17 YILLARA YAYGIN İNŞAAT ve ONARIM MALİYETLERİ

İnşaat ve/veya bakım - onarım işi yapan firmaların yıllara yayılmış maliyetlerini izlemek için kullanılır.

hesaplarını içinde barındırır.

Reklam engelleyicilerini bu site için devre dışı bırakarak reklamlara tıklayan ve bütçeme küçük de olsa bir katkıda bulunan herkese en içten teşekkürlerimi iletirim. Umarım hayat dilediğiniz gibi olur.
Saygı ve Sevgilerimle

170 YILLARA YAYGIN İNŞAAT ve ONARIM MALİYETLERİ
171 YILLARA YAYGIN İNŞAAT ve ENFLASYON DÜZELTME
179 TAŞERONLARA VERİLEN AVANSLAR

Bu hesap grubu ile ilgili hemen hiç soru gelmemektedir. Bu yüzden sadece hesap grubunu ve hesaplarını bilmeniz yeterlidir.

170 YILLARA YAYGIN İNŞAAT ve ONARIM MALİYETLERİ

İnşaat ve/veya bakım - onarım işi yapan işletmelerin maliyetlerini izlemek için kullanılır.

Aktif bir hesap olduğu için artışlar borç, azalışlar alacak tarafına yazılır.

Örnek (1/4): İnşaat firması yapmakta olduğu bir yapının inşaatı için 07/07/2016 tarihinde 470,000 TL değerinde hammadde satın almıştır. Masraflar firmanın banka hesabından ödenmiştir. Muhasebe kaydını yapınız.

Borç
07/07/2016
Alacak
470,000
470,000

Alınan hammaddenin 150 İLK MADDE ve MALZEME hesabında aktifleştirileceği düşünülebilir; fakat işletme üretim yapan bir firma değil, inşaat firmasıdır. Bu yüzden 740 HİZMET ÜRETİM MALİYETİ hesabı borçlandırılır. Masraflar banka yoluyla ödendiği için 102 BANKALAR hesabı alacaklandırılır.


Örnek (2/4): Söz konusu yapının inşaat giderleri için 08/08/2016 tarihinde 530,000 TL harcama yapılmıştır. Masraflar işletmenin banka hesabından ödenmiştir. Muhasebe kaydını yapınız.

Borç
08/08/2016
Alacak
530,000
530,000

Bir önceki işlemde olduğu gibi 740 HİZMET ÜRETİM MALİYETİ hesabı borçlandırılır. Bankadan nakit çıkışı olduğu için de 102 BANKALAR hesabı alacaklandırılır.


Örnek (3/4): Dönem sonuna kadar başka herhangi bir masraf yapılmamıştır. Muhasebe kaydını yapınız.

Borç
31/12/2016
Alacak
1,000,000
1,000,000
Borç
31/12/2016
Alacak
1,000,000
1,000,000

Dönem sonunda 470,000 + 530,000 = 1,000,000 TL olan 740 HİZMET ÜRETİM MALİYETİ hesabı alacaklandırılır ve ilgili yansıtma hesabı yoluyla 170 YILLARA YAYGIN İNŞAAT ve ONARIM MALİYETLERİ hesabına aktarılır.


Örnek (4/4): Yapı inşaatı 04/04/2017 tarihinde tamamlanmış, inşaat masraflarının 70,000 TL'sinin yönetim gideri olduğu anlaşılmıştır. Muhasebe kaydını yapınız.

Borç
04/04/2017
Alacak
70,000
930,000
1,000,000

1,000,000 TL'lik maliyetin 70,000 TL'si 632 GENEL YÖNETİM GİDERLERİ, kalan 930,000 TL'si ise 622 SATILAN HİZMET MALİYETİ hesabına aktarılır.


171 YILLARA YAYGIN İNŞAAT ve ENFLASYON DÜZELTME

Bilgi yok.


179 TAŞERONLARA VERİLEN AVANSLAR

Bilgi yok.


Genel Tekrar

Bu bölümde ağırlıklı olarak 15 STOKLAR hesap grubu olmak üzere bu derse kadar öğrenilen hesapların genel tekrarı yapılacaktır.

