Excel Dersleri Excel Dersleri

Orta Düzey

çok katmanlı sıralama ve özel sıralama

Çok Katmanlı Sıralama
Özel Sıralama

Temel Düzey Excel Derslerinin 24üncü dersi olan Sıralama ve Filtreleme dersinde Sıralama konusunu temel düzeyde öğrenmiştik. Orta Düzey Excel Derslerinin ilk dersi olan bu derste ise sıralama konusunu biraz daha ileri seviyede öğreneceğiz. Çok Katmanlı Sıralama birden fazla sütunun birbirleriyle bağlantılı olarak sıralanması için kullanılır. İlk olarak Temel Düzey Excel Derslerinde yaptığımız gibi sadece Ad sütununu A'dan Z'ye sıralayalım. Giriş sekmesinde Düzenleme bölmesinde yer alan Sırala ve Filtre Uygula komutuna tıklıyoruz ve açılan listeden A'dan Z'ye Sırala'yı seçiyoruz.
Derse git
alt toplam

Alt Toplam

Bu derste belirli türdeki verilerin ara toplamlarının, diğer bir ifade ile alt toplamlarının hesaplanmasını öğreneceğiz. Listemizin Ürün Adı sütununda Açelya, Karanfil, Lale, Papatya ve Sümbül olmak üzere beş farklı ürünümüz bulunmaktadır. Bu ürünler ve tutarları dağınık bir şekilde listelenmiştir. Burada yapmak istediğimiz tüm ürünleri gruplandırarak satış tutarlarını ve satış tutarı toplamlarını tek bir listede göstermek. Öncelikle Ürün Adı başlığına tıklıyor ve Giriş sekmesinde Düzenleme bölmesinde yer alan Sırala ve Filtre Uygula komutuna basıyoruz. Açılan listeden A'dan Z'ye Sırala'yı seçiyoruz.
Derse git
yinelenenleri kaldırma

Yinelenenleri Kaldırma

Excel bazen veriler mükerrer (duplike) olabilir ve bu veriler baş ağrıtabilir. Bu tür yinelenen verileri kaldırmanın oldukça basit bir yöntemi vardır. Bu listede Satış No'su 6 olan iki adet aynı veri vardır. Bu tür verileri öncelikle Temel Düzey Excel Derslerinde yaptığımız gibi tespit etmeliyiz. İlk olarak A sütununu seçiyoruz ve Giriş sekmesinde Stiller bölmesinde yer alan Koşullu Biçimlendirme komutuna tıklıyoruz. Açılan listeden Hücre Vurgulama Kuralları > Yinelenen Değerler yolunu izliyoruz.
Derse git
vseçtopla vseçort vseçsay formülleri

VSEÇTOPLA VSEÇORT VSEÇSAY
Formülleri

Excel'de alt toplamlara, alt ortalamalara ya da alt sayımlara manuel ulaşmak istiyorsak =VSEÇTOPLA(), =VSEÇORT() ve =VSEÇSAY() formüllerini kullanabiliriz. Alt Toplam dersinde Ürün Adı belirlenen hücrelerin alt toplamlarının hesaplamayı öğrenmiştik. Bu derste ise daha dinamik bir yöntem ile ürünlerin alt toplamlarını hesaplayacağız. İlk olarak görseldeki bir tablo hazırlayalım. Amacımız Ürün Adı yazınca ilgili ürüne ait toplam değerlerini bulmak. Boş olan toplam hücresine tıklıyoruz ve İşlev Ekle kısayolu ile VSEÇTOPLA formülünü buluyoruz.
Derse git
ara tekrar

Ara Tekrar 1

Bu derste ilk dört derste öğrendiğimiz bilgilerin ara tekrarını yapacağız. İlk olarak yukarıdaki indirme bağlantısı ile Ara Tekrar 1 çalışma kitabını açınız ve masaüstüne kaydediniz. Çalışma kitabı yukarıdaki gibi açılacaktır. Uygulama 01 - İlk olarak yinelenen değerleri bulunuz ve kaldırınız. Uygulama 02 - Ürünlerin toplam tutarlarına göre alt toplamlarını gösteriniz.
Derse git
1000 ayırıcısı kullanımı ve alttoplam formülü

