Excel Dersleri Excel Dersleri

Orta Düzey

çok katmanlı sıralama ve özel sıralama

Çok Katmanlı Sıralama
Özel Sıralama

Temel Düzey Excel Derslerinin 24üncü dersi olan Sıralama ve Filtreleme dersinde Sıralama konusunu temel düzeyde öğrenmiştik. Orta Düzey Excel Derslerinin ilk dersi olan bu derste ise sıralama konusunu biraz daha ileri seviyede öğreneceğiz. Çok Katmanlı Sıralama birden fazla sütunun birbirleriyle bağlantılı olarak sıralanması için kullanılır. İlk olarak Temel Düzey Excel Derslerinde yaptığımız gibi sadece Ad sütununu A'dan Z'ye sıralayalım. Giriş sekmesinde Düzenleme bölmesinde yer alan Sırala ve Filtre Uygula komutuna tıklıyoruz ve açılan listeden A'dan Z'ye Sırala'yı seçiyoruz.
Derse git
alt toplam

Alt Toplam

Bu derste belirli türdeki verilerin ara toplamlarının, diğer bir ifade ile alt toplamlarının hesaplanmasını öğreneceğiz. Listemizin Ürün Adı sütununda Açelya, Karanfil, Lale, Papatya ve Sümbül olmak üzere beş farklı ürünümüz bulunmaktadır. Bu ürünler ve tutarları dağınık bir şekilde listelenmiştir. Burada yapmak istediğimiz tüm ürünleri gruplandırarak satış tutarlarını ve satış tutarı toplamlarını tek bir listede göstermek. Öncelikle Ürün Adı başlığına tıklıyor ve Giriş sekmesinde Düzenleme bölmesinde yer alan Sırala ve Filtre Uygula komutuna basıyoruz. Açılan listeden A'dan Z'ye Sırala'yı seçiyoruz.
Derse git
yinelenenleri kaldırma

Yinelenenleri Kaldırma

Excel bazen veriler mükerrer (duplike) olabilir ve bu veriler baş ağrıtabilir. Bu tür yinelenen verileri kaldırmanın oldukça basit bir yöntemi vardır. Bu listede Satış No'su 6 olan iki adet aynı veri vardır. Bu tür verileri öncelikle Temel Düzey Excel Derslerinde yaptığımız gibi tespit etmeliyiz. İlk olarak A sütununu seçiyoruz ve Giriş sekmesinde Stiller bölmesinde yer alan Koşullu Biçimlendirme komutuna tıklıyoruz. Açılan listeden Hücre Vurgulama Kuralları > Yinelenen Değerler yolunu izliyoruz.
Derse git
vseçtopla vseçort vseçsay formülleri

VSEÇTOPLA VSEÇORT VSEÇSAY
Formülleri

Excel'de alt toplamlara, alt ortalamalara ya da alt sayımlara manuel ulaşmak istiyorsak =VSEÇTOPLA(), =VSEÇORT() ve =VSEÇSAY() formüllerini kullanabiliriz. Alt Toplam dersinde Ürün Adı belirlenen hücrelerin alt toplamlarının hesaplamayı öğrenmiştik. Bu derste ise daha dinamik bir yöntem ile ürünlerin alt toplamlarını hesaplayacağız. İlk olarak görseldeki bir tablo hazırlayalım. Amacımız Ürün Adı yazınca ilgili ürüne ait toplam değerlerini bulmak. Boş olan toplam hücresine tıklıyoruz ve İşlev Ekle kısayolu ile VSEÇTOPLA formülünü buluyoruz.
Derse git