Uygulama: İşletme nakit olarak KDV dâhil 23,600 TL'lik ticarî mal satın almıştır. Muhasebe kaydını yapınız. (KDV %18)

Yanıtı Göster
Borç
xx/xx/20xx
Alacak
20,000
3,600
23,600

Satın alınan malın KDV dâhil fiyatı 23,600 ise KDV'siz tutarı 23,600 / 1.18 = 20,000 TL'dir. Bu yüzden 153 TİCARÎ MALLAR hesabı 20,000 TL borçlandırılır. 20,000 x %18 = 3,600 TL KDV'yi işletme ödediği için 191 İNDİRİLECEK KDV hesabı borçlandırılır. Satın alma masrafları nakit ödendiği için de kasadan para çıkışı gerçekleştirilir ve 100 KASA hesabı alacaklandırılır.


Uygulama: Sürekli envanter yöntemini kullanan işletme peşin fiyatına 20,000 TL'lik malı %5 kâr ile satmıştır. Muhasebe kaydını yapınız. (KDV %18)

Yanıtı Göster
Borç
xx/xx/20xx
Alacak
24,780
21,000
3,780

20,000 TL'lik mal %5 kâr ile satıldığı için KDV'siz satış fiyatı 20,000 + (20,000 x %5) = 21,000 TL'dir ve bu tutar 600 YURTİÇİ SATIŞLAR hesabının alacağına kaydedilir. 21,000 X %18 = 3,780 TL KDV tutarı müşteriye yüklendiği için, diğer bir ifade ile bu tutarı müşteri ödediği için 391 HESAPLANAN KDV hesabı 3,780 TL alacaklandırılır. Satış peşin olarak gerçekleştirildiği için işletmenin kasasına nakit girişi olmuştur. Satış tutarı + KDV = 21,000 + 3,780 = 24,780 TL nakit 100 KASA hesabının borcuna kaydedilir.

Borç
xx/xx/20xx
Alacak
20,000
20,000

İşletme sürekli envanter yöntemini kullandığı için satılan malların maliyeti 621 SATILAN TİCARÎ MALLAR MALİYETİ hesabını borcuna kaydedilir. 20,000 TL'lik mal satıldığı için de varlıklarda bir azalma olmuştur. Bu yüzden 153 TİCARÎ MALLAR hesabı alacaklandırılarak varlık azaltımı gerçekleştirilir. Sonuç olarak 20,000 TL'ye alınan mal %5 kâr ile 21,000 TL'ye satılmıştır ve 1,000 TL kâr elde edilmiştir. Kârın kesin sonucunu gelir tablosu hesaplarının kalanı göstermektedir:
600 YURTİÇİ SATIŞLAR (21,000) - 621 SATILAN TİCARÎ MALLAR MALİYETİ (20,000) = (1,000) TL


Uygulama (1/2): Stoklarını sürekli envanter yöntemi ile izleyen işletme 10 adet malı %20 kâr ile KDV dâhil 33,000 TL'ye kredili satmıştır. Muhasebe kaydını yapınız. (KDV %10)

Yanıtı Göster
Borç
xx/xx/20xx
Alacak
33,000
30,000
3,000

Satış kredili yani veresiye olarak gerçekleştirildiği için işletmenin müşterisinden olan veresiye alacağı 120 ALICILAR hesabının borcuna kaydedilir. KDV'siz satış tutarı 33,000 / 1.10 = 30,000 TL, 600 YURTİÇİ SATIŞLAR hesabının alacağına kaydedilir. Satışın KDV tutarı ise 33,000 - (33,000 / 1.10 ) = 3,000 TL'dir. KDV müşteriye yüklendiği için 391 HESAPLANAN KDV alacaklandırılır.

Borç
xx/xx/20xx
Alacak
25,000
25,000

%20 kâr ile 30,000 TL'ye satılan on adet malın kârsız fiyatı, yani maliyeti 30,000 / 1.20 = 25,000 TL'dir. Satışın maliyeti 621 SATILAN TİCARÎ MALLAR MALİYETİ hesabının borcuna kaydedilir. Satış sonucu stoklardaki ticarî mallar azaldığı için de 153 TİCARÎ MALLAR hesabı alacaklandırılır.


Uygulama (2/2): Müşteri 10 adet malın 4'ünü ürün hasarı sebebiyle işletmeye iade etmiştir. İade tutarı müşterinin borcundan mahsup edilmiştir (müşterinin borcundan düşülmüştür). Muhasebe kaydını yapınız.

