79 GİDER ÇEŞİTLERİ

7/B seçeneğini kullanan işletmelerin maliyet giderlerinin izlendiği hesap grubudur.

Açılış kayıtları daima borç taraflıdır.

hesaplarını içinde barındırır.

Reklam engelleyicilerini bu site için devre dışı bırakarak reklamlara tıklayan ve bütçeme küçük de olsa bir katkıda bulunan herkese en içten teşekkürlerimi iletirim. Umarım hayat dilediğiniz gibi olur.
Saygı ve Sevgilerimle

790 İLK MADDE ve MALZEME GİDERLERİ
791 İŞÇİ ÜCRET ve GİDERLERİ
792 MEMUR ÜCRET ve GİDERLERİ
793 DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA ve HİZMETLER
794 ÇEŞİTLİ GİDERLER
795 VERGİ, RESİM ve HARÇLAR
796 AMORTİSMAN ve TÜKENME PAYLARI
797 FİNANSMAN GİDERLERİ
798 GİDER ÇEŞİTLERİ YANSITMA HESABI
799 ÜRETİM MALİYETİ HESABI

790 İLK MADDE ve MALZEME GİDERLERİ

Üretimde kullanılan hammadde giderlerinin izlendiği hesaptır.

Örnek: 7/B seçeneğini kullanan ve üretim yapmakta olan işletme 25,000 TL tutarındaki hammaddeyi üretime sevk etmiştir. Muhasebe kaydını yapınız.

Borç
xx/xx/20xx
Alacak
25,000
25,000

İşletme 7/B seçeneğini kullandığı için hammadde giderleri 790 İLK MADDE ve MALZEME GİDERLERİ hesabının borcunda izlenir.


791 İŞÇİ ÜCRET ve GİDERLERİ

Üretimde çalışan işçiler için ödenen ücret ve yapılan giderlerin takibi için kullanılır.

Örnek: 7/B seçeneğini kullanan işletme, fabrikada çalışan işçiler için 28,000 TL ücret ödemesini nakit olarak yapmıştır. Muhasebe kaydını yapınız.

Borç
xx/xx/20xx
Alacak
28,000
28,000

Üretimde çalışan işçilere yapılan ücret ödemesi 791 İŞÇİ ÜCRET ve GİDERLERİ hesabının borcunda gösterilir.


792 MEMUR ÜCRET ve GİDERLERİ

Yönetimde çalışan personel için yapılan giderlerin takibi için kullanılır.

Örnek: 7/B seçeneğini kullanan işletme, muhasebe personeli için 4,500 TL ücret ödemesini banka aracılığı ile yapmıştır. Muhasebe kaydını yapınız.

Borç
xx/xx/20xx
Alacak
4,500
4,500

Personel yönetim hizmetlerinde çalıştığı için personele ödenen maaş 792 MEMUR ÜCRET ve GİDERLERİ hesabının borcunda gösterilir.


793 DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA ve HİZMETLER

İşletmenin haricen tedarik ettiği her türlü unsur için yapılan giderlerin takibi için kullanılır.

Örnek: 7/B seçeneğini kullanan ve üretim yapmakta olan işletme, fabrikasının 13,400 TL elektrik faturasını nakit olarak ödemiştir. Muhasebe kaydını yapınız.

Borç
xx/xx/20xx
Alacak
13,400
13,400

Elektrik kullanımı dışarıdan sağlandığı için elektrik faturası 793 DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA ve HİZMETLER hesabının borcunda gider olarak gösterilir.


794 ÇEŞİTLİ GİDERLER

79 hesap grubundaki diğer hesapların konusu olmayan pazarlama, satış, dağıtım, genel yönetim gibi her türlü giderin kaydı için kullanılır.

Örnek: 7/B seçeneğini kullanan işletme, satış işlerinde kullandığı işyeri için 3,900 TL kira ödemesini peşin olarak yapmıştır. Muhasebe kaydını yapınız.

Borç
xx/xx/20xx
Alacak
3,900
3,900

Yapılan kira ödemesi 794 ÇEŞİTLİ GİDERLER hesabının borcuna kaydedilir.

