Bilanço - Aktif

Bilançonun aktif tarafında sadece varlıklar yer almaktadır. Varlıklar, işletmenin sahip olduğu ekonomik değerleri belirtir.

Aktif
Bilanço
Pasif
I. DÖNEN VARLIKLAR
II. DURAN VARLIKLAR
III. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
IV. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
V. ÖZ KAYNAKLAR (ÖZ SERMAYE)

İpucu

Varlık hesapları çoğunlukla borç taraflı çalışırlar. Aksi belirtilmedikçe ve aktifi düzenleyici hesaplar olmadığı sürece alacak tarafına açılış kaydı yapılmaz. Aktif tarafına ait hesaplar ile ilgili birçok soru sadece bu bilgiye dayanılarak rahatlıkla çözülebilir.

DÖNEN VARLIKLAR bir sene içerisinde nakde çevrilebilen varlıkları, DURAN VARLIKLAR ise bir seneden daha uzun bir sürede nakde çevrilebilen varlıkları kapsar. Aralarındaki temel fark budur.


Varlıklar, DÖNEN VARLIKLAR ve DURAN VARLIKLAR olmak üzere iki kısma ayrılır:

I. DÖNEN VARLIKLAR
II. DURAN VARLIKLAR


<<< Bir önceki ders
Bir sonraki ders >>>