Yanıtı Göster
Borç
xx/xx/20xx
Alacak
12,000
1,200
13,200

10 adet ürünün fiyatı 30,000 TL ise bir adet ürünün fiyatı 3,000 TL'dir. İade edilen dört adet ürünün fiyatı ise 3,000 x 4 = 12,000 TL'dir. 12,000 TL'nin %10 KDV'si ise 1,200 TL'dir. Satış sonrası işletmeye iade edilen malların tutarı 610 SATIŞTAN İADELER hesabının borcuna kaydedilir. İşletme mal alıyormuş gibi düşünüldüğü için satıştan iadenin KDV'si 191 İNDİRİLECEK KDV hesabının borcunda gösterilir. İade tutarı müşterinin borcundan mahsup edildiği için de 120 ALICILAR hesabı alacaklandırılır.

Borç
xx/xx/20xx
Alacak
10,000
10,000

10 adet ürünün kârsız fiyatı, yani maliyeti 25,000 TL olarak bulunmuştu. 1 adet ürünün maliyeti 25,000 / 10 = 2,500 TL ise 4 adet ürünün maliyeti 2,500 x 4 = 10,000 TL'dir. Bu sebeple satıştan iade edilen ürünler işletmenin eline geçtiği için bir varlık artımı söz konusudur. 153 TİCARÎ MALLAR hesabı 10,000 TL borçlandırılır, 621 STMM hesabı ise alacaklandırılır.


Uygulama (1/2): İşletme nakit olarak 60,000 TL'lik mal satın almıştır. Muhasebe kaydını yapınız. (KDV %10)

Yanıtı Göster
Borç
xx/xx/20xx
Alacak
60,000
6,000
66,000

İşletme mal satın aldığı için malların maliyeti kadar 153 TİCARÎ MALLAR hesabı borçlandırılır. Malların KDV tutarını işletme ödediği için 191 İNDİRİLECEK KDV hesabı borçlandırılır. Alış tutarı nakit ödendiği için de 100 KASA hesabı alacaklandırılır.


Uygulama (2/2): Satın alınan malların %40'ı ürün hasarı nedeniyle satıcı işletmeye iade edilmiştir. Satıcı işletmeden olan alacak bir ay sonra tahsil edilecektir. Muhasebe kaydını yapınız.

Yanıtı Göster
Borç
xx/xx/20xx
Alacak
26,400
24,000
2,400

60,000 TL'lik malın %40'ı, 60,000 x 0.40 = 24,000 TL eder. İade edilen malların tutarı kadar 153 TİCARÎ MALLAR hesabı alacaklandırılır. İşletmenin iade ettiği mallar aynı zamanda işletmenin mal satımı gibi düşünüldüğü için 391 HESAPLANAN KDV iade edilen malların KDV oranı kadar alacaklandırılır. İşletme satıcı firmadan olan alacağını bir ay sonra tahsil edeceği için de 127 DİĞER TİCARÎ ALACAKLAR hesabı borçlandırılır.


Uygulama: Stoklarını aralık envanter yöntemiyle izleyen bir işletmenin stok hareketleri şöyledir:

Dönembaşı Mal Mevcudu
Dönemiçi Alışlar
Alıştan İadeler
Alış Giderleri
Alış İskontoları
22,000 TL
43,000 TL
2,000 TL
2,000 TL
1,000 TL

Dönemsonu envanter çalışmaları sırasında; maliyet bedeli 3,000 TL olan stoğun noksan olduğu, maliyet bedeli 5,000 TL olan stok değerinde %40 düşme olduğu, bu stoklar dışında 16,000 TL tutarında stok bulunduğu saptanmıştır.

İşletmenin dönemiçi net alış tutarı ve satılan ticarî mallar maliyeti kaç TL'dir?

Yanıtı Göster

Değer düşüklüğüne uğrayan mallara ayrılacak karşılık 5,000 x %40 = 2,000 TL'dir. Fakat malların tamamı 153 TİCARÎ MALLAR hesabından 157 DİĞER STOKLAR hesabına aktarıldığı için 5,000 TL Değer Düşüklüğüne Uğrayan Mal ticarî mallar hesabından düşürülmelidir. Bu tip sorularda en çok hata yapılan kısım budur.

