48 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER ve GİDER TAHAKKUKLARI

Gelecek yılları ilgilendiren gelirler ile bir seneden daha uzun bir süre sonra ödenecek faiz gibi giderlerin tahakkuk kayıtları için kullanılır.

hesaplarını içinde barındırır.

Reklam engelleyicilerini bu site için devre dışı bırakarak reklamlara tıklayan ve bütçeme küçük de olsa bir katkıda bulunan herkese en içten teşekkürlerimi iletirim. Umarım hayat dilediğiniz gibi olur.
Saygı ve Sevgilerimle

480 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER
481 GİDER TAHAKKUKLARI

480 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER

Peşin olarak elde edilen; fakat izleyen dönemleri ilgilendiren gelirler için kullanılır.

Bilanço gününde vadesine bir yıldan az kalan gelirler 380 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER hesabına aktarılır.

Örnek: İşletme, dört seneliğine kiraladığı bir işyeri için 96,000 TL kirayı 01/10/2015 tarihinde peşin olarak tahsil etmiştir. 01/10/2015 ve 31/12/2015 tarihlerindeki muhasebe kayıtlarını yapınız.

Borç
01/10/2015
Alacak
96,000
6,000
90,000

Aylık kira geliri 96,000 / 48 ay = 2,000 TL'dir. Bu kiranın 01/10 ~ 31/12 tarihleri arasındaki üç aylık kısmı 2015 yılına aittir. Bu sebeple 679 DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR ve KÂRLAR hesabında gelir olarak gösterilir. Kalan tutar izleyen dönemlere aittir. Bu sebeple 480 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER hesabının alacağında kayıt altına alınır.

Reklam engelleyicilerini bu site için devre dışı bırakarak reklamlara tıklayan ve bütçeme küçük de olsa bir katkıda bulunan herkese en içten teşekkürlerimi iletirim. Umarım hayat dilediğiniz gibi olur.
Saygı ve Sevgilerimle

Borç
31/12/2015
Alacak
24,000
24,000

2015 dönemi değerleme gününde 2016 yılına ait 24,000 TL tutarındaki kira geliri 480 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER hesabı borçlandırılarak 380 GELECEK AYLARA AİT GELİRLER hesabına aktarılır.


481 GİDER TAHAKKUKLARI

Ödenmesine bir yıldan uzun süre olan; fakat bilanço günü itibariyle tahakkuk eden giderler için kullanılır.

Vadesine bir yıldan az kalan tahakkuklar, 381 GİDER TAHAKKUKLARI hesabına ya da ilgili hesaplara aktarılır.

Örnek: İşletme, 01/09/2016 tarihinde 4 yıl vadeli 100,000 TL nominal değerli %12 faiz oranlı tahvili banka aracılığı ile ihraç etmiştir. Anapara ve faiz ödemesi vade sonunda yapılacaktır. 31/12/2016 tarihindeki muhasebe kaydını yapınız.

Borç
31/12/2016
Alacak
4,000
4,000

01/09 ~ 31/12 tarihleri arasındaki 4 aylık faiz tahakkuku 100,000 x %12 x 4/12 = 4,000 TL'dir.

Faiz, 2020 döneminde ödeneceği için tahakkuk eden tutar 481 GİDER TAHAKKUKLARI hesabının alacağında izlenir. Faiz gideri ise 780 FİNANSMAN GİDERLERİ hesabında kayıt altına alınır.


Genel Tekrar

Pekiştirme: 48 nolu hesap grubuna ait hesapları, hesap kodları ile beraber sırasıyla yazınız.

Yanıtı Göster

48 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER ve GİDER TAHAKKUKLARI

  • 480 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER
  • 481 GİDER TAHAKKUKLARI


<<< Bir önceki ders
Bir sonraki ders >>>