Bilanço - Pasif Uygulama (Kolay)

Bu bölümde bilançonun pasif tarafı ile ilgili kolay seviyeli muhasebe uygulamalarını çözebilirsiniz.

AdBlock kullandığınızı tespit ettik! =( Sunucu masraflarının yüksek olması
sebebiyle reklam engelleyicinizi bu site için devredışı bırakırsanız sevinirim.
Saygılar Sevgiler

Uygulama: İşletme, bankadan üç ay vadeli 20,000 TL tutarında kredi çekmiş ve doğrudan kasasına aktarmıştır. Muhasebe kaydını yapınız.

Yanıtı Göster
Borç
xx/xx/20xx
Alacak
20,000
20,000

Kısa vadeli banka kredileri çekildiklerinde 300 BANKA KREDİLERİ hesabı alacaklandırılır. Kredi tutarı kasaya aktarıldığı için 100 KASA hesabı borçlandırılır.


Uygulama: İşletme, nominal değeri 40,000 TL olan dört ay vadeli finansman bonosu ihraç etmiş ve satışın karşılığını vadesiz hesabına aktarmıştır. Muhasebe kaydını yapınız.

Yanıtı Göster
Borç
xx/xx/20xx
Alacak
40,000
40,000

İşletme tarafından çıkarılan bonolar ihraç edildiklerinde 305 ÇIKARILMIŞ BONOLAR ve SENETLER hesabı alacaklandırılır. İhraç karşılığı işletmenin vadesiz hesabına aktarıldığı için 102 BANKALAR (Vadesiz) yardımcı hesabı borçlandırılır.


Uygulama: İşletme, 30,000 TL değerindeki ticarî malı kısa vadeli ve veresiye olarak satın almıştır. Muhasebe kaydını yapınız. (KDV dikkate alınmayacaktır.)

Yanıtı Göster
Borç
xx/xx/20xx
Alacak
30,000
30,000

Kısa vadeli ve veresiye olarak satın alınan varlıkların borç tutarı 320 SATICILAR hesabının alacağında izlenir. Ticarî mallar edinildiklerinde ise 153 TİCARÎ MALLAR hesabı borçlandırılır.


Uygulama: İşletme, 10,000 TL tutarındaki demirbaşı altı ay vadeli senet keşide ederek satın almıştır. Muhasebe kaydını yapınız. (KDV dikkate alınmayacaktır.)

Yanıtı Göster
Borç
xx/xx/20xx
Alacak
10,000
10,000

İşletme tarafından kısa vadeli olarak keşide edilen senetler 321 BORÇ SENETLERİ hesabının alacağında izlenir. Senet karşılığı demirbaş satın alındığı için de 255 DEMİRBAŞLAR hesabı borçlandırılır.


AdBlock kullandığınızı tespit ettik! =( Sunucu masraflarının yüksek olması
sebebiyle reklam engelleyicinizi bu site için devredışı bırakırsanız sevinirim.
Saygılar Sevgiler

Uygulama: İşletme, kiraladığı bir işyeri için bir sene vadeli 1,000€ tutarında depozito almıştır. İşlem gününde 1€ = 2.92 TL'dir. Muhasebe kaydını yapınız.

Yanıtı Göster
Borç
xx/xx/20xx
Alacak
2,920
2,920

Kiralanan işyeri gibi gayrimenkuller için alınan kısa vadeli depozitolar 326 ALINAN DEPOZİTO ve TEMİNATLAR hesabının alacağına kaydedilir. Parayla ölçme kavramı gereği döviz cinsinden alınan değerler ulusal para ile gösterilmelidir. Bu sebeple 1,000€ x 2.92 = 2,920 TL depozito tutarı 100 KASA (€ Kasası) yardımcı hesabının borcunda izlenir.


Uygulama: İşletme, iki ay vadeli olarak ortağından 28,000 TL nakit borç almıştır. Muhasebe kaydını yapınız.

Yanıtı Göster
Borç
xx/xx/20xx
Alacak
28,000
28,000

Ortaklara olan kısa vadeli borçlar 331 ORTAKLARA BORÇLAR hesabının alacağında izlenir. Nakit olarak borç alındığı için de 100 KASA hesabı borçlandırılır.


Uygulama: İşletme, iki ay sonra yurtdışına ihraç edeceği 800,000$ tutarındaki ticarî mal için 200,000$ tutarında avansı banka aracılığı ile almıştır. İşlem gününde 1$ = 2.60 TL'dir. Muhasebe kaydını yapınız.

Yanıtı Göster
Borç
xx/xx/20xx
Alacak
520,000
520,000

200,000$ x 2.60 = 520,000 TL tutarında avans banka aracılığı ile alındığı için 102 BANKALAR ($ Hesabı) borçlandırılır. Alınan kısa vadeli avans 340 ALINAN SİPARİŞ AVANSLARI hesabının alacağında izlenir.<<< Bir önceki uygulama
Bir sonraki uygulama >>>