Dönemiçi Net Alış = Dönemiçi Alış + Alış Giderleri - (Alış İskontoları + Alıştan İadeler)
Dönemiçi Net Alış = 43,000 + 2,000 - (1,000 + 2,000) = 42,000 TL

621 STMM = 153 TİCARÎ MALLAR Borç Kalanı - Dönemsonu Stok
621 STMM = (67,000 - 11,000) - 16,000 = 40,000 TL


Reklam engelleyicilerini bu site için devre dışı bırakarak reklamlara tıklayan ve bütçeme küçük de olsa bir katkıda bulunan herkese en içten teşekkürlerimi iletirim. Umarım hayat dilediğiniz gibi olur.
Saygı ve Sevgilerimle

Uygulama: Satışlarını sürekli envanter yöntemi ile izleyen işletmenin 153 TİCARÎ MALLAR hesabıyla ilgili bilgileri şöyledir:

Dönembaşı Mal Mevcudu
Alıştan İadeler
Yurtiçi Satışlar
Dönemiçi Alışlar
Dönem Sonu Stok
Satıştan İadeler
Alış Giderleri
Alış İskontoları
Kâr Marjı
5,000
1,000
24,000
40,000
7,000
2,400
1,000
2,000
%20

Bu bilgilere göre 621 STMM hesabının kalanı kaç TL'dir?

Yanıtı Göster

Kâr marjı %20 olduğu için Kardan Arındılmış 600 Yurtiçi Satışlar (k.a 600) = 24,000 / 1.20 = 20,000 TL
Kardan Arındılmış (k.a.) Satıştan İadeler = 2,400 / 1.20 = 2,000 TL şeklinde hesaplanır.

621 STMM = 153 TİCARÎ MALLAR Borç Kalanı - Dönemsonu Stok
621 STMM = (48,000 - 23,000) - 7,000 = 18,000 TL

II. Yöntem:

621 STMM = 621 STMM Borç Toplamı - Kârdan Arındırılmış Satıştan İadeler = 20,000 - 2,000 = 18,000 TL


Uygulama (1/2): Stoklarını devamlı envanter yöntemi ile izleyen işletme 40,000 TL'ye aldığı malları %40 kâr ile nakit olarak satmıştır. Muhasebe kaydını yapınız. (KDV %10)

Yanıtı Göster
Borç
xx/xx/20xx
Alacak
61,600
56,000
5,600

İlk olarak satışın kaydı yapılır. 40,000 TL'lik mal %40 kâr ile satıldığı için satış fiyatı 40,000 + (40,000 x 0.40) = 56,000 TL'dir. Satış tutarı 600 YURTİÇİ SATIŞLAR hesabının alacağına kaydedilir. Satış tutarının KDV tutarı 56,000 x %10 = 5,600 TL'dir. KDV müşteriye yüklendiği için 391 HESAPLANAN KDV alacaklandırılır. Toplam satış tutarı nakit olarak tahsil edildiği için de kasaya nakit girişi olmuştur. Bu sebeple 100 KASA hesabı borçlandırılır.

Borç
xx/xx/20xx
Alacak
40,000
40,000

Satışın maliyet kaydı ise 621 STMM hesabının borçlandırılması ve 153 TİCARÎ MALLAR hesabının alacaklandırılması ile yapılır.


Uygulama (2/2): İşletme satmış olduğu malın %10'unu iade olarak geri almıştır. İade masrafları müşteriye çek ciro edilerek ödenmiştir. Muhasebe kaydını yapınız.

Yanıtı Göster
Borç
xx/xx/20xx
Alacak
5,600
560
6,160

İşletme sattığı 56,000 TL'lik malın %10'unu geri aldığı için 610 SATIŞTAN İADELER hesabı 56,000 x %10 = 5,600 TL borçlandırılır. İşletme mal satın alıyormuş gibi düşünüldüğü için KDV'yi işletme yüklenmiştir. Bu sebeple 191 İNDİRİLECEK KDV hesabı iade alınan malların KDV tutarı kadar borçlandırılır. İadenin karşılığı olarak çek ciro edildiği için de 101 ALINAN ÇEKLER hesabı alacaklandırılır.

Borç
xx/xx/20xx
Alacak
4,000
4,000

Satıştan iadenin maliyet kaydı ise satışın tersi şeklinde yapılır. 40,000 TL'lik ürünün %10'u iade olarak alındığı için 153 TİCARÎ MALLAR hesabı 40,000 x 0.10 = 4,000 TL tutarında borçlandırılır. 621 STMM ise aynı tutarda alacaklandırılarak satış iadesi maliyeti, satış maliyetinden düşülür.


