73 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ

Dönem içinde yapılan genel üretim giderlerinin takibi için kullanılır.

Açılış kayıtları daima borç taraflıdır.

hesaplarını içinde barındırır.

Reklam engelleyicilerini bu site için devre dışı bırakarak reklamlara tıklayan ve bütçeme küçük de olsa bir katkıda bulunan herkese en içten teşekkürlerimi iletirim. Umarım hayat dilediğiniz gibi olur.
Saygı ve Sevgilerimle

730 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ
731 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ YANSITMA HESABI
732 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ BÜTÇE FARKLARI
733 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ VERİMLİLİK FARKLARI
734 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ KAPASİTE FARKLARI

730 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ

Üretim yapan işletmelerin üretim giderlerinin izlendiği hesaptır.

Örnek: Üretim için kullanılan makinenin dönem amortismanı 70,000 TL'dir. Dönem sonu muhasebe kaydını yapınız.

Borç
31/12/20xx
Alacak
70,000
70,000

Üretim yapmakta olan makinenin amortisman kaydı sırasında 257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR (-) hesabı alacaklandırılır ve 730 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ hesabı borçlandırılır.


731 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ YANSITMA HESABI

Bilgi yok.


732 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ BÜTÇE FARKLARI

Bilgi yok.


733 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ VERİMLİLİK FARKLARI

Bilgi yok.


734 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ KAPASİTE FARKLARI

Bilgi yok.


Genel Tekrar

Pekiştirme: 73 nolu hesap grubuna ait hesapları, hesap kodları ile beraber sırasıyla yazınız.

Yanıtı Göster

73 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ

  • 730 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ
  • 731 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ YANSITMA HESABI
  • 732 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ BÜTÇE FARKLARI
  • 733 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ VERİMLİLİK FARKLARI
  • 734 GENEL ÜRETİM GİDERLERİ KAPASİTE FARKLARI


<<< Bir önceki ders
Bir sonraki ders >>>