1.000 Ayırıcısı Kullanımı
ALTTOPLAM Formülü

Bu derste 1000 ayırıcısı kullanımı ve alttoplam formülü konularını öğreneceğiz. Excel'i açtığımızda yüksek montanlı sayıların binlik ayrım olmadan gösterildiğini görebiliriz. Bu klasik sayı gösterimidir ve okuması oldukça zordur. Okumayı kolaylaştırmak için öncelikle ilgili tüm hücrelerimizi seçiyoruz ve sağa tıklıyoruz. Ardından açılan listeden Hücreleri Biçimlendir...'i seçiyoruz. Açılan Hücreleri Biçimlendir penceresinin Sayı kategorisinden Ondalık basamak sayısı'nı öncelikle 0 (sıfır) yapıyoruz ve ardından 1000 Ayırıcısı (.) Kullan kutucuğunu seçiyoruz ve Tamam'a tıklıyoruz.
Derse git
veri doğrulama

Veri Doğrulama

Bu derste Excel'de nasıl veri doğrulama yapabileceğimizi ve kullanıcı hatalarını en aza indirebileceğimizi öğreneceğiz. İlk olarak yukarıdaki indirme bağlantısı ile Veri Doğrulama çalışma kitabını açınız ve masaüstüne kaydediniz. Çalışma kitabı yukarıdaki gibi açılacaktır. Şimdi diyelim ki elimizde yukarıdaki gibi bir liste olsun. Diğer ürün adları boş. Bu verileri elimizle yazmaktansa kullanıcı hatalarını en aza indirmek için liste içinden seçip dolduracağız. Verileri elimizle girersek görselde de görüldüğü gibi yanlış verileri girebiliriz. Bunu önlemek için öncelikle Ürün Adı liste verilerimizi seçiyoruz ve Veri sekmesinin Veri Araçları bölmesinde yer alan Veri Doğrulama komutuna tıklıyoruz.
Derse git
veri doğrulama ile dinamik formüller

Veri Doğrulama
Dinamik Formüller

Dördüncü ders olan VSEÇTOPLA VSEÇORT VSEÇSAY Formülleri dersinde =VSEÇTOPLA(), =VSEÇORT() ve =VSEÇSAY() formüllerini nasıl kullanabileceğimizi öğrenmiştik. Bu derste bu formülleri bir önceki dersimiz olan Veri Doğrulama dersinde öğrendiğimiz bilgiler ile harmanlayıp kullanacağız. İlk olarak yukarıdaki indirme bağlantısı ile Veri Doğrulama çalışma kitabını açınız ve masaüstüne kaydediniz. Çalışma kitabı yukarıdaki gibi açılacaktır. VSEÇTOPLA VSEÇORT VSEÇSAY Formülleri dersinde =VSEÇTOPLA(), =VSEÇORT() ve =VSEÇSAY() formülleri ile ürünlere ait alt toplamların nasıl hesaplanacağını öğrenmiştik.
Derse git
veri doğrulama ile dinamik formüller

Verileri İçe ve Dışa Aktarma

Bu dersimizde Excel'de verileri nasıl içe ve dışa aktarabileceğimizi öğreneceğiz. İlk olarak yukarıdaki indirme bağlantısı ile İçe ve Dışa Aktarma çalışma kitabını açınız ve masaüstüne kaydediniz. Diyelim ki elimizde bu tür bir liste olsun ve bu listeyi metin dosyası olarak dışa aktarmak istiyoruz. İlk olarak menüden Dosya'ya tıklıyoruz. Sol menüden Farklı Kaydet'e tıklıyoruz ve dosya türünü Unicode Metin olarak seçiyoruz ve yeni metin dosyamızı masaüstüne kaydediyoruz.
Derse git
ara tekrar

Ara Tekrar 2

Bu derste ilk dokuz derste öğrendiğimiz bilgilerin ara tekrarını yapacağız. İlk olarak yukarıdaki indirme bağlantısı ile Ara Tekrar 2 çalışma kitabını açınız ve masaüstüne kaydediniz. Çalışma kitabı yukarıdaki gibi açılacaktır. Uygulama 01 - Tutar kısımlarını 1000 ayırıcısı olacak şekilde gösteriniz. Uygulama 02 - Ürünlerin toplam tutarlarını veri doğrulama yöntemi ile liste şeklinde olacak şekilde gösteriniz. Uygulamanın son halini yukarıdan görebilirsiniz. Bu derste öğretilenlerin çalışma kitabını yukarıdaki indir düğmesi ile indirebilirsiniz.
Derse git
pivottable