Uygulama: İşletmenin Ağustos ayına ait stok hareketleri şöyledir:

Tarih
Açıklama
Miktar (Adet)
Birim Fiyat (TL)
KDV'li Tutar (TL)
01/08/2016
Dönembaşı
20,000
5
110,000
04/08/2016
Alış
1,000
5
5,500
11/08/2016
Alış
3,000
8
26,400
14/08/2016
Satış
23,000
-
-
16/08/2016
Alış
6,000
10
66,000
24/08/2016
Satış
7,000
-
-
31/08/2016
Alış
5,000
12
66,000

KDV oranı %10 ise FİFO yöntemine göre satılan malların maliyeti ve stok maliyeti kaç TL'dir?

Yanıtı Göster

İlk olarak stok hareketlerini içeren tablonun KDV'siz tutarları bulunmalıdır.

Tarih
Açıklama
Miktar (Adet)
Birim Fiyat (TL)
KDV'siz Tutar (TL)
01/08/2016
Dönembaşı
20,000
5
100,000
04/08/2016
Alış
1,000
5
5,000
11/08/2016
Alış
3,000
8
24,000
14/08/2016
Satış
23,000
-
-
16/08/2016
Alış
6,000
10
60,000
24/08/2016
Satış
7,000
-
-
31/08/2016
Alış
5,000
12
60,000

KDV'siz tutarlar KDV'li alış tutarlarının 1.10'a bölünmesi ile bulunur. Örneğin; dönembaşındaki 110,000 TL'lik malın KDV'siz alış tutarı 110,000 / 1.10 = 100,000 TL'dir.

FİFO yönteminde ilk alınan mallar ilk olarak stoktan çıkarılır. Bu sebeple;

14/08/2016 tarihindeki satışın maliyeti = 01/08/2016 tarihindeki 20,000 adet + 04/08/2016 tarihindeki 1,000 adet + 11/08/2016 tarihindeki 2,000 adet malın alış tutarları ile bulunur.
14/08/2016 tarihindeki satışın maliyeti = 100,000 + 5,000 + (2,000 x 8) = 121,000 TL

24/08/2016 tarihindeki satışın maliyeti = 11/08/2016 tarihinden kalan 1,000 adet malın ve 16/08/2016 tarihinde alınan 6,000 adet malın alış tutarları toplamı ile bulunur.
24/08/2016 tarihindeki satışın maliyeti = (1,000 x 8) + 60,000 = 68,000 TL

Satılan Mallar Maliyeti = 121,000 + 68,000 = 189,000 TL'dir.

Stok Maliyeti = Ağustos ayında stokta sadece 31/08/2016 tarihinde alınan 5,000 adet mal kalmıştır.
Stok Maliyeti = 60,000 TL'dir.


Uygulama: İşletme satmış olduğu malın müşteriye gönderimi sırasında KDV hariç 120 TL masraf yapmıştır. Masraf nakit olarak ödenmiştir. Muhasebe kaydını yapınız. (KDV %10)

Yanıtı Göster
Borç
xx/xx/20xx
Alacak
120
12
132

Mal satımı sırasında yapılan giderler 760 PAZARLAMA, SATIŞ ve DAĞITIM GİDERLERİ hesabının borcunda gösterilir. Giderler sırasında oluşan KDV'yi işletme ödediği için 191 İNDİRİLECEK KDV hesabı borçlandırılır. Nakliye masrafları nakit olarak ödendiği için de kasadan nakit çıkışı olmuştur. Bu sebeple 100 KASA hesabı alacaklandırılır.


Uygulama: Su basması sonucu 60,000 TL'lik malın %10'unun kullanılamaz hâle geldiği anlaşılmıştır. Muhasebe kaydını yapınız.

Yanıtı Göster
Borç
xx/xx/20xx
Alacak
6,000
6,000

60,000 TL'lik malın %10'u 6,000 TL eder. Bu mallar kullanılamaz hâle geldiği için oluşan zarar 689 DİĞER OLAĞANDIŞI GİDER ve ZARARLAR hesabının borcunda gösterilir. Kullanılamayan malların maliyeti içinse 153 TİCARÎ MALLAR hesabı alacaklandırılarak varlık azaltımı gerçekleştirilir.


