Excel Dersleri Excel Dersleri
14

Property ve Method Kavramları

Bu derste Excel VBA'de property ve method kavramlarının ne anlama geldiğini öğreneceğiz.

Sunucu masraflarının yüksek olması sebebiyle
AdBlock uygulamanızı bu site için devredışı bırakırsanız sevinirim.
Hepinize Başarılar Dilerim!

Property Nedir?

Property yani Özellik bir nesnenin neye sahip olduğunu gösterir.

Örneğin; bir nesnenin rengi (color), büyüklüğü (size) ya da tipi (type) olabilir. Bunlar o nesnenin özelliğini belirtir.

Sub property()
  Range("A1").Address
End Sub
        

kodu A1 hücresinin adresini vermektedir.

Sub property()
  Range("A1").Value
End Sub
        

kodu ise A1 hücresinin değerini bize vermektedir.

Sub property()
  Range("A1").Font.Color
End Sub
        

Özellikler daima nesne döndürür. Bu örnekte A1 hücresinin metin rengini belirttik.

Method Nedir?

Method yani Metod ya da Yöntem ise bir nesnenin ne yapması gerektiğini belirtir.

Sub method()
  Range("A2").Clear
End Sub
        

kodu ile bir metod çağırdık ve A2 hücresinin temizlenmesini istedik.

Method'lar argümanlara (arguments) sahip olabilir.

Sub method()
  Range("A1").Copy Range("A2")
End Sub
        

Bu örnekte A1 hücresini kopyalayıp A2 hücresine yapıştırdık.

Özetle, property yani özellik bir nesnenin niteliğini belirtirken method'lar nesneye ait eylemleri gerçekleştirir.

Sunucu masraflarının yüksek olması sebebiyle
AdBlock uygulamanızı bu site için devredışı bırakırsanız sevinirim.
Hepinize Başarılar Dilerim!

Bir sonraki dersimizde Visual Basic Editor'de Immediate penceresinin nasıl kullanıldığını öğreneceğiz.

<<< Bir Önceki Ders
Bir Sonraki Ders >>>

Ders Yorumları

Dersle ilgili görüşlerinizi ya da anlamadığınız her türlü konuyu yorum alanına yazabilirsiniz.