Bilanço - Pasif Uygulama (Orta)

Bu bölümde bilançonun pasif tarafı ile ilgili orta seviyeli muhasebe uygulamalarını çözebilirsiniz.

AdBlock kullandığınızı tespit ettik! =( Sunucu masraflarının yüksek olması
sebebiyle reklam engelleyicinizi bu site için devredışı bırakırsanız sevinirim.
Saygılar Sevgiler

Uygulama: İşletme, 01/09/2015 tarihinde iki yıl vadeli 200,000 TL tutarında %24 faiz oranlı banka kredi çekmiştir. Anapara ve faiz, eşit taksitler halinde yıllık olarak ödenecektir. 31/12/2015 tarihinde yapılması gereken muhasebe kaydını yapınız.

Yanıtı Göster
Borç
31/12/2015
Alacak
100,000
16,000
116,000

01/09 ~ 31/12 tarihleri arasında 4 ay vardır.

Çekilen uzun vadeli kredinin yarısı izleyen dönemde ödeneceği için 400 BANKA KREDİLERİ hesabı borçlandırılır ve 4 aylık faiz gideri ile birlikte 303 UZUN VADELİ KREDİLERİN ANAPARA TAKSİTLERİ ve FAİZLERİ hesabının alacağına aktarılır.

Faiz Gideri = 200,000 x %24 x 4/12 = 16,000 TL


Uygulama: İşletme, 01/10/2016 tarihinde 400,000 TL nominal değerli %48 faiz oranlı dört yıl vadeli tahvil ihraç etmiştir. Tahvilin anaparası vade sonunda, faizleri ise yıllık olarak ödenecektir. 31/12/2016 tarihinde yapılması gereken muhasebe kaydını yapınız.

Yanıtı Göster
Borç
31/12/2016
Alacak
48,000
48,000

01/10 ~ 31/12 tarihleri arasında 3 ay vardır.

Faiz Tutarı = 400,000 x %48 x 3/12 = 48,000 TL'dir. Tahvilin faiz tutarı izleyen dönemde ödeneceği için 780 FİNANSMAN GİDERLERİ hesabı borçlandırılır ve 304 TAHVİL ANARAPA BORÇ TAKSİT ve FAİZLERİ hesabı alacaklandırılır.


Uygulama: İşletme, 01/10/2016 tarihinde 400,000 TL nominal değerli %48 faiz oranlı dört yıl vadeli tahvil ihraç etmiştir. Tahvilin anapara ve faiz tutarı vade sonunda ödenecektir. 31/12/2016 tarihinde yapılması gereken muhasebe kaydını yapınız.

Yanıtı Göster
Borç
31/12/2016
Alacak
48,000
48,000

01/10 ~ 31/12 tarihleri arasında 3 ay vardır.

Faiz Tutarı = 400,000 x %48 x 3/12 = 48,000 TL'dir. Tahvilin anapara ve faiz tutarı vade sonunda ödeneceği için 3 aylık faiz tahakkuku 780 FİNANSMAN GİDERLERİ hesabının borcunda gider olarak gösterilirken, 45 ay sonra ödenecek faiz tutarı 481 GİDER TAHAKKUKLARI hesabının alacağında izlenir.


Uygulama: İşletme, 2 yıl vadeli 200,000 TL nominal değerli tahvili 01/08/2015 tarihinde 176,000 TL'ye nakit olarak ihraç etmiştir. İhraç tarihinde yapılması gereken muhasebe kaydını yazınız.

Yanıtı Göster
Borç
01/08/2015
Alacak
176,000
5,000
19,000
200,000

200,000 - 176,000 = 24,000 TL tutarında bir ihraç farkı söz konusudur. Bu tutarın 01/08 ~ 31/12 tarihleri arasındaki 5 aylık faiz gideri ilgili döneme ait olduğu için 308 MENKUL KIYMETLER İHRAÇ FARKI (-) hesabı borçlandırılır. Kalan 19,000 TL izleyen dönemlere ait olduğu için de 408 MENKUL KIYMETLER İHRAÇ FARKI (-) hesabı borçlandırılır. Tahviller ihraç edildiklerinde ise 405 ÇIKARILMIŞ TAHVİLLER hesabı alacaklandırılır.


Uygulama: İşletme, bilanço gününde kısa vadeli borç senetleri için 4,280 TL tutarında reeskont hesaplamıştır. Muhasebe kaydını yapınız.

Yanıtı Göster
Borç
31/12/20xx
Alacak
4,280
4,280

Bilanço gününde kısa vadeli borç senetleri için hesaplanan reeskont tutarı 322 BORÇ SENETLERİ REESKONTU (-) hesabının borcuna kaydedilir. Faiz geliri ise 647 REESKONT FAİZ GELİRLERİ hesabının alacağında gösterilir.


AdBlock kullandığınızı tespit ettik! =( Sunucu masraflarının yüksek olması
sebebiyle reklam engelleyicinizi bu site için devredışı bırakırsanız sevinirim.
Saygılar Sevgiler

Uygulama: İşletme, daha önce satmış olduğu ticarî malların 8,000 TL'lik kısmını ürün hasarı sebebiyle iade olarak almıştır. Alıcıya olan borç iki hafta sonra ödenecektir. Muhasebe kaydını yapınız. (KDV %18)

Yanıtı Göster
Borç
xx/xx/20xx
Alacak
8,000
1,440
9,440

Satış sonrası işletmeye yapılan iadeler 610 SATIŞTAN İADELER hesabının borcunda izlenir. İadenin KDV tutarını işletme yüklendiği için 191 İNDİRİLECEK KDV hesabı borçlandırılır. Alıcıya olan borç iki hafta sonra ödeneceği için de 329 DİĞER TİCARÎ BORÇLAR hesabı alacaklandırılır.


Uygulama: İşletmenin personeline beş hafta vadeli 6,000 TL tutarında borcu vardır. Bir hafta sonra ilgili personel işletmeden ayrılmıştır. Muhasebe kaydını yapınız.

Yanıtı Göster
Borç
xx/xx/20xx
Alacak
6,000
6,000

İşletmeden ayrılan personele olan borçlar 335 PERSONELE BORÇLAR hesabı borçlandırılarak 336 DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR hesabına aktarılır.


Uygulama: 7/A seçeniğini kullanan işletmenin Temmuz ayı sonunda fabrika işçisi Ahmet DENİZ'e ait ücret bordrosu aşağıdaki gibidir.

Brüt maaş
Gelir vergisi
Damga vergisi
SGK primi
3,000 TL
600 TL
50 TL
400 TL

İşçinin maaş kaydını yapınız.

Yanıtı Göster
Borç
xx/xx/20xx
Alacak
3,000
650
400
1,950

İşçiye olan maaş gideri 720 DİREKT İŞÇİLİK GİDERLERİ hesabının borcunda gösterilir. 600 TL gelir vergisi ve 50 TL damga vergisi 360 ÖDENECEK VERGİ ve FONLAR hesabında, 400 TL sosyal güvenlik primi ise 361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTLERİ hesabında izlenir. Kalan tutar işçinin net maaşıdır ve 335 PERSONELE BORÇLAR hesabının alacağında gösterilir.<<< Bir önceki uygulama
Bir sonraki uygulama >>>