Uygulama (1/2): Sürekli envanter yöntemini kullanan işletmenin 70,000 TL tutarındaki malının modasının geçtiği ve %20 oranında değer düşüklüğüne uğradığı tespit edilmiştir. Muhasebe kaydını yapınız.

Yanıtı Göster
Borç
xx/xx/20xx
Alacak
70,000
70,000

Malların tamamının modası geçtiği için 153 TİCARÎ MALLAR hesabından 157 DİĞER STOKLAR hesabına aktarılır.

Borç
xx/xx/20xx
Alacak
14,000
14,000

70,000 x %20 = 14,000 TL tutarında karşılık ayrılır.


Uygulama (2/2): Söz konusu malların %40'ı KDV hariç 30,000 TL'ye nakit olarak satılmıştır. Muhasebe kaydını tek maddede yapınız. (KDV %10)

Yanıtı Göster
Borç
xx/xx/20xx
Alacak
33,000
5,600
22,400
30,000
3,000
28,000

Karışık gibi gözükebilir; fakat işlemleri sırası ile yaparsanız doğru sonuçlara ulaşabilirsiniz.

İlk olarak satış tutarı 600 YURTİÇİ SATIŞLAR'ın alacağında gösterilir. Satışın KDV'si müşteriye yüklendiği için 391 HESAPLANAN KDV alacaklandırılır. Satış tutarı nakit tahsil edildiği için 100 KASA hesabı borçlandırılır. Değer düşüklüğüne uğrayan 70,000 TL'lik malın %40'ı satıldığı için 157 DİĞER STOKLAR hesabı 70,000 x 0.40 = 28,000 TL tutarında alacaklandırılır ve satılan malların varlık azaltımı gerçekleştirilir. Daha önce ayrılan 14,000 TL tutarındaki karşılığın %40'ı 158 STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-) 14,000 x 0.40 = 5,600 TL borçlandırılarak kapatılır. Aradaki fark 623 DİĞER SATIŞLARIN MALİYETİ hesabının borcuna yazılır ve satış maliyeti kayıt altına alınır.


Uygulama: İşletme yurtdışından getireceği 400,000 dolar tutarındaki ticarî mallar için 06/06/2016 tarihinde 40,000$ avans göndermiştir. 07/07/2016 tarihinde mallar gümrüğe gelmiş, 4,000 TL gümrük vergisi nakit olarak ödendikten sonra kalan tutar ithalatçı firmaya banka yoluyla gönderilmiştir. Sadece satın alma kaydını yapınız. (06/06/2016 tarihinde 1$ = 2.50 TL, 07/07/2016 tarihinde 1$ = 2.40 TL)

Yanıtı Göster
Borç
xx/xx/20xx
Alacak
964,000
4,000
100,000
864,000
4,000

400,000$ tutarındaki malın satın alma tarihindeki değeri 400,000$ x 2.40 = 960,000 TL'dir. 4,000 TL gümrük vergisi de maliyete eklenir ve 964,000 TL tutarındaki mal henüz gümrükte olduğu için 157 DİĞER STOKLAR hesabının borcunda kayıt altına alınır. Daha önce 40,000$ x 2.50 = 100,000 TL olarak gönderilen avans 159 VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI hesabının alacaklandırılması ile kapatılır. Kalan 360,000$ x 2.40 = 864,000 TL banka yoluyla gönderdiği için 102 BANKALAR hesabı alacaklandırılır. Gümrük vergisi kasadan ödendiği için 100 KASA hesabı alacaklandırılır. Aradaki (2.40 - 2.50) x 40,000$ = - 4,000 TL tutarındaki fark, kur değişiminden kaynaklanan kambiyo zararıdır. Bu zarar 656 KAMBİYO ZARARLARI hesabının borcunda gösterilir.


Uygulama: İşletmenin %38 ortağı olduğu Okyanus İşletmesi, işletme adına 66,000 TL kâr payı dağıtacağını açıklamıştır. Muhasebe kaydını yapınız.

Yanıtı Göster
Borç
xx/xx/20xx
Alacak
66,000
66,000

İşletme, Okyanus işletmesinin %10 - %49 arasında ortağı olduğu için aynı zamanda iştiraki konumundadır. Okyanus İşletmesi'nden olan kâr payı alacağı 132 İŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR hesabının borcunda izlenir. Kâr payının gelir kaydı ise 640 İŞTİRAKLERDEN TEMETTÜ GELİRLERİ hesabının alacağında gösterilir.


