JavaScript'te İçerik Biçimlendirme

JavaScript ile sayfada HTML içerikleri de biçimlendirebiliriz. Çok kullanılan bir yöntem olmasa da bilmekte fayda var.

   
    <script>
      var deneme00 = "Bu bir deneme yazısıdır.";
      var deneme01 = "Bu da kalın yazılmış bir deneme yazısıdır.";
      document.write(deneme00 + "<br />" + "<strong>" + deneme01 + "</strong>");
    </script>                
  

Burada yaptığımız deneme00 değişkeninden sonra yeni bir satıra geçtik ve deneme01 değişkenini kalın harfle yazdık. Eğer <br/> ve <strong> etiketlerinin ne işe yaradığını bilmiyorsanız HTML5 derslerine dönmelisiniz.

Bu bir deneme yazısıdır.
Bu da kalın yazılmış bir deneme yazısıdır.

Çıktımız ise bu şekilde olacaktır.

    <body>   
      <p>Bu ilk satır.</p>
      <p>Bu ikinci satır.</p>
      <script>
        document.write("<p>" + "Bu da üçüncü satır." + "</p>");
      </script>
      <p>Bu da dördüncü satır.</p> 
    </body>             
  

Burada yaptğımız olay ise oldukça basit. Bu sefer script'imizi <body> içerisinde kullandık. Üçüncü satırı JavaScript ile yazdırdık.

Bu ilk satır.

Bu ikinci satır.

Bu da dördüncü satır.

Çıktımız ise bu şekilde olacaktır.

String Metodları

JavaScript'te metod, fonksiyon ile eş anlamlıdır. write( ) fonksiyonunu öğrenmiştik. Şimdi de string fonksiyonları öğreneceğiz.

sub( ): HTML'deki <sub> ile aynı işlevi görmektedir. Metinleri alt metin hâline getirir.

   
    <script>
      var deneme02 = "zibidi";
      document.write("zinzin" + deneme02.sub());
    </script>                
  

İlk önce "zinzin" yazdırdık. Daha sonra "zibidi" sözcüğünü alt metin olarak yazdırdık.

zinzinzibidi

Çıktımız ise bu şekilde olacaktır.

sup( ): HTML'deki <sup> ile aynı işlevi görmektedir. Metinleri üst metin hâline getirir.

   
    <script>
      var deneme03 = "zinzin";
      document.write(deneme03.sup() + "zibidi");
    </script>                
  

Bu sefer ilk önce "zinzin"i üst metin haline getirdik ve ardından "zibidi" yazdırdık.

zinzinzibidi

Çıktımız ise bu şekilde olacaktır.

bold( ): HTML'deki <strong> ile aynı işlevi görmektedir. Metinleri kalın harfle yazdırır.

italics( ): HTML'deki <em> ile aynı işlevi görmektedir. Metinleri italik harflerle yazdırır.

strike( ): HTML'deki <strike> ile aynı işlevi görmektedir. Metinlerin üzerini çizili hâle getirir.

toLowerCase( ): CSS'teki text-transform: lowercase; özelliği ile aynı işlevi görmektedir. Metindeki tüm harfleri küçük harfle yazar.

   
    <script>
      var deneme04 = "ZİNZİN";
      document.write(deneme04.toLowerCase() + "zibidi");
    </script>                
  

"ZİNZİN" kelimesini küçük harflerle yazdırıyoruz.

zinzinzibidi

Çıktımız bu şekilde olacaktır.

toUpperCase( ): CSS'teki text-transform: uppercase; özelliği ile aynı işlevi görmektedir. Metindeki tüm harfleri büyük harfle yazar.

   
    <script>
      var deneme05 = "zinzin";
      document.write(deneme04.toUpperCase() + "zibidi");
    </script>                
  

Bu sefer "zinzin" kelimesini büyük harfle yazdırdık.

ZİNZİNzibidi

Çıktımız ise bu şekilde olacaktır.

fontcolor( ): CSS'teki color özelliği ile aynı işlevi görmektedir. Metnin rengini değiştirmeye yarar.

   
    <script>
      var deneme06 = "zinzin";
      document.write(deneme06.fontcolor("#666") + "zibidi");
    </script>                
  

"zinzin" harflerini gri renkte yazdırdık. #666 yerine blue, red, #009c16 gibi değerler de verebilirsiniz.

zinzinzibidi

Çıktımız ise bu şekilde olacaktır.

fontsize( ): CSS'teki font-size özelliği ile aynı işlevi görmektedir. Metnin boyutunu değiştirmek için kullanılır.

   
    <script>
      var deneme07 = "zinzin";
      document.write(deneme07.fontsize("16px") + "zibidi");
    </script>                
  

"zinzin" kelimesinin boyutunu 16px olarak belirledim.

zinzinzibidi

Çıktımız ise bu şekilde olacaktır.

concat( ): Bir değişken içerisine başka bir değişken eklemek için kullanılır.

   
    <script>
      var deneme08 = "zinzin";
      var deneme09 = "zomzom";
      document.write(deneme08.concat(deneme09));
    </script>                
  

"zinzin" kelimesine "zomzom" kelimesini ekledim.

zinzinzomzom

Çıktımız ise bu şekilde olacaktır.

replace( ): Bir değişken içerisindeki harfleri ya da kelimeyi değiştirmeye yarar.

   
    <script>
      var deneme10 = "zinzinzomzomzupzup";
      document.write(deneme10.replace("zupzup", "zepzep"));
    </script>                
  

"zinzinzomzomzupzup" kelimesindeki "zupzup" yerine "zepzep" yazdırdım.

zinzinzomzomzepzep

Çıktımız ise bu şekilde olacaktır.

Bu dersin videosunu 1080p HD kalitesinde izleyebilirsiniz.

Bu derslik bu kadar. Bir sonraki dersimizde JavaScript'te diziler konusuna değineceğiz.

Diğer derse geçmek için tıklayınız. >>>
Come to the Dark Site!