Excel Dersleri Excel Dersleri
35

Genel Tekrar

Bu derste orta düzey derslerinin genel tekrarının yapacağız. Bu ders aynı zamanda orta düzey derslerinin son dersi olacak.

Sunucu masraflarının yüksek olması sebebiyle
AdBlock uygulamanızı bu site için devredışı bırakırsanız sevinirim.
Hepinize Başarılar Dilerim!

İlk olarak yukarıdaki indirme bağlantısı ile Orta Düzey Genel Tekrar çalışma kitabını açınız ve masaüstüne kaydediniz.

Çalışma kitabı yukarıdaki gibi açılacaktır.

genel tekrar
Büyütmek için görsele tıklayınız.
genel tekrar

Uygulama 01 - Önce adları, daha sonra soyadları alfabetik olarak sıralayınız.

Yanıtı Göster
genel tekrar
Büyütmek için görsele tıklayınız.
genel tekrar

İlk olarak Ad başlığını seçiyoruz. Giriş sekmesinin Düzenleme bölmesinde yer alan Sırala ve Filtre Uygula komutuna uyguluyoruz. Açılan listeden Filtre'yi seçiyoruz.

genel tekrar
Büyütmek için görsele tıklayınız.
genel tekrar

Ad sütununu A'dan Z'ye Sırala komutu ile alfabetik olarak sıralıyoruz.

genel tekrar
Büyütmek için görsele tıklayınız.
genel tekrar

Soyad sütununa tıklıyoruz ve Giriş sekmesinin Düzenleme bölmesinde yer alan Sırala ve Filtre Uygula komutuna tıklıyoruz. Açılan listeden Özel Sıralama'yı seçiyoruz.

genel tekrar
Büyütmek için görsele tıklayınız.
genel tekrar

Açılan Sırala penceresinde önce + Düzey Ekle'ye tıklıyoruz. Daha sonra Soyad'ı seçip A'dan Z'ye sıralatıyoruz.

genel tekrar
Büyütmek için görsele tıklayınız.
genel tekrar

Bu şekilde adlardan sonra soyadlar da A'dan Z'ye sıralanacaktır.

Bu uygulamayı yapamadıysanız Çok Katmanlı Sıralama ve Özel Sıralama dersini tekrar edebilirsiniz.

genel tekrar
Büyütmek için görsele tıklayınız.
genel tekrar

Uygulama 02 - Müşteri listesinde yinelenen satırları kaldırınız.

Yanıtı Göster
genel tekrar
Büyütmek için görsele tıklayınız.
genel tekrar

ID sütununu seçiyoruz ve Giriş sekmesinin Stiller bölmesinde yer alan Koşullu Biçimlendirme komutuna tıklıyoruz. Açılan listeden Hücre Vurgulama Kuralları'na daha sonra da Yinelenen Değerler...'e tıklıyoruz.

genel tekrar
Büyütmek için görsele tıklayınız.
genel tekrar

Açılan Yinelenen Değerler penceresinde sadece Tamam diyoruz.

genel tekrar
Büyütmek için görsele tıklayınız.
genel tekrar

Daha sonra Veri sekmesinin Veri Araçları bölmesinde yer alan Yinelenenleri Kaldır komutuna tıklıyoruz. Açılan Yinelenleri Kaldır Uyarısı penceresinde Seçimi genişlet seçili iken Yinelenleri Kaldır... butonuna basıyoruz.

genel tekrar
Büyütmek için görsele tıklayınız.
genel tekrar

Açılan Yinelenleri Kaldır penceresinde sadece Tamam diyoruz.

genel tekrar
Büyütmek için görsele tıklayınız.
genel tekrar

Excel bize iki yinelenen değerin kaldırıldığı bilgisini verecektir.

genel tekrar
Büyütmek için görsele tıklayınız.
genel tekrar

Bu şekilde listemizdeki tüm yinelenen değerler kaldırılacaktır.

Bu uygulamayı yapamadıysanız Yinelenenleri Kaldırma dersini tekrar edebilirsiniz.

genel tekrar
Büyütmek için görsele tıklayınız.
genel tekrar

Uygulama 03 - Tutarları 1.000 (bin ayırıcısı) ve milyon cinsinden gösteriniz.