PivotTable

PivotTable, Pivot Tablo ya da Özet Tablo =DÜŞEYARA() formülü ile birlikte Excel'de öğrenilmesi gereken iki temel konudan biridir. PivotTable bizi uzun listelerde ya da tablolardaki özet verilerin elde edilmesinde bizi birçok formül kullanmaktan koruyup aradığımız veriye en kısa yoldan erişmeye ve verileri çok kısa sürede analiz edebilmemize yarar. Şimdi sözü çok uzatmadan PivotTable'ın nasıl kullanıldığını öğrenelim. Diyelim ki elimizde bu şekilde uzun bir liste olsun ve bizde bu listede her bir satıcının ne kadar satış yaptığını öğrenmek istiyoruz.
Derse git
powerpivot

PowerPivot

PowerPivot Excel'de PivotTable ile birden fazla listeyi ya da tabloyu kullanamadığımız durumlarda işimize yaramaktadır. Diyelim ki elimizde bu şekilde uzun bir liste olsun. Bir önceki dersimizde bu liste üzerinde çalışmıştık. Fakat müşterilerin sadece MüşteriID'lerini görebiliyorduk. Adlarını görebilmek için Musteri sayfasındaki listeye bakmalıydık. PivotTable oluşturduğumuzda ise müşteri adları yerine sadece MüşteriID'lerini kullanabiliyorduk.
Derse git
verileri birleştirme

Verileri Birleştirme

Bu dersimizde Excel'de verileri nasıl birleştirebileceğimizi, onları nasıl konsolide edebileceğimizi öğreneceğiz. Diyelim ki elimizde üç şube ve bu şubelerin aynı verileri olsun. Amacımız bu şubelerin verilerinin Şubeler Toplamı sayfasında toplamını göstermek. İlk olarak Şubeler Toplamı sayfasındaki B2 hücresini seçiyor ve ardından Veri sekmesinde Veri Araçları bölmesinde yer alan Birleştir komutuna tıklıyoruz. Açılan Birleştir penceresindeki Başvuru alanını seçiyoruz ve Şube1 sayfasına tıklıyoruz. Bu sayfada görseldeki alanları seçip Ekle diyoruz.
Derse git
eğer formülü

EĞER Formülü

Excel'de mantıksal bir sınama yapmak istiyorsak daima =EĞER() formülünü kullanırız. Kullanımı oldukça basittir. İçinde 3 adet parametre yer alır. Bunlar: =EĞER(Mantıksal Sınama Koşulumuz; Koşulumuz Gerçekleştiğinde Uygulanacaklar; Koşulumuz Gerçekleşmediğinde Uygulanacaklar) anlamına gelmektedir. Diyelim ki elimizde satıcılar ve bunların satış tutarları olsun. Hatırlarsanız bu değerleri PivotTable dersinde bulmuştuk. Şimdi satıcıların 100.000 tutarının üzerinde mi yoksa altında mı satış yaptıklarını sorgulayalım.
Derse git
ara tekrar

Ara Tekrar 3

Bu derste ilk on dört derste öğrendiğimiz bilgilerin ara tekrarını yapacağız. İlk olarak yukarıdaki indirme bağlantısı ile Ara Tekrar 3 çalışma kitabını açınız ve masaüstüne kaydediniz. Çalışma kitabı yukarıdaki gibi açılacaktır. Uygulama 01 - PivotTable sayfasında en yüksek satış tutarına sahip satıcıyı bulunuz. Uygulama 02 - PivotTable sayfasında en yüksek satış yapılan ay'ı bulunuz. Uygulama 03 - EĞER Formülü sayfasında satış tutarı 100.000 ve üzeri satıcılara %20, 100.000 altındakilere ise %10 prim uygulayınız.
Derse git
eğersay ve etopla formülleri

EĞERSAY ve ETOPLA Formülleri

Excel'de koşullu sayım ve koşullu toplama yapmak istiyorsak =EĞERSAY() ve =ETOPLA() formüllerini kullanırız. =EĞERSAY() Formülü çoğunlukla metinsel bir verinin belirli bir aralıkta kaç kez tekrar ettiğini bulmamıza yarar. Formül =EĞERSAY(Aralığımız;Aradığımız Değer) şeklinde özetlenebilir. =ETOPLA() Formülü belirli bir aralıktan belirtilen koşula ait nümerik değerlerin toplamını bulmaya yarar. Çoğunlukla metinsel bir veri ararız ve bu metinsel veriye ait tutar ve benzeri nümerik değerlerin toplamını verir. Formül =ETOPLA(Ölçütümüzü Aradığımız Aralık;Ölçütümüz;Toplamını Bulmak İstediğimiz Değerler) şeklinde özetlenebilir.
Derse git
düşeyara formülü

