Word Dersleri Word Dersleri

İleri Düzey

tablolar

Tablolar

Tablo eklemek için ilk olarak Ekle menüsünün Tablolar bölümünde yer alan Tablo'ya tıklamalıyız. Açılan listeden eklemek istediğimiz kadar satır ve sütunu faremizin sol tuşuna basılı tutup seçebiliriz. Bu şekilde belirlediğimiz satır ve sütun kadar boş bir tablo eklenecektir. Daha fazla satır veya sütun eklemek boş bir hücreye sağ tıklayıp açılan listeden önce Ekle daha sonra da nereye satır veya sütun eklemek istiyorsak eklemek istediğimiz satır veya sütunu seçebiliriz. En alta satır eklemenin en kolay yolu son hücreye gelip klavyemizden TAB tuşuna basmaktır. Tab yaptıkça en sona satır eklenmeye devam edecektir.
Derse git
stil kullanımının avantajları

Stil Kullanımının Avantajları

Temel Düzey Word Derslerinde stil kullanımına değinmiştik. Stil başlıkları kullanıldığında ve Gezinti Bölmesi etkinleştirildiğinde kullanıcı için içindekiler sayfası gibi olduğunu belirtmiştik. Gezinti Bölmesi'nde yer alan herhangi bir stil başlığını faremizin sol tuşuna basılı tutup sürüklersek istediğimiz yere konumlandırabiliriz. Bu şekilde kopyala - yapıştır yapmamıza gerek kalmadan dilediğimiz bölümü dilediğimiz yerde gösterebiliriz.
Derse git
kopyalama ve biçim boyacısı

Kopyalama ve Biçim Boyacısı

Bir metni kopyalamak için Giriş sekmesinin Pano bölmesinde yer alan Kopyala komutuna tıklayabilir ya da kısaca metni seçtikten sonra CTRL + C tuş kombinasyonunu kullanabilirsiniz. CTRL + V ile kopyalanan metni yapıştırabilirsiniz. Metni dilerseniz orjinal hâliyle dilerseniz de sadece değer olarak yapıştırabilirsiniz. Değer olarak yapıştırdığınız takdirde metne ait renk, kalınlık gibi biçimler gidecektir. Bir metne ait biçimleri başka bir metne uygulamak için metni seçtikten sonra Biçim Boyacısı komutunu kullanmalıyız. Bu şekilde diğer metinde aynı biçime sahip olacaktır.
Derse git
resim ekleme

Resim Ekleme

Word'de resim eklemek için Ekle menüsünün Çizimler bölmesinde yer alan Resimler komutuna tıklanması yeterlidir. Daha sonra Bu Cihaz komutunu seçerek bilgisayarınızdan resim yükleyebilirsiniz. Eklenen resim orjinal boyutu ile gösterilecektir. Dilerseniz resmin boyutunu sağ alt köşedeki simgeyi sürükle bırak yaparak değiştirebilirsiniz. Resmin konumunu ise sağ üstte çıkan simgeye tıkladıktan sonra açılan listeden değiştirebilirsiniz.
Derse git
şekiller ve grafikler

Şekiller ve Grafikler

Bir Word belgesine şekil eklemek için Ekle menüsünün Çizimler bölmesinde yer alan Şekiller komutuna tıklayabiliriz. Şekli eklemek için faremizin sol tuşuna basılı tutup çizmeliyiz. Eklenen şekil görseldeki gibi görüntülenecektir. Dilersek şekillerin içine metin de ekleyebiliriz. Şekillerin konumunu değiştirmek resimlerdeki gibidir. Sol üstte çıkan simgeye tıklamamız yeterlidir.
Derse git
denklem ve simge ekleme

Denklem ve Simge Ekleme

Denklem eklemek için Ekle menüsünün Simgeler bölmesinde yer alan Denklem komutuna tıklamalıyız. Denklem sekmesi etkinleşecektir ve dilediğimiz denklemi ekleyebiliriz. Simge eklemek içinse yine aynı şekilde Ekle menüsünün Simgeler bölmesinde yer alan Simge komutuna tıklamalıyız. Dilediğimiz simgeyi kolayca ekleyebiliriz. Denklem ve simgelerle ilgili daha fazla bilgi için lütfen aşağıdaki videoyu izleyiniz.
Derse git
belge biçimlendirme