Yanıtı Göster
genel tekrar
Büyütmek için görsele tıklayınız.
genel tekrar

Boş bir hücreye 1e6 yazıyoruz.

genel tekrar
Büyütmek için görsele tıklayınız.
genel tekrar

Hücreyi kopyalıyoruz.

genel tekrar
Büyütmek için görsele tıklayınız.
genel tekrar

Tutarlarımızı seçip sağa tıklıyoruz. Açılan listeden Özel Yapıştır...'ı seçiyoruz.

genel tekrar
Büyütmek için görsele tıklayınız.
genel tekrar

Açılan Özel Yapıştır penceresinde Değerleri ve Böl seçimlerini yapıp Tamam'a basıyoruz.

genel tekrar
Büyütmek için görsele tıklayınız.
genel tekrar

Tüm tutarlar milyon cinsinden gösterilecektir.

genel tekrar
Büyütmek için görsele tıklayınız.
genel tekrar

Tekrar tutarları seçip sağa tıklıyor ve açılan listeden Hücreleri Biçimlendir...'i seçiyoruz.

genel tekrar
Büyütmek için görsele tıklayınız.
genel tekrar

Sayı sekmesinde Ondalık basamak sayısı'nı 0 (sıfır) yapıyoruz ve 1000 Ayırıcısı (.) Kullan kutucuğunu seçtikten sonra Tamam'a basıyoruz.

genel tekrar
Büyütmek için görsele tıklayınız.
genel tekrar

Bu şekilde tüm değerleri 1.000 ayırıcısı ile gösterilecektir.

Bu uygulamayı yapamadıysanız 1.000 Ayırıcısı Kullanımı ve ALTTOPLAM Formülü ve Özel Yapıştırma derslerini tekrar edebilirsiniz.

genel tekrar
Büyütmek için görsele tıklayınız.
genel tekrar

Uygulama 04 - En yüksek satış tutarına sahip satıcıyı PivotTable ile bulunuz.

Yanıtı Göster
genel tekrar
Büyütmek için görsele tıklayınız.
genel tekrar

Listemizde herhangi bir hücre seçili iken Ekle sekmesinin Tablolar bölmesinde yer alan PivotTable'a tıklıyoruz.

genel tekrar
Büyütmek için görsele tıklayınız.
genel tekrar

Açılan PivotTable Oluştur penceresinde sadece Tamam'a basıyoruz.

genel tekrar
Büyütmek için görsele tıklayınız.
genel tekrar

Pivot tablomuz görseldeki gibi oluşturulacaktır.

genel tekrar
Büyütmek için görsele tıklayınız.
genel tekrar

Alanlardan önce Satıcı kutucuğuna tıklıyoruz. Satırlar bölgesinde gösterilecektir. Daha sonra Tutar kutucuğuna tıklıyoruz. Değerler bölgesinde gösterilecektir.

genel tekrar
Büyütmek için görsele tıklayınız.
genel tekrar

Pivot tablomuzdaki bir hücre seçili iken Giriş sekmesinin Düzenleme bölmesinde yer alan Sırala ve Filtre Uygula komutuna tıklıyoruz. Açılan listeden Büyükten Küçüüe Sırala'yı seçiyoruz.

genel tekrar
Büyütmek için görsele tıklayınız.
genel tekrar

Bu şekilde en yüksek satış tutarına sahip satıcının 47400 ile Alper olduğunu öğrenebiliriz.

Bu uygulamayı yapamadıysanız PivotTable dersini tekrar edebilirsiniz.

genel tekrar
Büyütmek için görsele tıklayınız.
genel tekrar

Uygulama 05 - 70 ve üzeri not alanların durumunda "Geçti", altında notların durumunda ise "Kaldı" yazacak şekilde listeyi tamamlayınız.

Yanıtı Göster
genel tekrar
Büyütmek için görsele tıklayınız.
genel tekrar

Sonuç hücremize tıklıyoruz ve =EĞER(B2>=70;"Geçti";"Kaldı") yazıyoruz. Bu şekilde notu 70 ve üzeri olanlara Geçti, altında olanlara Kaldı yazdırılacaktır.

genel tekrar
Büyütmek için görsele tıklayınız.
genel tekrar

Otomatik doldurma yöntemi ile tüm öğrencilerin durumları görseldeki gibi listelenebilir.

Bu uygulamayı yapamadıysanız Eğer Formülü dersini tekrar edebilirsiniz.

genel tekrar
Büyütmek için görsele tıklayınız.
genel tekrar

Uygulama 06 - İlgili ID'lere sahip öğrenci adlarını =DÜŞEYARA() formülü ile bulunuz.