DÜŞEYARA Formülü

Excel'de PivotTable konusu ile birlikte bilinmesi gereken en önemli konu =DÜŞEYARA() formülüdür. Excel'de belirli değerlere karşılık gelen verileri bulmaya çalıştığımızda daima =DÜŞEYARA() formülünü kullanırız. İçinde 4 adet parametre yer alır. Bunlar: =DÜŞEYARA(Aradığımız Değer; Değerin Arandığı Liste; Öğrenilmek İstenen Verinin Sütun Sayısı; Eşleşme Opsiyonu) anlamına gelmektedir. Diyelim ki elimizde yukarıdaki gibi bir liste olsun ve biz bu listeden her bir kişinin ID'sine karşılık gelen e-mail adresini bulmak istiyor olalım. İlk olarak ID'sini bulmak istediğimiz hücreyi seçiyoruz ve Fonksiyon Ekle'ye tıklayıp açılan İşlev Ekle penceresindeki arama alanına düşeyara yazıyoruz ve Git dedikten sonra Tamam'a tıklıyoruz.
Derse git
eğerhata formülü

EĞERHATA Formülü

Excel'de hata bildirimlerinin nasıl gösterileceğini =EĞERHATA() formülü ile belirleyebiliriz. Excel'de hata değerlerinin nasıl gösterileceğini belirleyen formül =EĞERHATA() formülüdür. İçinde 2 adet parametre yer alır. Bunlar: =EĞERHATA(Hatanın Gösterileceği Kaynak Değer; Hatanın Gösterimi) anlamına gelmektedir. Diyelim ki elimizde bir önceki dersimizde kullandığımız liste olsun. Bir önceki dersimizde =DÜŞEYARA() formülü ile değerlerimizi bulmuştuk. Bulunamayan değerler için #YOK hata bildiriminin gösterimini söylemiştik. Şimdi biz bu #YOK ifadesi yerine boş değer göstereceğiz.
Derse git
indis ve kaçıncı formülleri

İNDİS ve KAÇINCI Formülleri

Excel'de bilinmesi sizi üst seviyeye çıkaracak formüllerden ikisi =İNDİS() ve =KAÇINCI() formülleridir. =İNDİS() Formülü Excel'de bir listede kaçıncı sırada olduğu belirtilen bir verinin değerini gösterir. İçinde 4 adet parametre yer alır. Son 2'si opsiyoneldir. Bunlar: =İNDİS(Arama Yapılan Liste; Değerin Kaçıncı Sırada Olduğu) anlamına gelmektedir. Elimizde böyle bir liste olduğunu varsayalım. İlk olarak verimizin gösterilmesini istediğimiz hücreyi seçiyor ve ardından Fonksiyon Ekle'ye tıklıyoruz. Açılan İşlev Ekle penceresinin arama alanına İNDİS yazıyor ve Git'e tıklıyoruz. Ardından Tamam diyoruz.
Derse git
ara tekrar

Ara Tekrar 4

Bu derste ilk on dokuz derste öğrendiğimiz bilgilerin ara tekrarını yapacağız. İlk olarak yukarıdaki indirme bağlantısı ile Ara Tekrar 4 çalışma kitabını açınız ve masaüstüne kaydediniz. Çalışma kitabı yukarıdaki gibi açılacaktır. Uygulama 01 - EĞERSAY ve EĞERTOPLA sayfasında belirtilen değerleri bulunuz. Uygulama 02 - DÜŞEYARA ve İNDİS&KAÇINCI sayfasında ID'lere karşılık gelen soyadlarını =DÜŞEYARA() ve İNDİS(KAÇINCI()) formülleri ile bulunuz.
Derse git
soldan, sağdan ve parçaal formülleri

