JavaScript'te Değişkenler ve Veri Türleri

Bir programlama dilinin temellerini değişkenler oluşturur. Değişkenler verilerin saklandığı birimlerdir.

   
    <script>
      var deneme = "zinzin";
    </script>                
  

Değişkenler veri türü ve değer olmak üzere iki temel unsurdan oluşur. Örneğin; yukarıdaki örneğimizde değişken adımız deneme'dir. Veri türümüz string'dir. Yani metinseldir. Değerimiz ise zinzin'dir.

Değişken ismi tanımlanırken bazı kurallar vardır:

   
    <script>
      var yağmur = null; // Değişken isimlerinde Türkçe karakter kullanılmaz.
      var Deneme = null; // Büyük - küçük harf ayrımı vardır. Deneme ile deneme aynı değişken değildir.
      var 300spartali = null; // Değişken isimleri nümerik değerler ile başlayamaz.
    </script>                
  

Değişken adını vermeden önce tanımladığımız var ifadesi variable'dan gelmektedir ve dilimizde değişken anlamındadır.

Veri Türleri

JavaScript'te değişkenler tanımlanırken herhangi bir veri türü belirtilmez. Hangi veri türü kullanıldığını değişkenin değerinden anlayabiliriz.

String: Metinsel veri türüdür.

   
    <script>
      var deneme00 = "zinzinzibidi";
      var deneme01 = "1234";
      var deneme02 = '9Cdeneme';
    </script>                
  

Bir değişkeni string olarak tanımlayabilmek için = operatöründen sonra tırnak işareti içerisinde değişkenin değerini yazmalıyız. Yukarıdaki örnekte deneme00 adlı bir değişken tanımladık ve değerini zinzinzibidi şeklinde string olarak belirledik. deneme01 değişkeni de string'dir. Çünkü değeri sayısal olmasına rağmen tırnak işaretleri içinde yazdık. Tek tırnak ('') işareti içerisine yazılan değerler de string olarak algılanır.

Number: Sayısal veri türüdür.

   
    <script>
      var deneme03 = 12; // Tamsayı
      var deneme04 = 2.3; // Ondalıklı sayı
    </script>                
  

JavaScript'te tamsayı, ondalıklı, 8 ve 16 tabanlı olmak üzere dört farklı sayısal veri türü oluşturulabilir. = (eşittir) operatöründen sonra sayısal değerlerin yazılması yeterlidir.

Boolean: Mantıksal veri türüdür.

   
    <script>
      var deneme05 = true;
      var deneme06 = false;
    </script>                
  

Değişkenin değeri ya true (doğru) ya da false (yanlış) olabilir.

Array (Dizi): Grup halinde saklanmak istenen verilerin barındırıldığı veri türüdür.

   
    <script>
      var deneme07 = new Array("zibidi","zinzin","300",42,16);
    </script>                
  

deneme07 adlı değişken bir dizidir. Çünkü içerisinde beş farklı veri vardır.

Undefined ve Null: undefined dilimizde tanımsız ve null ise boş anlamındadır. Tanımlanmamış değişkenler için undefined ve boş değişkenler için null kullanılır.

   
    <script>
      var deneme08;    //undefined
      var deneme09 = null; // null
    </script>                
  

deneme08 değişkeni tanımsız, deneme09 ise boş bir değişkendir.

Veri Türü Dönüşümleri

JavaScript'te bir veri türünü başka bir türe dönüştürmek (convert etmek) oldukça basit bir işlemdir.

   
    <script>
      var deneme10 = "deneme";
      var deneme10 = 1234;
    </script>                
  

Örneğin; yukarıdaki işlemde deneme10 adlı değişkenimiz başlangıçta string'di. Daha sonra 1234 değerleri ile tanımlayarak onu number veri türüne dönüştürmüş olduk.

write( ) fonksiyonu

write( ) fonksiyonu değişkenlerin sayfa içerisinde yazdırılmasını sağlar. Şimdi denemeProjemiz'i çalıştıralım ve aşağıdaki kodları yazalım. Tabi önce Home klasörü altındaki index.cshtml'de yazılı olan "Bu bir deneme yazısıdır." ifadesini silin.

   
    <!DOCTYPE HTML>
    <html>
        <head>
        <meta charset="UTF-8" />
        <meta name="viewport" content="width=device-width" />
        <title>@ViewBag.Title</title>
        <script>
          var deneme11 = "Bu bir deneme yazısıdır.";
          document.write(deneme11);
        </script>
      </head>
        <body>
        <div>
          @RenderBody()
        </div>
      </body>
    </html>                
  

deneme11 adlı yeni bir değişken tanımladık ve değerini yazdık. Buradaki document ifadesi HTML'de body'i simgeler. Body'in içerisine çıktımızın yazılmasını istedik. Projemizi çalıştırdığımızda aşağıdaki gibi bir görüntü elde etmeliyiz.

Bu bir deneme yazısıdır.

Bu dersin videosunu 1080p HD kalitesinde izleyebilirsiniz.

Bu derslik bu kadar. Bir sonraki dersimizde JavaScript'te operatörler konusuna değineceğiz.

Diğer derse geçmek için tıklayınız. >>>
Need a light? Beboobeep!