IV. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR

Bir yıldan daha uzun süreli borçlar bu sınıfta kayıt altına alınır.

Bu sınıf içerisinde

olmak üzere yedi farklı grup yer alır. Gruplar en erken ödeneceklerden en geç ödeneceklere doğru sıralanır. Diğer bir ifade ile gruplar, en kısa vadeli borçtan, en uzun vadeli borca doğru sıralanır.

Bir seneden daha kısa bir sürede ödenecek kaynaklar, KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR sınıfına aktarılır.

40 MALÎ BORÇLAR
42 TİCARÎ BORÇLAR
43 DİĞER BORÇLAR
44 ALINAN AVANSLAR
47 BORÇ ve GİDER KARŞILIKLARI
48 GELECEK YILLARA AİT GELİRLER ve GİDER TAHAKKUKLARI
49 DİĞER UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR


<<< Bir önceki ders
Bir sonraki ders >>>