JavaScript'te Operatörler

Operatörler bir değişkene değer atamaya, bir koşulu ya da deyimi yerine getirmeye yarayan karakterlerdir.

Atama Operatörleri

Değişken tanımlarken bu operatörlerden bir tanesini görmüştük. = (eşittir) şeklinde yazdığımız operatör değişkenlere değer atamak için kullanılır.

   
    <script>
      var deneme00 = "Bu bir deneme yazısıdır."
      document.write(deneme00);
    </script>                
  

Örneğinde eşittir (=) ifadesi ile deneme00 adlı değişkenimize string bir değer atadık.

Bu bir deneme yazısıdır.

Çıktımız ise bu şekilde olacaktır.

   
    <script>
      var deneme01 = 10;
      document.write(deneme01 += 5);
    </script>                
  

+= ifadesi sayısal bir değere ekleme yapmak için kullanılır. 10 + 5'den sonuç 15'dir.

15

Çıktımız ise bu şekilde olacaktır.

   
    <script>
      var deneme02 = 10;
      document.write(deneme02 -= 5);
    </script>                
  

-= ifadesi değişkenden çıkartma yapmak için kullanılır.

5

Şeklinde bir çıktımız olacaktır.

*= ifadesi ilgili sayıyı çarpmak; /= ifadesi ilgili sayıyı bölmek ve %= ifadesi ilgili ifadenin kalanını bulmak için kullanılır.

Aritmetik Operatörler

JavaScript'te + (artı) ifadesi toplama, - (eksi) ifadesi bölme, * (yıldız) ifadesi çarpma ve / (slaş) ifadesi ise bölme yapmak için kullanılır. % ifadesi ise kalanı bulmak için kullanılır.

   
    <script>
      var deneme03 = 10 % 3;
      document.write(deneme03);
    </script>                
  

Örneğin ifadesinin sonucu 1'dir. Çünkü 10'un 3 ile bölümünden kalan 1'dir.

1

Çıktımız ise bu şekilde olacaktır.

+ (artı) ifadesi string birleştirme için de kullanılır.

   
    <script>
      var deneme04 = "zinzin";
      var deneme05 = " zibidi";
      document.write(deneme04+deneme05);
    </script>                
  

Örneğinde deneme04 ve deneme05 değişkenleri string birleştirme yoluyla birleştirilecektir.

zinzin zibidi

Çıktımız ise bu şekilde olacaktır.

Değer Arttırma ve Azaltma Operatörleri

++ ifadesi ilgili değişkenin değerini 1 arttırır. -- ifadesi ise 1 azaltır.

   
    <script>
      var deneme06 = 10;
      document.write(++deneme06)
    </script>                
  

deneme06 adlı değişkenimizin değerini 1 arttırdık.

11

Çıktımız bu şekilde olacaktır.

   
    <script>
      var deneme07 = 10;
      document.write(deneme07++);
    </script>                
  

Bu ifadede ise deneme07 değişkenin değerini 1 arttırdık; fakat işlem sırası önce deneme07 görüntülenmesi olacaktır. Daha sonra değeri 1 arttırılacaktır.

10

Bu yüzden ekrana 10 değeri yazdırılacaktır.

   
    <script>
      var deneme07 = 10;
      document.write(deneme07++);
      document.write(deneme07);
    </script>                
  

Şeklinde bir işlem yaparsak önce 10 ifadesi daha sonra 11 ifadesinin yazdırıldığını görebilirsiniz.

1011

Ekran çıktımız ise bu şekilde olacaktır. 10 ve 11.

Karşılaştırma Operatörleri

== (Eşit): Eşit anlamındadır. Değişken ya da veri türlerini dikkate almaz.

   
    <script>
      var deneme08 = 4;
      var deneme09 = "4";
      if (deneme08 == deneme09) {
        document.write("Doğru");
      }
      else {
        document.write("Yanlış");
      }
    </script>                
  

Şimdilik buradaki if ve else deyimine takılmayın. if, eğer anlamındadır. else ise değilse anlamındadır. Yani deneme08, deneme09'a eşitse "Doğru" yazdır; değilse "Yanlış" yazdır dedik.

Doğru

4, "4"'e eşit olduğu için sonuç doğru.

   
    <script>
      var deneme10 = "deneme";
      var deneme11 = "Deneme";
      if (deneme10 == deneme11) {
        document.write("Doğru");
      }
      else {
        document.write("Yanlış");
      }
    </script>                
  

"deneme", "Deneme"ye eşit değildir. Çünkü biri büyük, diğeri küçük harfle başlıyor.

Yanlış

Çıktımız ise bu şekilde olacaktır.

=== (Kesin Eşit): Kesin eşit anlamındadır. Değişken ya da veri türlerini dikkate alır ve kesin eşitlik arar.

   
    <script>
      var deneme12 = 4;
      var deneme13 = "4";
      if (deneme12 === deneme13) {
        document.write("Doğru");
      }
      else {
        document.write("Yanlış");
      }
    </script>                
  

4, "4"e kesin eşit değildir. Çünkü biri number diğeri ise string bir değişken.

Yanlış

Çıktımız ise bu yüzden bu şekilde olacaktır.

!= (Eşit Değil): Eşit değil anlamındadır. 10!=7 doğru bir ifadedir. 10!=10 ve 10!="10" ise yanlış bir ifadedir.

!== (Kesin Eşit Değil): Kesin eşit değil anlamındadır. 10!==7 doğru bir ifadedir. 10!==10 yanlış bir ifadedir; fakat 10!=="10" doğru bir ifadedir. Çünkü değişken türleri farklı.

Büyüklük ~ Küçüklük Operatörleri: > ifadesi büyüktür; < ifadesi küçüktür; >= büyük eşittir ve <= ifadesi ise küçük eşittir anlamındadır.

Mantıksal Operatörler

&& (ve) Operatörü "Ve" anlamındadır. Şartın doğru olabilmesi için tüm koşulların doğru olması gerekir.

   
    <script>
      var deneme14 = 10;
      var deneme15 = 5;
      if (deneme14 < 12 && deneme15 >= 5) {
        document.write("Doğru");
      }
      else {
        document.write("Yanlış");
      }
    </script>                
  

Örneğinde deneme14 12'den küçük ve deneme15 5'e büyük eşit olduğu için şartımız doğru.

Doğru

Ekran çıktımız ise bu şekilde doğru olarak yazdırılacaktır.

|| (veya) Operatörü "Veya" anlamındadır. Şartın doğru olabilmesi için bağlı koşulların en az birinin doğru olması yeterlidir.

   
    <script>
      var deneme16 = 10;
      var deneme17 = 5;
      if (deneme16 < 8 || deneme17 == 5) {
        document.write("Doğru");
      }
      else {
        document.write("Yanlış");
      }
    </script>                
  

Örneğinde deneme16 8'den küçük değildir; fakat deneme17 değişkeni 5'e eşittir. Bu yüzden koşulumuz "Doğru" yanıtı verecektir.

Doğru

Ekran çıktımız ise bu şekilde olacaktır.

Bu dersin videosunu 1080p HD kalitesinde izleyebilirsiniz.

Bu derslik bu kadar. Bir sonraki dersimizde JavaScript'te içerik biçimlendirme konusuna değineceğiz.

Diğer derse geçmek için tıklayınız. >>>
Need a light? Beboobeep!