36 ÖDENECEK VERGİ ve DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER

Bir sene içinde ödenmesi gereken vergi ve benzeri yükümlülükler için kullanılır.

hesaplarını içinde barındırır.

Reklam engelleyicilerini bu site için devre dışı bırakarak reklamlara tıklayan ve bütçeme küçük de olsa bir katkıda bulunan herkese en içten teşekkürlerimi iletirim. Umarım hayat dilediğiniz gibi olur.
Saygı ve Sevgilerimle

360 ÖDENECEK VERGİ ve FONLAR
361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ
368 VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ veya TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ ve DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
369 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER

360 ÖDENECEK VERGİ ve FONLAR

Bir yıldan kısa sürede ödenecek vergi ve benzeri yükümlülükler bu hesapta izlenir.

Çoğunlukla ay sonlarındaki KDV hesaplamalarında ve personel maaşı ödemelerinde kullanılır.

Pasif karakterli bir hesap olduğu için açılış kaydı daima alacak taraflıdır.

Örnek: Nisan ayında İNDİRİLECEK KDV hesabının kalanı 33,000 TL, DEVREDEN KDV hesabının kalanı 4,000 TL ve HESAPLANAN KDV hesabının kalanı ise 57,000 TL'dir. Nisan ayı için KDV kaydını yapınız.

Borç
24/04/20xx
Alacak
57,000
4,000
33,000
20,000

HESAPLANAN, İNDİRİLECEK ve DEVREDEN KDV hesapları ters kayıt yapılarak kayıt altına alınır. HESAPLANAN KDV > İNDİRİLECEK KDV + DEVREDEN KDV olduğu için aradaki fark 360 ÖDENECEK VERGİ ve FONLAR hesabının alacağında izlenir.


361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ

Sosyal Güvenlik Kurumu'na olan prim borçları için kullanılır.

Örnek: İşletmenin güvenlik görevlisinin Eylül ayındaki maaş bordrosu aşağıdaki gibidir.

Brüt maaş
Gelir vergisi
Damga vergisi
SGK primi
3,000 TL
800 TL
100 TL
400 TL

Personelin maaş kaydını yapınız.

Borç
xx/xx/20xx
Alacak
3,000
900
400
1,700

Personelin brüt maaşı 770 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ hesabının borcuna kaydedilir. 800 TL gelir vergisi + 100 TL damga vergisi = 900 TL olarak 360 ÖDENECEK VERGİ ve FONLAR hesabında, SGK primi 361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ hesabında kayıt altına alınır. Kalan tutar personele ödenecek net maaştır ve 335 PERSONELE BORÇLAR hesabında izlenir.

Reklam engelleyicilerini bu site için devre dışı bırakarak reklamlara tıklayan ve bütçeme küçük de olsa bir katkıda bulunan herkese en içten teşekkürlerimi iletirim. Umarım hayat dilediğiniz gibi olur.
Saygı ve Sevgilerimle

368 VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ veya TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ ve DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER

Genellikle nakit sıkıntısı çeken işletmeler tarafından ertelenen veya taksitlendirilen prim borçlarının takibi için kullanılır.

Örnek (1/2): Nakit sıkıntısı çeken işletme 600,000 TL'lik SGK prim borcunu taksitlendirmiş ve 12 eşit taksitlerle ödeyecektir. Muhasebe kaydını yapınız.

Borç
xx/xx/20xx
Alacak
600,000
600,000

Prim borcu 361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ hesabı borçlandırılarak 368 VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ veya TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ ve DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER hesabına aktarılır.

Örnek (2/2): Prim borcunun ilk taksidi banka yoluyla ödenmiştir. Muhasebe kaydını yapınız.

Borç
xx/xx/20xx
Alacak
50,000
50,000

İlk taksit ödendiğinde 368 VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ veya TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ ve DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER hesabı borçlandırılır.


369 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER

Bilgi yok.


Genel Tekrar

Uygulama: Ödenmesi gereken 475,000 TL tutarındaki vergi borcu, Vergi Dairesi tarafından dört aylığına ertelenmiştir. Muhasebe kaydını yapınız.

Yanıtı Göster
Borç
xx/xx/20xx
Alacak
475,000
475,000

Ertelenen vergi borcu 360 ÖDENECEK VERGİ ve FONLAR hesabı borçlandırılarak 368 VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ veya TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ ve DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER hesabına aktarılır.


Pekiştirme: 36 nolu hesap grubuna ait hesapları, hesap kodları ile beraber sırasıyla yazınız.

Yanıtı Göster

36 ÖDENECEK VERGİ ve DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER

  • 360 ÖDENECEK VERGİ ve FONLAR
  • 361 ÖDENECEK SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİLERİ
  • 368 VADESİ GEÇMİŞ, ERTELENMİŞ veya TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ ve DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
  • 369 ÖDENECEK DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER


<<< Bir önceki ders
Bir sonraki ders >>>