SOLDAN, SAĞDAN ve PARÇAAL Formülleri

Excel'de kimi zaman çok işimize yarayan üç formül =SOLDAN(), =SAĞDAN() ve =PARÇAAL() formülleridir. =SOLDAN() Formülü bir metin dizesinin en solundaki belirtilen sayıdaki karakterlerini gösterir. İçinde 2 adet parametre yer alır. Bunlar: =SOLDAN(Kaynak Hücre; Soldan İtibaren Alınmak İstenen Harf Karakteri Sayısı) anlamına gelmektedir. İlk olarak Ürün Kodu alanındaki verilerin ilk üç karakterini alacağız. Yani şehir isimlerinin kısaltmalarını bulacağız. Önce Fonksiyon Ekle komutuna tıklıyoruz ve açılan İşlev Ekle penceresinin arama alanına SOLDAN yazıyoruz. Git dedikten sonra Tamam'a tıklıyoruz.
Derse git
uzunluk formülü

UZUNLUK Formülü

Excel'de çok işimize yaramasa da kimi zaman kurtarıcı bir role sahip olan formül =UZUNLUK() formülüdür. Excel'de seçilen hücrenin kaç karakterden oluşturduğunu göstermeye yarayan formül =UZUNLUK() formülüdür. İçinde 1 adet parametre yer alır. Bunlar: =UZUNLUK(Karakter Sayısı Öğrenilmek İstenen Hücre) anlamına gelmektedir. Diyelim ki elimizde bir önceki dersimizde kullandığımız liste olsun. Burada ürün kodlarının uzunluklarını öğrenmek istiyor olalım. İlk olarak sonuç hücremizi seçiyoruz. Ardından Fonksiyon Ekle komutuna tıklıyoruz. Açılan İşlev Ekle penceresinde UZUNLUK yazıyoruz ve aratıyoruz.
Derse git
birleştir formülü

BİRLEŞTİR Formülü

Excel'de iki veya daha fazla hücreyi birleştirmemize yarayan formül =BİRLEŞTİR() formülüdür. Excel'de bir veya daha fazla hücredeki verileri tek bir hücrede birleştirmeye yarar. İçinde 1 adet parametre yer alır. Diğerleri opsiyoneldir. Bunlar: =BİRLEŞTİR(Birleştirilmek İstenen Hücre; Birleştirilmek İstenen Diğer Hücre; Varsa Diğer Hücre) anlamına gelmektedir. İlk olarak birleştirme sonucunu görmek istediğimiz hücreyi seçiyoruz ve ardından Fonksiyon Ekle komutuna tıklıyoruz. Açılan İşlev Ekle penceresinde BİRLEŞTİR aramasını yapıyoruz.
Derse git
formül denetimleri

Formül Denetimleri

Excel'de formüllerin işleyiş yapılarını öğrenebilmek için formül denetimlerini kullanabiliriz. Etkileyenleri İzleme bir formülü etkileyen değişkenleri izlemek için kullanılır. İlk olarak formülümüzün olduğu hücreyi seçiyoruz ve ardından Formüller sekmesinin Formül Denetleme bölmesinde yer alan Etkileyenleri İzle komutuna tıklıyoruz. Bu şekilde hücremizdeki formülü etkileyen diğer değişkenlerin olduğu hücreleri oklar yardımıyla görebiliriz. Etkileyenleri İzle'ye ikinci kez bastığımızda bu sefer değişkenlerimizi etkileyen diğer değişkenleri görebiliriz.
Derse git
ara tekrar

Ara Tekrar 5

Bu derste ilk yirmi dört derste öğrendiğimiz bilgilerin ara tekrarını yapacağız. İlk olarak yukarıdaki indirme bağlantısı ile Ara Tekrar 5 çalışma kitabını açınız ve masaüstüne kaydediniz. Çalışma kitabı yukarıdaki gibi açılacaktır. Uygulama 01 - Ürün kodlarının ilk iki hanelerini ve sadece sayılarını içerecek şekilde bulunuz. Uygulama 02 - Ad ve soyadları birleşik olarak gösteriniz.
Derse git
özel yapıştırma

Özel Yapıştırma

Excel'de bilmemiz gereken en önemli konulardan biri özel yapıştırmadır. Excel'de çok uzun sayıların daha rahat okunabilmesi için farklı işlemler için yapıştırma sırasında bölme özelliği kullanılabilir. İlk olarak C2 hücresine 1e6 yazıyoruz. Bu Excel'de 1.000.000 yazmanın kolay yoludur. e6 1'den sonra 6 sıfır koyulacağı anlamına gelmektedir. Enter'a bastığımızda 1.000.000 yazdığını görebiliriz. Eğer siz 1,00E+06 ifadesini görüyorsanız hücre biçimini Bilimsel yerine Sayı olarak belirlemeli ve 1.000 ayırıcısını kullanmalısınız. 1.000 ayırıcısını nasıl kullanılacağını 1000 Ayırıcısı Kullanımı ve Alttoplam Formülü dersinde öğrenebilirsiniz.
Derse git
tahmin araçları - hedef ara

