Bilanço - Pasif

Bilançonun pasif tarafında işletmenin kaynakları yer almaktadır. Kaynaklar genel olarak, işletmenin ödemekle yükümlü olduğu borçları belirtir.

Aktif
Bilanço
Pasif
I. DÖNEN VARLIKLAR
II. DURAN VARLIKLAR
III. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
IV. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
V. ÖZ KAYNAKLAR (ÖZ SERMAYE)

İpucu

Kaynak hesapları çoğunlukla alacak taraflı çalışırlar. Aksi belirtilmedikçe ve pasifi düzenleyici hesaplar olmadığı sürece borç tarafına açılış kaydı yapılmaz. Pasif tarafına ait hesaplar ile ilgili birçok soru sadece bu bilgiye dayanılarak rahatlıkla çözülebilir.


Kaynaklar, KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR, UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR ve ÖZ KAYNAKLAR olmak üzere üçe ayrılır:

III. KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
IV. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR
V. ÖZ KAYNAKLAR


<<< Bir önceki ders
Bir sonraki ders >>>