SQL

Bu alanda SQL konularına ulaşabilirsiniz.

Temel SQL

SQL'e Başlarken
SQL Server 2019 Express Kurulumu
SQL Server Management Studio Kurulumu
SQL Destek Platformları
Not Almanın Önemi
Sıfırdan Veritabanı Oluşturma
AdventureWorks Veritabanının İndirilmesi ve Eklenmesi
SQL Sorgu İpuçları
Sorgu Sonuçlarının Dışa Aktarılması
Uzak Sunucu Veritabanı Kullanımı
WHERE Kriteri
AND, OR ve IN Kriteri
Sayısal Kriterler
Özel Metin Sorguları
ORDER BY Kriteri
SELECT DISTINCT Kriteri
Ara Tekrar 1
Türev Sorgular
Metin Fonksiyonları
Özel Metin Fonksiyonları
Zaman Fonksiyonları
ISNULL Fonksiyonu
CASE İfadesi
Ara Tekrar 2

İleri SQL


<<< Python
Hakkımızda >>>