Tahmin Araçları
Hedef Ara

Excel'de 3 tahmin araçlarından ilki olan Hedef Ara komutu oldukça yararlı sonuçlar vermektedir. Diyelim ki elimizde kredi tutarı, faiz oranı ve kredi taksitlerinin ödeneceği ayları içeren bir tablo olsun. Aylık ödeme tutarımızı bulmak istersek öncelikle sonuç hücremize tıklamalı ve ardından Fonksiyon Ekle komutuna tıklamalıyız. Açılan Fonksiyon Bağımsız Değişkenleri penceresinin İşlev ara alanına DEVRESEL yazmalıyız ve ardından DEVRESEL_ÖDEME fonksiyonu seçili iken Git dedikten sonra Tamam demeliyiz.
Derse git
tahmin araçları - veri tablosu

Tahmin Araçları
Veri Tablosu

Excel'de 3 tahmin araçlarından ikincisi olan Veri Tablosu komutu kimi yerlerde yararlı sonuçlar vermektedir. Diyelim ki elimizde bir önceki dersimizde kullandığımız kredi tutarı, faiz oranı ve kredi taksitlerinin ödeneceği ayları içeren bir tablo olsun. Biz bu tablodu aylık vadelerde ne kadar kredi taksiti ödeneceğini bulalım. Taksit Tutarı alanındaki değer bir önceki dersimizde kullandığımız =DEVRESEL_ÖDEME() formülü. Bu formülü kullanmaya devam ediyoruz. İlk olarak tüm tablo verilerimizi seçiyoruz. Veri sekmesinin Tahmin bölmesinde yer alan Durum Çözümlemesi komutuna tıklıyoruz. Açılan listeden Veri Tablosu'nu seçiyoruz.
Derse git
tahmin araçları - senaryolar

Tahmin Araçları
Senaryolar

Excel'de 3 tahmin araçlarından sonuncusu olan Senaryolar komutu yönetici raporlamalarında çoğu zaman yararlı olmaktadır. Diyelim ki elimizde şubeler ve şubelerin giderleri olan bir tablo var. Her bir şubenin maliyeti sabit olarak verilen değerlerin formül içinde kullanılması ile hesaplansın. Eğer bir senaryo yapmak istersek öncelikle Veri sekmesinde Tahmin bölmesinde yer alan Durum Çözümlemesi komutuna tıklıyoruz ve açılan listeden Senaryo Yöneticisi'ni seçiyoruz.
Derse git
ara tekrar

Ara Tekrar 6

Bu derste ilk yirmi dokuz derste öğrendiğimiz bilgilerin ara tekrarını yapacağız. Uygulama 01 - Özel Yapıştırma sayfasındaki tutarları milyon cinsinden gösteriniz. Uygulama 02 - Özel Yapıştır sayfasındaki faiz oranlarını yatay olarak yapıştırınız. Uygulama 03 - Hedef Ara sayfasında aylık ödeme tutarı 2.000 olacak şekilde kredi tutarını hesaplayınız.
Derse git
çoketopla formülü

ÇOKETOPLA Formülü

Hatırlarsanız EĞERSAY ve ETOPLA Formülleri dersininde =ETOPLA() formülünün kullanımını öğrenmiştik. =ÇOKETOPLA(), =ETOPLA() formülünden farklı olarak iki veya daha fazla değişkeni olan verilerin toplamını hesaplamak için kullanılır. ÇOKETOPLA Formülü Nedir? Nasıl Kullanılır? Excel'de iki veya daha fazla değişkene ait değerlerin alttoplamlarını bulmaya yarar. İçinde 5 adet parametre yer alır. Diğerleri opsiyoneldir. Bunlar: =ÇOKETOPLA(Toplanmak İstenen Sütun; İlk Değişken Aralığı; İlk Değişken Ölçütü; İkinci Değişken Aralığı; İkinci Değişken Ölçütü) anlamına gelmektedir.
Derse git
iç içe eğer formülü