Uygulama: Kiracının işletmeye olan 4,000 TL'lik kısa vadeli borcu işletme tarafından nakit olarak tahsil edilmiştir. Muhasebe kaydını yapınız.

Yanıtı Göster
Borç
xx/xx/20xx
Alacak
4,000
4,000

Kiracılardan olan kısa vadeli alacaklar 136 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR hesabının borcunda izlenir. Kiracı işletmeye olan borcunu kapattığı için 136 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR hesabı alacaklandırılır. Kasaya nakit girişi olduğu için de 100 KASA hesabı borçlandırılır.


Uygulama: İşletme 8,600 TL nominal değerli 8 ay vadeli hatır senedi almıştır. Muhasebe kaydını yapınız.

Yanıtı Göster
Borç
xx/xx/20xx
Alacak
8,600
8,600

Alınan hatır senedi 121 ALACAK SENETLERİ veya 136 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR hesabının borcunda izlenir. Karşılığında ise 336 DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR alacaklandırılarak işletmenin borcu kayıt altına alınır.


Uygulama: İşletme 6,800 TL nominal değerli 6 ay vadeli hatır senedi vermiştir. Muhasebe kaydını yapınız.

Yanıtı Göster
Borç
xx/xx/20xx
Alacak
6,800
6,800

Hatır senedini işletme keşide ettiği için 321 BORÇ SENETLERİ ya da 336 DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR hesabı alacaklandırılır. İşletmenin hatır senedi karşılığında olan alacağı 136 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR hesabının borcunda gösterilir.


Uygulama: 2015 dönem sonunda müşterilerden alınan kısa vadeli ticarî senetlere 9,000 TL tutarında reeskont hesaplanmıştır. Bilanço günündeki ve izleyen yılın ilk günündeki muhasebe kayıtlarını yapınız.

Yanıtı Göster
Borç
31/12/2015
Alacak
9,000
9,000
Borç
01/01/2016
Alacak
9,000
9,000

Uygulama: İşletme 4,000 TL tutarında mal satmış. Müşteri borcunu kredi kartı ile ödemiştir. Banka ile yapılan anlaşma gereğince işletmenin kredi kartından olan alacakları 3 gün sonra tahsil edilecektir. Muhasebe kaydını yapınız. (KDV %18)

Yanıtı Göster
Borç
xx/xx/20xx
Alacak
4,720
4,000
720

4,000 TL'lik satış tutarı 600 YURTİÇİ SATIŞLAR hesabının alacağında gösterilir. 4,000 x %18 = 720 TL KDV tutarını müşteri ödediği için 391 HESAPLANAN KDV alacaklandırılır. Satışın karşılığı olan kredi kartı alacağı çok kısa bir sürede tahsil edileceği için 108 DİĞER HAZIR DEĞERLER hesabının borcunda kayıt altına alınır.


Uygulama: İşletme 4,000 TL tutarında mal satmış. Müşteri borcunu kredi kartı ile ödemiştir. Banka ile yapılan anlaşma gereğince işletmenin kredi kartından olan alacakları 30 gün sonra tahsil edilecektir. Muhasebe kaydını yapınız. (KDV %18)

Yanıtı Göster
Borç
xx/xx/20xx
Alacak
4,720
4,000
720

4,000 TL'lik satış tutarı 600 YURTİÇİ SATIŞLAR hesabının alacağında gösterilir. 4,000 x %18 = 720 TL KDV tutarını müşteri ödediği için 391 HESAPLANAN KDV alacaklandırılır. Satışın karşılığı olan kredi kartı alacağı bir ay sonra tahsil edileceği için 127 DİĞER TİCARÎ ALACAKLAR hesabının borcunda kayıt altına alınır.


Uygulama: Daha önce 80,000 TL karşılık ayrılan 200,000 TL değerindeki hisse senetlerinin tamamı 240,000 TL'ye banka aracılığı ile satılmıştır. Muhasebe kaydını yapınız.