Belge Biçimlendirme

Herhangi bir belgenin biçimini değiştirmek için Tasarım sekmesinin Belge Biçimlendirme bölmesinde yer alan Temalar komutuna tıklayabilir ve beğendiğimiz bir temayı kullanabiliriz. Dilersek başlık stillerini değiştirebiliriz. Başlıkların rengini de değiştirebiliriz. Hatta metne ait tüm yazı tipini Tasarım sekmesinden değiştirebiliriz. Belge biçimlendirme ilgili daha fazla bilgi için lütfen aşağıdaki videoyu izleyiniz.
Derse git
sayfa görünümü

Sayfa Görünümü

Word belgelerinde sayfa görünümünü değiştirmek için Görünüm sekmesinin Görünümler bölmesinde yer alan komutlardan birini seçmemiz yeterlidir. Örneğin; Okuma Modunu seçtiğimizde sayfa görünümü artık okuma modunda gösterilecektir. Sayfanın sağ altındaki küçük komutlardan Okuma Modunu Yazdırma Düzeni olarak değiştirebiliriz. Sayfaları yan yana okumak ya da tek sayfa olarak okumak için Görünüm sekmesinin Yakınlaştır bölmesinde yer alan Bir Sayfa ya da Birden Çok Sayfa komutlarını kullanabiliriz.
Derse git
video ekleme

Video Ekleme

Word'de video eklemenin iki farklı yolu vardır. İlki Ekle menüsünün Medya bölmesinde yer alan Çevrimiçi Video komutuna tıklamaktır. Bu şekilde YouTube gibi çevrimiçi videolar eklenebilir. İkinci yöntemde internet olmasa dahi video çalışacaktır. İlk olarak Ekle sekmesinin Metin bölmesinde yer alan Nesne komutuna tıklanır ve açılan pencerede Dosyadan Oluştur sekmesinde bilgisayarda kayıtlı olan video eklenir. Bu şekilde video nesne olarak Word belgesine eklenecektir.
Derse git
formlar

Formlar

Word'de form nesneleri eklemek için öncelikle Geliştirici sekmesi etkinleştirilmelidir. Daha sonra Geliştirici sekmesinin Denetimler bölmesinde yer alan Onay Kutusu eklenebilir. Birden fazla seçeneğin olduğu fakat tek seçim yapılabilen listeler için radyo düğmeleri eklenebilir. Dilenirse açılır liste de eklenebilir. Ayrıca zengin metin içeriği nesnesi ile etiketler kullanılabilir. Formlar ile ilgili daha fazla bilgi için lütfen aşağıdaki videoyu izleyiniz.
Derse git
şablonlar

Şablonlar

Microsoft Word'de şablon oluşturmak oldukça basittir. İlk olarak görseldeki gibi şablonunu oluşturmak istediğiniz bir word belgesi hazırlayınız. Daha sonra Dosya menüsünde Farklı Kaydet'e tıklayınız ve bir şablon adı belirledikten sonra formatını Word Şablonu (*.dotx) olarak belirleyiniz. dotx kısaltması document template'in kısatlmasıdır. Yeni bir Word belgesi açınız ve Kişisel sekmesinden daha önce oluşturduğunuz şablonu seçiniz. Bu şekilde ilgili şablonu istediğiniz zaman defalarca kullanabilirsiniz.
Derse git
belge koruma ve şifreleme

Belge Koruma ve Şifreleme

Bir Word belgesinin okunabilmesi isteniyorsa; fakat üzerinde herhangi bir değişiklik yapılması istenmiyorsa öncelikle Gözden Geçir sekmesinin Koru bölmesinde yer alan Düzenlemeyi Kısıtla komutuna tıklanır. Sağ tarafta açılan panelden düzenleme kısıtları ve kimlerin düzenleme yapılacağı seçilir ve ardından koruma başlatılır ve bir şifre belirlenir. Belge tekrar açıldığında artık metinlerin okunabildiği; fakat üzerinde herhangi bir değişiklik yapılamadığı görülebilir. Üzerinde değişiklik yapılabilmesi için korumanın kaldırılması gerekmektedir. Dilenirse Word belgesinin açılışında parola sorulabilir ve doğru parola girilmeden belgenin içeriğinin okunması engellenebilir. Bunun için öncelikle Dosya sekmesinin Bilgi bölümünde yer alan Belgeyi Koru'ya tıklanılmalı ve açılan listeden Parola ile Şifrele seçilmelidir. Bu şekilde belge açılışlarında şifre sorulacaktır. Ayrıca önemle belirtmeliyim ki, unutulan parolalar başınızı ciddi derecede ağrıtabilir. Bu sebeple belirlediğiniz parolayı unutmamaya özen gösteriniz.
Derse git
belge izleme