İç İçe EĞER Formülü

Excel'de =EĞER() formülünü içe içe kullanabiliriz. Diyelim ki elimizde öğrenciler ve aldıkları notlar olsun. Biz bu öğrencilerden 80 - 100 arasında not alanları "Çok İyi", 60 - 79 arasında not alanları "İyi", 40 - 59 arasında not alanları "Orta", 20 - 39 arasında not alanları "Kötü", 0 - 19 arasında not alanları "Çok Kötü" durumları ile göstereceğiz. İlk olarak =EĞER( yazıyoruz ve B2 hücremizi seçiyoruz. >=80 yazıyoruz ve noktalı virgül (;) koyuyoruz. Daha sonra not 80'den büyükse "Çok İyi" yazmasını istiyoruz. Tekrar noktalı virgül (;) koyuyoruz.
Derse git
pivotchart

PivotChart

PivotTable dersinde Pivot Tabloların Excel'de nasıl kullanılacağını öğrenmiştik. Bu derste PivotTable'larda grafikleri nasıl kullanabileceğimizi öğreneceğiz. PivotTable dersinden hatırlayacağınız üzere elimizde ürün adlarının, satıcılarının, bölgelerinin ve tutarlarının olduğu bu tabloyu kullanmıştık. Bu listeyi PivotTable yapmak istersek önce Ekle menüsünün Tablolar grubunda yer alan PivotTable komutuna tıklamalıyız. Açılan PivotTable oluştur penceresinde sadece Tamam'a tıklıyoruz. Bu şekilde pivot tablomuz yeni bir sayfada oluşacaktır.
Derse git
veri bağlantıları ve rapor yazdırma

Veri Bağlantıları
Rapor Yazdırma

Orta Düzey derslerinin son dersi olan bu derste nasıl veri bağlantıları kurabileceğimizi ve profesyonel bir şekilde rapor yazdırabileceğimizi öğreneceğiz. Diyelim ki elimizde bu şekilde boş bir satış raporu olsun. Biz bu rapordaki verileri Kaynak klasöründeki dosyalardan çekeceğiz. İlk olarak Satıcılar çalışma kitabını açıyoruz. Kaynak klasöründeki Satıcılar çalışma kitabı görseldeki gibi açılacaktır. İlk olarak boş hücremizi seçiyoruz ve = işaretinden sonra Satıcılar çalışma kitabındaki hücreyi seçiyoruz.
Derse git
genel tekrar

Genel Tekrar

Bu derste orta düzey derslerinin genel tekrarının yapacağız. Bu ders aynı zamanda orta düzey derslerinin son dersi olacak. Uygulama 01 - Önce adları, daha sonra soyadları alfabetik olarak sıralayınız. Uygulama 02 - Müşteri listesinde yinelenen satırları kaldırınız. Uygulama 03 - Tutarları 1.000 (bin ayırıcısı) ve milyon cinsinden gösteriniz. Uygulama 04 - En yüksek satış tutarına sahip satıcıyı PivotTable ile bulunuz. Uygulama 05 - 70 ve üzeri not alanların durumunda "Geçti", altında notların durumunda ise "Kaldı" yazacak şekilde listeyi tamamlayınız.
Derse git
iş hayatında bilinmesi gereken excel klavye kısayolları

İş Hayatında Bilinmesi Gereken Excel Klavye Kısayolları

Bu dersimizde iş hayatında mutlaka bilmemiz gereken Excel klavye kısayollarını öğreneceğiz.CTRL + ↓ Listenin en altına iner. CTRL + → Listenin en sağına gider. CTRL + ↓ Listenin en altına iner. CTRL + → Listenin en sağına gider. CTRL + SHIFT + ↓ Listenin en altına kadar seçer. CTRL + SHIFT + → Listenin en sağına kadar seçer. CTRL + SHIFT + ↑ Listenin en üstüne kadar seçer. CTRL + SHIFT + ← Listenin en soluna kadar seçer.
Derse git
filtre formülü

Excel'in Yeni Formülleri
FİLTRE Formülü

Bu dersimizde Excel'de =FİLTRE() formülünü ve bu formulü nasıl kullanabileceğimizi öğreneceğiz. Excel'de bir listedeki belirli değerlere ait verileri filtrelemek için FİLTRE formülü kullanılır. Excel 2019 (Office 365) ile birlikte gelmiş yeni bir formüldür. İçinde 3 adet parametre yer alır. Sonuncu parametre opsiyoneldir. Bunlar: =FİLTRE(Liste; Veri Aralığı; Boş Veride Gösterilecek Değer) anlamına gelmektedir.
Derse git
filtre formülü

