50 ÖDENMİŞ SERMAYE

İşletme kurucularının taahhüt ettikleri sermaye ile işletme sermayesi bu grupta yer alır.

hesaplarını içinde barındırır.

Reklam engelleyicilerini bu site için devre dışı bırakarak reklamlara tıklayan ve bütçeme küçük de olsa bir katkıda bulunan herkese en içten teşekkürlerimi iletirim. Umarım hayat dilediğiniz gibi olur.
Saygı ve Sevgilerimle

500 SERMAYE
501 ÖDENMEMİŞ SERMAYE (-)
502 SERMAYE DÜZELTMESİ OLUMLU FARKLARI
503 SERMAYE DÜZELTMESİ OLUMSUZ FARKLARI (-)

500 SERMAYE

İşletme kurucularının ve sermayeye ortak olan kişilerin kaynakları izlenir.

Örnek: İşletme ortakları 400,000 TL tutarında sermaye taahhüdünde bulunmuştur. Muhasebe kaydını yapınız.

Borç
xx/xx/20xx
Alacak
400,000
400,000

Sermaye taahhüdünde bulunulduğunda 501 ÖDENMEMİŞ SERMAYE (-) borçlandırılır ve 500 SERMAYE hesabına aktarılır.


501 ÖDENMEMİŞ SERMAYE (-)

Sermaye taahhüdü sebebiyle meydana gelen kaynakların izlendiği hesaptır.

Pasifi düzenleyici bir hesap olduğu için açılış kaydı daima borç taraflıdır.

Örnek (1/2): Kurulacak şirket için ortaklar 200,000 TL nakit, 350,000 TL demirbaş, 700,000 TL ticarî mal taahhüdünde bulunmuşlardır. Muhasebe kaydını yapınız.

Borç
xx/xx/20xx
Alacak
1,250,000
1,250,000
Reklam engelleyicilerini bu site için devre dışı bırakarak reklamlara tıklayan ve bütçeme küçük de olsa bir katkıda bulunan herkese en içten teşekkürlerimi iletirim. Umarım hayat dilediğiniz gibi olur.
Saygı ve Sevgilerimle

Yeni kurulacak işletme için verilen sermaye taahhütleri 501 ÖDENMEMİŞ SERMAYE (-) hesabı borçlandırılarak 500 SERMAYE hesabına aktarılır.

Örnek (2/2): Bir süre sonra kurucular, taahhütlerini yerine getirmiştir. Muhasebe kaydını yapınız.

Borç
xx/xx/20xx
Alacak
200,000
700,000
350,000
1,250,000

Sermaye taahhüdü yerine getirildiğinde 501 ÖDENMEMİŞ SERMAYE (-) hesabı alacaklandırılır ve taahhüt edilen varlık hesapları borçlandırılır.


502 SERMAYE DÜZELTMESİ OLUMLU FARKLARI

Bilgi yok.


503 SERMAYE DÜZELTMESİ OLUMSUZ FARKLARI (-)

Bilgi yok.


Genel Tekrar

Pekiştirme: 50 ÖDENMİŞ SERMAYE hesap grubuna ait hesapları, hesap kodları ile beraber sırasıyla yazınız.

Yanıtı Göster

50 ÖDENMİŞ SERMAYE

  • 500 SERMAYE
  • 501 ÖDENMEMİŞ SERMAYE (-)
  • 502 SERMAYE DÜZELTMESİ OLUMLU FARKLARI
  • 503 SERMAYE DÜZELTMESİ OLUMSUZ FARKLARI (-)


<<< Bir önceki ders
Bir sonraki ders >>>