Yanıtı Göster
Borç
xx/xx/20xx
Alacak
240,000
80,000
200,000
80,000
40,000

İşletme hisse senetlerinin satış tutarını banka aracılığı ile tahsil ettiği için 102 BANKALAR hesabı borçlandırılır. 119 MENKUL KIYMETLER DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-) hesabı borçlandırılarak daha önce ayrılan karşılık kapatılır. Hisse senetlerinin tamamı satıldığı için 110 HİSSE SENETLERİ alacaklandırılarak varlık azaltımı gerçekleştirilir. Unutulmamalıdır ki hisse senetleri alış fiyatı ile kayıt altına alınır ve satışında da alış fiyatı temel alınır. Hisse senetleri karşılığının konusu kalmadığı için 644 KONUSU KALMAYAN KARŞILIKLAR hesabı alacaklandırılır. Aradaki fark hisse senetlerinin satışı sırasında oluşan kârdır. Bu kâr ise 645 MENKUL KIYMET SATIŞ KÂRLARI hesabının alacağında gösterilir.


Uygulama: İşletme, veresiye alacaklı olduğu Okyanus İşletmesi'ne lehdarı Ada İşletmesi olacak şekilde 6,000 TL poliçe düzenlemiş ve kabul için Okyanus İşletmesi'ne göndermiştir. Poliçe kabulden dönmüş ve muhattabı Okyanus İşletmesi olacak şekilde işletmenin veresiye borçlu olduğu lehdar Ada İşletmesi'ne verilmiştir. Muhasebe kayıtlarını yapınız.

Yanıtı Göster
Borç
xx/xx/20xx
Alacak
6,000
6,000

Okyanus işletmesi, işletme tarafından keşide edilen 6,000 TL'lik poliçeyi kabul ettiği için işletmeye olan veresiye borcu 120 ALICILAR hesabı alacaklandırılarak kapatılır ve 121 ALACAK SENETLERİ hesabı borçlandırılarak senetli borç hâline dönüştürülür.

Borç
xx/xx/20xx
Alacak
6,000
6,000

İşletme, 121 ALACAK SENETLERİ hesabını alacaklandırarak poliçeyi Ada İşletmesi'ne verir ve Ada İşletmesi'ne olan veresiye borç 320 SATICILAR hesabının borçlandırılması ile birlikte kapatılır.


Uygulama: Daha önce 8,800 TL karşılık ayrılan kısa vadeli şüpheli ticarî alacağın tamamı değersiz hâle gelmiştir. Muhasebe kaydını yapınız.

Yanıtı Göster
Borç
xx/xx/20xx
Alacak
8,800
8,800

129 ŞÜPHELİ TİCARÎ ALACAKLAR KARŞILIĞI (-) hesabı borçlandırılarak daha önce ayrılan karşılık kapatılır. 128 ŞÜPHELİ TİCARÎ ALACAKLAR hesabı alacaklandırılarak tamamı değersiz hâle gelen alacağın varlık azaltımı gerçekleştirilir.


Pekiştirme: 13 DİĞER ALACAKLAR, 15 STOKLAR ve 17 YILLARA YAYGIN İNŞAAT ve ONARIM MALİYETLERİ gruplarındaki hesapları hesap kodları ile beraber sırasıyla yazınız.

Yanıtı Göster

13 DİĞER ALACAKLAR

 • 131 ORTAKLARDAN ALACAKLAR
 • 132 İŞTİRAKLERDEN ALACAKLAR
 • 133 BAĞLI ORTAKLIKLARDAN ALACAKLAR
 • 135 PERSONELDEN ALACAKLAR
 • 136 DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR
 • 137 DİĞER ALACAK SENETLERİ REESKONTU (-)
 • 138 ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR
 • 139 ŞÜPHELİ DİĞER ALACAKLAR KARŞILIĞI (-)

15 STOKLAR

 • 150 İLK MADDE ve MALZEME
 • 151 YARI MAMULLER - ÜRETİM
 • 152 MAMULLER
 • 153 TİCARÎ MALLAR
 • 157 DİĞER STOKLAR
 • 158 STOK DEĞER DÜŞÜKLÜĞÜ KARŞILIĞI (-)
 • 159 VERİLEN SİPARİŞ AVANSLARI

17 YILLARA YAYGIN İNŞAAT ve ONARIM MALİYETLERİ

 • 170 YILLARA YAYGIN İNŞAAT ve ONARIM MALİYETLERİ
 • 178 YILLARA YAYGIN İNŞAAT ve ENFLASYON DÜZELTME
 • 179 TAŞERONLARA VERİLEN AVANSLAR


<<< Bir önceki ders
Bir sonraki ders >>>