Reklam engelleyicilerini bu site için devre dışı bırakarak reklamlara tıklayan ve bütçeme küçük de olsa bir katkıda bulunan herkese en içten teşekkürlerimi iletirim. Umarım hayat dilediğiniz gibi olur.
Saygı ve Sevgilerimle

795 VERGİ, RESİM ve HARÇLAR

Vergi ve benzeri her türlü giderin takibi için kullanılır.


796 AMORTİSMAN ve TÜKENME PAYLARI

Her türlü amortisman kaydının gideri için kullanılır.

Örnek: 7/B seçeneğini kullanan işletme, üretimde kullandığı makineleri için dönem sonunda 41,500 TL amortisman hesaplamıştır. Dönem sonu kaydını yapınız.

Borç
31/12/20xx
Alacak
41,500
41,500

Amortisman kaydı 796 AMORTİSMAN ve TÜKENME PAYLARI hesabının borcunda gider olarak gösterilir.


797 FİNANSMAN GİDERLERİ

Faiz ve benzeri giderlerin izlendiği hesaptır.

Örnek: 7/B seçeneğini kullanan işletme, kısa vadeli banka kredisinin 460 TL'lik faizini banka aracılığı ile ödemiştir. Muhasebe kaydını yapınız.

Borç
xx/xx/20xx
Alacak
460
460

Faiz gideri 797 FİNANSMAN GİDERLERİ hesabının borcuna kaydedilir.


798 GİDER ÇEŞİTLERİ YANSITMA HESABI

7/B seçeneğini kullanan işletmeler dönem sonlarında 79 GİDER ÇEŞİTLERİ hesap grubunda biriken tutarları gelir tablosu hesaplarına aktarmak için bu hesabı kullanır.

Örnek: 7/B seçeneğini kullanan işletmenin memur ücret ve giderleri hesabının borç kalanı 321,000 TL'dir. Dönem sonu muhasebe kaydını yapınız.

Borç
31/12/20xx
Alacak
321,000
321,000
Borç
31/12/20xx
Alacak
321,000
321,000

Bilanço gününde 792 MEMUR ÜCRET ve GİDERLERİ hesabında biriken tutar 798 GİDER ÇEŞİTLERİ YANSITMA HESABI yoluyla 632 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ hesabına aktarılır.


799 ÜRETİM MALİYET HESABI

Üretim sırasında yapılan her türlü maliyetin kaydı için kullanılır. 730 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ hesabı gibi çalışır.

Örnek: 7/B seçeneğini kullanan işletme 6,000 TL tutarındaki direkt hammadde, 14,000 TL tutarında ise endirekt hammadde gideri yapmıştır. Muhasebe kaydını yapınız.

Borç
xx/xx/20xx
Alacak
6,000
14,000
20,000

Direkt hammadde gideri 790 İLK MADDE ve MALZEME GİDERLERİ hesabında, endirekt hammadde gideri ise 799 ÜRETİM MALİYET HESABI'nda gider olarak gösterilir.

İpucu

Direkt "doğrudan", endirekt "doğrudan olmayan" demektir.


Genel Tekrar

Pekiştirme: 79 nolu hesap grubuna ait hesapları, hesap kodları ile beraber sırasıyla yazınız.

Yanıtı Göster

79 GİDER ÇEŞİTLERİ

  • 790 İLK MADDE ve MALZEME GİDERLERİ
  • 791 İŞÇİ ÜCRET ve GİDERLERİ
  • 792 MEMUR ÜCRET ve GİDERLERİ
  • 793 DIŞARIDAN SAĞLANAN FAYDA ve HİZMETLER
  • 794 ÇEŞİTLİ GİDERLER
  • 795 VERGİ, RESİM ve HARÇLAR
  • 796 AMORTİSMAN ve TÜKENME PAYLARI
  • 797 FİNANSMAN GİDERLERİ
  • 798 GİDER ÇEŞİTLERİ YANSITMA HESABI
  • 799 ÜRETİM MALİYETİ HESABI


<<< Bir önceki ders
Bir sonraki ders >>>