Excel'in Yeni Formülleri
BENZERSİZ Formülü

Bu dersimizde Excel'de =BENZERSİZ() formülünü ve bu formulü nasıl kullanabileceğimizi öğreneceğiz. Excel'de bir listedeki tekil değerleri elde etmek için BENZERSİZ formülü kullanılır. Excel 2019 (Office 365) ile birlikte gelmiş yeni bir formüldür. İçinde 3 adet parametre yer alır. İkinci parametre opsiyoneldir. Bunlar: =BENZERSİZ(Liste; Benzersiz Doğruluğu Sorgulama; Tamamen Benzersiz Mi?) anlamına gelmektedir.
Derse git
sırala formülü

Excel'in Yeni Formülleri
SIRALA Formülü

Bu dersimizde Excel'de =SIRALA() formülünü ve bu formulü nasıl kullanabileceğimizi öğreneceğiz. Excel'de bir listedeki belirli değerlere ait verileri sıralamak için SIRALA formülü kullanılır. Excel 2019 (Office 365) ile birlikte gelen yeni bir formüldür. İçinde 4 adet parametre yer alır. İkinci parametre opsiyoneldir. Bunlar: =SIRALA(Liste; Opsiyonel; Azalan Mı Artan Mı?; Sütuna Göre) anlamına gelmektedir.
Derse git
sıralı formülü

Excel'in Yeni Formülleri
SIRALI Formülü

Bu dersimizde Excel'de =SIRALI() formülünü ve bu formulü nasıl kullanabileceğimizi öğreneceğiz. Excel'de belirli bir sıraya sahip sayı üretmek için SIRALI formülü kullanılır. Excel 2019 (Office 365) ile birlikte gelen yeni bir formüldür. İçinde 4 adet parametre yer alır. Bunlar: =SIRALA(Satır Sayısı; Sütun Sayısı; Başlangıç Sayısı; Artış) anlamına gelmektedir.
Derse git
çaprazara formülü

Excel'in Yeni Formülleri
ÇAPRAZARA Formülü

Bu dersimizde Excel'de =ÇAPRAZARA() formülünü ve bu formulü nasıl kullanabileceğimizi öğreneceğiz. Excel'de DÜŞEYARA formülü gibi herhangi bir veriyi aramak istediğimizda ÇAPRAZARA formülünü kullanırız. Excel 2019 (Office 365) ile birlikte gelen yeni bir formüldür. İçinde 6 adet parametre yer alır. Son üçü opsiyoneldir. Bunlar: =ÇAPRAZARA(Aranan Değer; Arama Dizisi; Görüntülenecek Dizi; Bulunamıyorsa Gösterilecek İfade; Tam Eşleşme Mi?; Baştan Sona Mı Yoksa Sondan Başa Mı Arama Yapılsın?) anlamına gelmektedir.
Derse git
ödevlerle ve sınavlarla baş etme

Ödevlerle ve Sınavlarla Baş Etme

Bu dersimizde Excel'de ödevlerle ve sınavlarla nasıl baş edebileceğimizi öğreneceğiz. İlk olarak yukarıdaki indirme bağlantısı ile tbb uygulama veriler çalışma kitabını açınız ve masaüstüne kaydediniz. Çalışma kitabı yukarıdaki gibi açılacaktır. Yanıtları sayfanın en altında yer alan videoda izleyebilirsiniz.
Derse git
görünür hücreleri kopyalama

Görünür Hücreleri Kopyalama

Bu dersimizde Excel'de görünür hücreleri nasıl kopyalayıp yapıştırabileceğimizi öğreneceğiz. İlk olarak yeni bir sayfa ekliyoruz. Daha sonra 6 ve 11inci satırları gizliyoruz. Gizlenen satırlar görseldeki gibi görüntülenecektir. Satış No 15'e kadar olan hücrelerimizi seçiyoruz. Giriş sekmesinin Düzenleme bölmesinde yer alan Bul ve Seç'e tıklıyoruz. Açılan listeden Özel Git...'i seçiyoruz. Açılan Özel Git penceresinde Yalnızca görünür hücreler seçimini yapıyoruz ve Tamam'a tıklıyoruz. CTRL + C ile hücrelerimizi kopyalıyoruz. Yeni oluşturduğumuz sayfaya ekliyoruz. Böylece sadece görünür hücreler kopyalanıp yapıştırılacaktır.
Derse git
İleri Düzey Derslerine geçmek için tıklayınız.