Belge İzleme

Bir Word belgesinde başka kullanıcılar tarafından yapılan değişiklikleri izlemek için Gözden Geçir sekmesinin İzleme bölmesinde yer alan Değişiklikleri İzle komutu kullanılabilir. Bu şekilde başka kullanıcılar tarafından yapılan değişiklikler kırmızı renkli olarak gösterilecektir. Gözden Geçir bölmesini etkinleştirdiğimizde tüm kullanıcılar tarafından yapılan değişiklikleri görebiliriz. Bu değişiklikleri kabul etmek için Değişiklikler bölmesinde yer alan Kabul Et komutuna tıklamalıyız.
Derse git
alıntı ve nesne ekleme

Alıntı ve Nesne Ekleme

Bir Word belgesine alıntı eklemek için öncelikle Başvurular sekmesinin Alıntılar ve Kaynakça bölmesinde yer alan Alıntı Ekle komutuna tıklanılmalıdır. Açılan pencereden alıntı eklenebilir ve eklenen alıntı kaynağı daha sonra tekrar kullanılabilir. Nesne eklemek için Ekle sekmesinin Metin bölmesinde yer alan Nesne komutuna tıklanılmalıdır. Bu şekilde PDF gibi herhangi bir nesne Word belgesine eklenebilir.
Derse git
dipnot ve kaynakça ekleme

Dipnot ve Kaynakça Ekleme

Word'de bir belgeye dipnot eklemek için Başvurular sekmesinin Dipnotlar bölmesinde yer alan Dipnot Ekle komutunu kullanılmalıdır. Eklenen dipnot sayfanın en altında görüntülenecektir. Kaynakça eklemek içinse Başvurular sekmesinin Alıntılar ve Kaynakça bölmesinde yer alan Kaynakça'ya tıklanmalıdır. Kaynakça görseldeki gibi eklenecektir.
Derse git
resim yazısı ve çapraz başvuru ekleme

Resim Yazısı ve Çapraz Başvuru Ekleme

Word belgesinde resim yazısı eklemek için öncelikle Başvurular sekmesinin Resim Yazıları bölmesinde yer alan Resim Yazısı Ekle komutuna tıklamalıyız. Resim yazısı görseldeki gibi eklenecektir. Çapraz başvuru eklemek içinse Başvurular sekmesinin Resim Yazıları bölmesindeki Çapraz Başvuru komutuna tıklamalıyız. Bu şekilde daha önce eklediğimiz resme ya da tabloya CTRL tuşu basılı iken tıkladığımızda doğrudan ilgili resme gidebiliriz.
Derse git
içindekiler sayfası oluşturma

İçindekiler Sayfası Oluşturma

Bir Word belgesine içindekiler sayfası eklemek için ilk olarak Başvurular sekmesinin İçindekiler Tablosu bölmesinde yer alan İçindekiler komutuna tıklamalıyız. Bu şekilde görseldeki gibi bir içindekiler tablosu ekleyebiliriz. İçindekiler tablosunun başlıklarını dilediğimiz gibi değiştirebiliriz. Hatta sayfa numaralarına bağlantı vererek ilgili sayfaya gitmesini sağlayabiliriz.
Derse git
tez yazma

Tez Yazma

Tez yazarken öncelikle tezimizin kapak sayfasını oluşturacağız. Ardından özet sayfasını hazırlayacağız. Bir önceki dersimizde öğrendiğimiz içindekiler tablosunu etkili bir şekilde kullanacağız. Daha sonra içerik kısmını oluşturacağız. Tez yazma ile ilgili daha fazla bilgi için lütfen aşağıdaki videoyu izleyiniz.
Derse git
rapor hazirlama

Rapor Hazırlama

Microsoft Word'de rapor hazırlarken öncelikle raporun kapak sayfasını oluşturacağız. Ardından içindekiler sayfasını ekleyeceğiz. Rapor hakkında genel bir girişin yapıldığı önsöz bölümünü oluşturacağız. Ve daha sonra Excel grafikleri yardımıyla raporumuzun içeriğini oluşturacağız. Rapor hazırlama ile ilgili daha fazla bilgi için lütfen aşağıdaki videoyu izleyiniz.
Derse git
genel tekrar

Genel Tekrar

Uygulama 01 - Boş bir belge açınız ve görseldeki gibi bir tablo oluşturunuz. (Renklerin aynı olması önemli değildir.) Uygulama 02 - Yukarıdaki Uygulama 2 belgesini açınız ve konumu görseldeki gibi olacak şekilde hazır bir resim ekleyiniz. Resimde herhangi bir çerçeve kullanınız. Uygulama 03 - Yukarıdaki görseldeki gibi süreç adımlarından oluşan bir şekil ekleyiniz.
Derse git