52 SERMAYE YEDEKLERİ

Öz sermayeyi kârın dışında artıran unsurlar için kullanılır.

hesaplarını içinde barındırır.

Reklam engelleyicilerini bu site için devre dışı bırakarak reklamlara tıklayan ve bütçeme küçük de olsa bir katkıda bulunan herkese en içten teşekkürlerimi iletirim. Umarım hayat dilediğiniz gibi olur.
Saygı ve Sevgilerimle

520 HİSSE SENEDİ İHRAÇ PRİMLERİ
521 HİSSE SENEDİ İPTAL KÂRLARI
522 MDV YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞLARI
523 İŞTİRAKLER YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞLARI
524 MALİYET ARTIŞLARI FONU
529 DİĞER SERMAYE YEDEKLERİ

520 HİSSE SENEDİ İHRAÇ PRİMLERİ

İhraç edilen hisse senetlerinin satış değerinin, defter değerinden büyük olması durumunda kullanılır.

Örnek (1/2): İşletme, birim fiyatı 10 TL'den 200,000 adet hisse senedi ihraç etme kararı almıştır. Muhasebe kaydını yapınız.

Borç
xx/xx/20xx
Alacak
2,000,000
2,000,000

Hisse senedi ihraç kararı alındığında aynı zamanda bir sermaye taahhüdünde bulunulmuştur. Bu sebeple 501 ÖDENMEMİŞ SERMAYE (-) borçlandırılır ve 500 SERMAYE hesabı alacaklandırılır.

Örnek (2/2): İşletme, hisse senetlerini tanesi 12 TL'den banka aracılığı ile ihraç etmiştir. İhraç gelirlerinin tamamı sermayeye eklenmiştir. Muhasebe kaydını yapınız.

Borç
xx/xx/20xx
Alacak
2,400,000
2,000,000
400,000

200,000 adet hisse senedi 12 TL'den satıldığı için banka hesabına 2,400,000 TL nakit girişi olur. 501 ÖDENMEMİŞ SERMAYE (-) alacaklandırılarak sermaye taahhüdü yerine getirilir. Aradaki fark 520 HİSSE SENEDİ İHRAÇ PRİMLERİ hesabında gösterilir.

Borç
xx/xx/20xx
Alacak
400,000
400,000

Satıştan elde edilen tüm gelir sermayeye eklendiği için 520 HİSSE SENEDİ İHRAÇ PRİMLERİ hesabı borçlandırılarak 500 SERMAYE hesabına eklenir.


521 HİSSE SENEDİ İPTAL KÂRLARI

Hisse senedi taahhüdünü yerine getirmeyen kişilerin hisse senetlerinin değerinin üstünde satılması hâlinde kullanılır.

Reklam engelleyicilerini bu site için devre dışı bırakarak reklamlara tıklayan ve bütçeme küçük de olsa bir katkıda bulunan herkese en içten teşekkürlerimi iletirim. Umarım hayat dilediğiniz gibi olur.
Saygı ve Sevgilerimle

Örnek: Daha önce 500,000 TL değerinde hisse senedi alacağı taahhüdünde bulunan Deniz KAYA, taahhüdünü yerine getirmemiş ve hisse senetleri banka aracılığı ile 600,000 TL'ye başka bir kişiye satılmıştır. Muhasebe kaydını yapınız.

Borç
xx/xx/20xx
Alacak
600,000
500,000
100,000

Sermaye taahhüdü yerine getirmese dâhi hisse senetleri satıldığı için 501 ÖDENMEMİŞ SERMAYE (-) hesabı alacaklandırılır. Satış tutarı banka aracılığı ile tahsil edilir. Aradaki fark 521 HİSSE SENEDİ İPTAL KÂRLARI hesabında gösterilir.


522 MDV YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞLARI

Bilgi yok.


523 İŞTİRAKLER YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞLARI

Bilgi yok.


524 MALİYET ARTIŞLARI FONU

Bilgi yok.


529 DİĞER SERMAYE YEDEKLERİ

Bilgi yok.


Genel Tekrar

Pekiştirme: 52 SERMAYE YEDEKLERİ hesap grubuna ait hesapları, hesap kodları ile beraber sırasıyla yazınız.

Yanıtı Göster

52 SERMAYE YEDEKLERİ

  • 520 HİSSE SENEDİ İHRAÇ PRİMLERİ
  • 521 HİSSE SENEDİ İPTAL KÂRLARI
  • 522 MDV YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞLARI
  • 523 İŞTİRAKLER YENİDEN DEĞERLEME ARTIŞLARI
  • 524 MALİYET ARTIŞLARI FONU
  • 529 DİĞER SERMAYE YEDEKLERİ


<<< Bir önceki ders
Bir sonraki ders >>>