Yanıtı Göster
genel tekrar
Büyütmek için görsele tıklayınız.
genel tekrar

Öncelikle sonuç hücremizi seçiyoruz ve =DÜŞEYARA(D3;$A2$2:$B$14;2;0) yazıyoruz. Bu şekilde D3 hücresini F4 fonksiyon tuşu ile sabitlediğimiz A2:B14 listesinin ikinci sütununda arayacağız.

genel tekrar
Büyütmek için görsele tıklayınız.
genel tekrar

Diğer hücreleri de otomatik doldurma yöntemi ile tamamlıyoruz.

Bu uygulamayı yapamadıysanız DÜŞEYARA Formülü dersini tekrar edebilirsiniz.

genel tekrar
Büyütmek için görsele tıklayınız.
genel tekrar

Uygulama 07 - Listede ürün kodlarının ilk üç harfini yazdırınız.

Yanıtı Göster
genel tekrar
Büyütmek için görsele tıklayınız.
genel tekrar

İlk olarak sonuç hücremizi seçiyoruz ve =SOLDAN(A2;3) yazıyoruz. Bu şekilde A2 hücremizin soldan ilk üç karakterini seçeceğiz.

genel tekrar
Büyütmek için görsele tıklayınız.
genel tekrar

Diğer hücreleri de otomatik tamamlama yöntemi ile dolduruyoruz.

Bu uygulamayı yapamadıysanız SOLDAN, SAĞDAN ve PARÇAAL Formülleri dersini tekrar edebilirsiniz.

genel tekrar
Büyütmek için görsele tıklayınız.
genel tekrar

Uygulama 08 - Ad ve soyadları birlikte olacak şekilde listeyi tamamlayınız.

Yanıtı Göster
genel tekrar
Büyütmek için görsele tıklayınız.
genel tekrar

Sonuç hücremizi seçiyoruz ve =BİRLEŞTİR(A2;" ";B2) yazıyoruz. Bu şekilde A2 ve B2 hücrelerimizi aralarında bir boşluk (" ") olacak şekilde birleştiriyoruz.

genel tekrar
Büyütmek için görsele tıklayınız.
genel tekrar

Diğer hücreleri de görseldeki gibi otomatik doldurma yöntemi ile tamamlıyoruz.

Bu uygulamayı yapamadıysanız BİRLEŞTİR Formülü dersini tekrar edebilirsiniz.

genel tekrar
Büyütmek için görsele tıklayınız.
genel tekrar

Uygulama 09 - Faiz oranlarını kopyalayıp yatay eksene yapıştırınız.

Yanıtı Göster
genel tekrar
Büyütmek için görsele tıklayınız.
genel tekrar

Dikey verilerimizi kopyalıyoruz.

genel tekrar
Büyütmek için görsele tıklayınız.
genel tekrar

Yatay verilerin ilk hücresini sağ tıklıyor ve açılan listeden Özel Yapıştır...'ı seçiyoruz.

genel tekrar
Büyütmek için görsele tıklayınız.
genel tekrar

Açılan Özel Yapıştır penceresinde Değerleri ve Devrik Dönüşüm (Eski sürümlerde "İşlemi Tersine Çevir") seçimlerini yapıp Tamam'a tıklıyoruz.

genel tekrar
Büyütmek için görsele tıklayınız.
genel tekrar

Bu şekilde dikeydeki verilerimiz yatay olarak yapıştırılacaktır.

Bu uygulamayı yapamadıysanız Özel Yapıştırma dersini tekrar edebilirsiniz.

genel tekrar
Büyütmek için görsele tıklayınız.
genel tekrar

Uygulama 10 - Karanfilin alt toplamını bulunuz.

Yanıtı Göster
genel tekrar
Büyütmek için görsele tıklayınız.
genel tekrar

Sonuç hücremizi seçiyoruz ve =ETOPLA(A2:A20;D2;B2;B20) yazıyoruz.

genel tekrar
Büyütmek için görsele tıklayınız.
genel tekrar

Bu şekilde Karanfil ürününe ait tutarlar toplamının 714 TL olduğu görülebilir.

Bu uygulamayı yapamadıysanız 1.000 Ayırıcısı Kullanımı ve ALTTOPLAM Formülü dersini tekrar edebilirsiniz.

Uygulamaların son halini yukarıdan görebilirsiniz.

Uygulama

Bu derste öğretilenlerin çalışma kitabını yukarıdaki indir düğmesi ile indirebilirsiniz.

Orta Düzey Derslerini tamamladınız. Artık İleri Düzey Derslerine geçebilirsiniz!

<<< Bir Önceki Ders
Bir Sonraki Ders >>>

Ders Yorumları

Dersle ilgili görüşlerinizi ya da anlamadığınız her türlü konuyu yorum alanına yazabilirsiniz.