aradaki fark 397 SAYIM ve TESELLÜM FAZLALARI hesabına aktarılır.

Örnek (2/2): Farkın nedeni dönem sonundaki envanter çalışmalarında da bulunamamıştır. Muhasebe kaydını yapınız.

Borç
31/12/20xx
Alacak
600
600
Reklam engelleyicilerini bu site için devre dışı bırakarak reklamlara tıklayan ve bütçeme küçük de olsa bir katkıda bulunan herkese en içten teşekkürlerimi iletirim. Umarım hayat dilediğiniz gibi olur.
Saygı ve Sevgilerimle

Dönem sonuna kadar bulunamayan sayım ve tesellüm fazlaları, dönem sonunda 679 DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR ve KÂRLAR hesabının alacağına aktarılır.


Örnek: Ticarî mallar hesabının borç kalanı 66,000 TL'dir. Yapılan sayım sonucunda depoda 70,000 TL'lik mal bulunduğu tespit edilmiştir. Farkın nedeni aynı gün bulunmuş ve peşin olarak satın alınan ticarî malın kaydının unutulmasından kaynaklandığı anlaşılmıştır. Muhasebe kaydını yapınız. (KDV %18)

Borç
xx/xx/20xx
Alacak
4,000
720
4,720

Farkın nedeni aynı gün bulunduğu için 397 SAYIM ve TESELLÜM FAZLALARI hesabı kullanılmaz.


Örnek: Dönem sonunda sayım ve tesellüm noksanları hesabının borç kalanı 12,000 TL, sayım ve tesellüm fazlaları hesabının alacak kalanı ise 4,000 TL'dir. İşletme karşılık ayırmıştır. Muhasebe kaydını yapınız.

Borç
xx/xx/20xx
Alacak
8,000
8,000

197 SAYIM ve TESELLÜM NOKSANLARI - 397 SAYIM ve TESELLÜM FAZLALARI = 8,000 TL'dir. Noksan tutar için ayrılan karşılıklar 199 DİĞER DÖNEN VARLIKLAR KARŞILIĞI (-) hesabının alacağında izlenir.


399 DİĞER ÇEŞİTLİ YABANCI KAYNAKLAR

Bilgi yok.


Genel Tekrar

Uygulama: Kasa sayımı sonucu 8,000 TL'dir. Kasa hesabının kalanı ise 7,800 TL'dir. Farklılığın sebebi bulunamamış ve araştırılmak üzere kayıt altına alınmıştır. Muhasebe kaydını yapınız.

Yanıtı Göster
Borç
xx/xx/20xx
Alacak
200
200

Kasa sayımı, defter değerinden büyük çıktığı için 397 SAYIM ve TESELLÜM FAZLALARI hesabı alacaklandırılır.


Pekiştirme: 39 nolu hesap grubuna ait hesapları, hesap kodları ile beraber sırasıyla yazınız.

Yanıtı Göster

39 DİĞER KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR

  • 391 HESAPLANAN KDV
  • 392 DİĞER KDV
  • 393 MERKEZ ve ŞUBELER CARİ HESABI
  • 397 SAYIM ve TESELLÜM FAZLALARI
  • 399 DİĞER ÇEŞİTLİ YABANCI KAYNAKLAR


<<< Bir önceki ders
Bir sonraki ders >>>